Prednizolon

advertisement
BİRİNCİ BASAMAKTA
KORTİKOSTEROİD
KULLANIMI
Dr. Gökhan Keser
Reçete Günleri
07 Nisan 2008
KORTİKOSTEROİDLERLE TEDAVİ
ZARAR
YARAR
Kortikosteroidlerin Tıpta
Genel Kullanımı
• Yerine koyma tedavisi
– Hidrokortizon
• Alerji, anafilaksi, ödem tedavisi
– Deksametazon
• Otoimmun hastalıkların kronik tedavisi
– Prednizolon
– Metilprednizolon
Steroidler Eşdeğerlik Tablosu
25 mg kortizon
20 mg hidrokortizon (kortizol)
5 mg prednizolon veya prednizon
4 mg metilprednizolon
0.75 mg deksametazon
• Tüm steroidler aynı reseptöre bağlanmasına karşın,
afiniteleri ve plazma yarı ömürleri farklı !!!!!
• Prednizon, KC’de prednizolone dönüşür.
Prednizolon
• Deltacortril ® 5 mg tb
Fluocortolone
• Ultralan ® tb 5 mg
tb 20 mg
Metil prednizolon
Prednol ®
4 mg tb
16 mg tb
20 mg amp
40 mg amp
250 mg amp
Deksametazon
• Dekort
®
8 mg amp
0.50 mg tb & 0.75 mg tb
• Onadron
®
8 mg amp
Deksametazon’un avantaj ve
dezavantajları
• Kuvvetli ve hızlı etki  acil durumlar
• Plasentayı geçebilir
• Kan beyin bariyerini hızlı geçer
• Metabolik yan etkiler 
Deflazocort
• Flantadin ® 6 mg & 30 mg tb
• Metabolik yan etkiler ve büyüme
üzerine olumsuz etki az olduğu için
çocuklarda tercih edilebilir.
• 6 mg doz, 5 mg prednizolona eşit !!??
• ≤ 7.5 mg/gün prednizon  düşük doz
• > 7.5 mg/gün; ≤ 30 mg/gün  orta doz
• > 30 mg/gün; ≤ 100 mg/gün  yüksek doz
• 100-250 mg/gün dozlar  çok yüksek doz
• 250 mg’dan fazla dozun bir veya birkaç gün
verilmesi  puls tedavisi….
Buttgereit F: Ann Rheum Dis 2002;61:718-22.
Pratik bilgiler
• Prednizolon
– 0.25 mg/kg  dozlar anti-inflamatuar
– 0.5 mg/kg  dozlar immunsupressiv
• RA’te düşük doz steroid
– Radyolojik hasarı yavaşlatıyor ve DMARD
gibi davranıyor.
– Aks yetersizliği olduğu için, yerine koyma
tedavisi gibi davranıyor.
İdeal dozaj
• Sabah erken saatte, tek doz ve tok
karına
• Parçalı doz daha etkindir, ama yan
etkiler de 
• Parçalı doz tedavisinde dozun 2/3’ü
sabah; 1/3’ü akşam tok
Romatoid Artrit Örnek Reçetesi:
Rp/
1) Uygun DMARD’lar (Temel Etkili İlaçlar)
2) Prednol 4 mg tb
DIB
S: Sabah 1 tane tok
3) Nonsteroid antiinflamatuar ilaç DIB
S: Akşam 1 tane tok
4) Omeprazol 20 mg kap
DIB
S: Sabah 1 tane aç
Hastanız kortizon tedavisi
aldığını söylüyorsa….
• Hangi dozda aldığını
• Ne kadar süreyle aldığını veya
alacağını
• Hangi endikasyonda aldığını
...... öğrenin.
Karşınıza gelen hastanın kullandığı
kortikosteroid dozunda veya
endikasyonda hata varsa düzeltin;
aksi takdirde ilacı hastaya kötülemeyin.
Ortada çözüm bekleyen bir problem varsa,
ve siz çözüm önerisi getirmeden yalnızca
eleştiride bulunuyorsanız, siz de o
problemin bir parçasısınız demektir.
Zehirin çok az bir dozu ilaç olarak tedavide
kullanılabilir; yaşam için vazgeçilmez olan
su veya şekerin fazlası ise öldürür.
Sık yapılan hatalar
• Temel etkili ilaçlar yanında düşük doz
steroid tedavisi de alan romatoloji
hastasında, zararlı olduğu gerekçesiyle
steroidi kesmek
• Hastaya immunsupresiv ajan vermemek için,
sürekli orta/yüksek doz steroid vermek
• Enfeksiyon, dahili veya cerrahi acil bir tıbbi
durum varlığında steroidi aniden kesmek
Nedeni ne olursa olsun, uzun
süre yüksek doz steroid alan
kişide ilaç aniden kesilmez!!
• 10 yıllık RA olgusu MTX 15 mg/hf,
leflunomid 20 mg/gün ve prednizolon 20
mg/gün alırken, pnömoni nedeniyle
hastaneye yatırılıyor. Antibiyotik tedavisi
başlanıyor. Sizden romatoloji konsültasyonu
isteniyor. Ne yaparsınız ?
Kortikosteroidler & Hemogram)
• Toplam lökosit ve nötrofil # 
– Lökositoz ve sola kaymayı yorumlarken dikkat
• Eritrosit # 
– Eskiden aplastik anemi tedavisinde kullanılırdı
• Trombosit # 
– ITP tedavisinde steroidler…..
• Lenfosit # 
– Otoimmun hastalıkların tedavisinde…
– Hücresel immunite daha çok baskılanır (RA> SLE)
• Eozinofil # 
– Alerji tedavisi……
Klasik Yan Etkiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Glukoz intoleransı
Hiperlipidemi
Hipertansiyon
Kilo alma
Aydede yüz, buffalo
boyun
Osteoporoz
Miyopati
Peptik ulkus
Enfeksiyonlar
• Ateroskleroz
• Deride incelme
• Çocuklarda büyüme
bozukluğu
• Osteonekroz
• Posterior sublapsüler
katarakt
• Mental bozukluklar
(psikoz)
• Hirsutismus
Kortikosteroidlerin mide yan
etkileri gerçekten çok mu fazla ?
Üst GİS yan etkisi açısından aşağıdaki
tedavilerden hangisi en az risklidir?
a) Yalnız başına steroid
b) Yalnız başına NSAİİ
c) NSAİİ + steroid birlikte
Olası yan etkilerden sakınmak
için neler yapılabilir?
• Mümkün olan en düşük dozu, sabah bir
defada ve tok karına ver….(günaşırı doz!)
• Yüksek ve/veya parçalı doz ile tedaviye
başlandıysa, hastalık kontrol altına
alındıkça, dozu yavaşça azalt
• Gerekirse steroid dozunu düşmene yardımcı
olacak immunsupresiv ajanları devreye sok
• Hasta ve hasta yakınlarını ilacın yararları ve
olası yan etkileri konusunda bilgilendir.
Önlemlere devam….
• Tuzsuz, yağdan ve kaloriden fakir diet
• Mutlaka osteoporoza karşı önlem al
• İmmobilizasyondan kaçınmalı
• Düzenli egzersiz
• Gereğinde mide koruyucu ekle (özellikle
NSAİİ ile birlikte alnıyorsa)
• Enfeksiyonlara yatkınlığı unutma
Uzun süre ve parçalı, yüksek doz
steroid tedavisi verilecekse…….
• Tedavi öncesinde PA AC grf ve
tüberkülin deri testi yapmayı unutma….
• Gerekirse en az 6 ay INH profilaksisi
Osteoporoza karşı
hangi önlemler alınabilir?
• Günlük pred dozu 5 mg  ise ve 3 aydan daha uzun
kullanılacaksa, mutlaka önlem alınmalı
• Düzenli egzersiz, en azından yürüyüş
• En az 1500 mg/gün Ca alımı
• En az 400 IU D vit. alımı
• Tedavi öncesi dansitometre çekilmesi ve
bifosfonat verilmesi konusunda farklı görüşler var.
KS her derdin devası değil !!
• Kawasaki  
• Buerger 
• Skleroderma (özel durumlar dışında) 
Glukokortikoid kesilme rejimleri
Randomize, kontrollü çalışma yok; En sık önerilen 2 şema;
1)
40 mg/gün dozlarda 1-2 haftada bir 5-10 mg
20-40 mg/gün dozlarda 1-2 haftada bir 5 mg
20 mg/gün dozlarda 2-3 haftada bir 1-2.5 mg
2)
Hastanın aldığı doz 20 mg/gün’e ulaşıncaya kadar 1-2
haftada bir 5-10 mg azaltılır;
20 mg’dan 10 mg’a ulaşıncaya kadar, her 2-4 haftada
bir 2.5-5 mg azaltılır;
10 mg ve altında doz alanlarda her ay 1-2.5 mg veya 7
haftada bir 2.5 mg azaltılır.
SABRINIZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDER,
MESLEK
YAŞAMINIZDA
BAŞARILAR
DİLERİM
Download