saglik-bilgisi-3.

advertisement
Çocuk Sağlığı
Çocuk Sağlığı Neden Önemlidir?
• Çocuklar nüfusun büyük bir bölümünü oluşturur.
• Çocuklar erişkinlere oranla daha sık hastalanırlar.
• Çocukların bağışıklık sistemlerinde fizyolojik bir yetersizlik vardır.
• Birçok hastalığın erken tanısı için çocukluk çağı en elverişli zamandır.
Çocuk Sağlığı Neden Önemlidir?
• Çocuklar sürekli büyüme ve gelişme içindedirler. Bu süreçte herhangi
bir duraklama ya da gerileme olursa bunun düzeltilmesi ancak
büyümenin henüz devam ettiği erken yaşlarda başarılı olur.
• Zekâ ve ruh sağlığı açısından yaşamın ilk yılları büyük önem taşır.
Çocuk Sağlığı Düzeyini Gösteren Ölçütler
Çocukların sağlık durumu bir ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan
gelişmişliğinin göstergelerinden biridir. Çocuk sağlığı düzeyini
belirlemek için başlıca şu ölçütler kullanılır;
• Bebek ölüm hızı
• 5 yaş altı ölüm hızı
Çocukluk Dönemleri
1.Doğum Öncesi Dönem
a) Embriyonik dönem (ilk 10 hafta)
b) Fetal dönem (ilk 10 haftadan doğuma kadar olan süre)
Çocukluk Dönemleri
2. Doğum Sonrası Dönem
a) Yenidoğan (0-28 gün)
b) Bebeklik (süt çocukluğu)dönemi (1 ay-12 ay)
c) Oyun çocukluğu dönemi (1-3 yaş)
d) Okul öncesi çocukluk dönemi (4-5 yaş)
e) Okul çocukluk dönemi (6-12 yaş)
f) Ergen (adölesan) dönemi (kızlarda 10-18 yaş, erkeklerde 12-20 yaş)
Türkiye’de bebek ve çocuk sağlığına ilişkin
sorunlar
Ülkemizde en önemli sağlık sorunlarının başında bebek, çocuk ve ana
ölüm hızlarının yüksek olması gelmektedir. Çocuklarda ölüm nedenleri
yaşa, cinsiyete ve toplumların gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar
göstermektedir. Bebek ölüm hızları yönünden sanayileşmiş, gelişmekte
olan ve az gelişmiş ülkeler karşılaştırıldığında, az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde bebek ölümlerinin önemli bir sorun oluşturduğu
görülmektedir.
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırma (TNSA) 2008 verilerine göre
Türkiye’de bebek ölüm hızı binde 17.6, çocuk ölüm hızı binde 6, beş yaş
altı ölüm hızı binde 24’tür
Türkiye’de bebek ve çocuk sağlığına ilişkin
sorunlar
Dünya Sağlık Örgütünün 2008 raporuna göre dünyada 5 yaş altı
çocuklarda ölüme neden olan durumlara bakıldığında;
İlk sırada yenidoğan nedenlerin geldiği (% 41), bunu pnömoni (% 14) ve
aynı oranda da ishalin izlediği görülmektedir.
Yenidoğanın ölüm nedenleri içinde ilk 3 sırada prematürelik ve düşük
doğum ağırlığı (% 29), yenidoğan enfeksiyonları (% 25) ve doğum
travmaları (% 23) yer almaktadır.
Türkiye’de bebek ve çocuk sağlığına ilişkin
sorunlar
Türkiye İstatistik Kurumu ölüm istatistikleri 2008 yılı sonuçlarına göre
Türkiye’de 5 yaş altındaki çocuk ölümlerinin;
% 22.7’ si perinatal mortalitenin diğer nedenlerinden
% 19.4’ ü kalp hastalıklarından
% 10.2’ si meningokok enfeksiyonlarından
% 8.2’ si doğuştan gelen anomalilerden kaynaklanmaktadır.
Çocuk sağlığında risk faktörleri
Bebek ölümlerine yol açan birçok tıbbi ve sosyal risk faktörü vardır. Bunlar
bebeğin daha çabuk hastalanmasına ve ölümüne yol açabilir.
Gebelikten önce var olan riskler
Anne yaşının 18’ den küçük ve 35’ten büyük olması, iki gebelik arasındaki
sürenin 2 yıldan az olması, eğitim düzeyinin yetersizliği, ailenin
sosyoekonomik düzeyi, anne babanın akrabalığı, annenin daha önceki
gebeliklerinde ölü, erken, zor doğum olması, annenin hastalıkları (şeker
hastalığı, yüksek tansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları vb), zararlı
alışkanlıklardır ( alkol, sigara vb).
Çocuk sağlığında risk faktörleri
Gebelik sırasında var olan riskler
Annenin gebeliğinin ilk 3 ayında radyasyon, ilaç, hastalık, zararlı etkenlerin
etkisi altında kalma, çoğul gebelikler, doğum öncesi yetersiz beslenme vb. dir.
Doğum sırasında ortaya çıkan riskler
Doğumla ilgili güçlüklerdir.
Doğumdan sonra ortaya çıkan riskler
Büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkileyen her şey.
Çocuklarda sık görülen şikâyetler, sebepleri,
bakım ve korunma yolları
• Ateş: Vücut ısısının yükselmesi ateş olarak adlandırılır. Çocuklarda
vücut ısısı oral, rektal ve koltuk altından ölçülür. Vücudun ısısı ölçüm
yapılan vücut bölgesine göre değişmektedir. Çocuklarda genel olarak
koltuk altı ısısının 37-37.2 C, oral ısının 37.5-37.8 C ve rektal ısının 38
38.8 C’ nin üzerinde olması ateş olarak kabul edilir.
Çocuklarda sık görülen şikâyetler, sebepleri,
bakım ve korunma yolları
Ateşin ölçülmesi: Vücut ısısının ölçümünde termometre denen aletler
kullanılmaktadır. Civalı ve dijital termometreler vardır. Son yıllarda kulak
zarının ısısını ölçen termometreler de geliştirilmiş olmasına karşın
pahalı olmaları kullanımlarını kısıtlamaktadır. Yenidoğan ve süt
çocuklarında (0-1 yaş) rektal, 3 yaşından büyük çocuklarda ise koltuk
altından, ölçümler tercih edilmelidir.
Çocuklarda sık görülen şikâyetler, sebepleri,
bakım ve korunma yolları
Ateşin düşürülmesi: Yüksek ateşin düşürülmesini sağlamak için önce
üzerindeki fazla giysileri çıkarılmalıdır. Daha sonra ılık uygulama
yapılabilir. Bunun için küvet içinde ılık suda (29-32 derece) ıslatılan ve
hafif sıkılan bezleri çocuğun alın, koltuk altı ve kasıklarına
yerleştirilmelidir. Vücut sıcaklığı 39 C ve üzerinde olduğunda doktor
tarafından önerilen ateş düşürücüler önerilen dozda verilmelidir.
Çocuklarda sık görülen şikâyetler, sebepleri,
bakım ve korunma yolları
Kusma: Mide içeriğinin bulantı ile ya da bulantı olmaksızın dışarı
atılmasıdır. Beslenme sırasında hava yutması, çok hızlı beslenme,
gazının çıkarılmamış olması, çok soğuk ve katı besinler verilmesi de
kusmaya neden olabilir.
Çocuklarda sık görülen şikâyetler, sebepleri,
bakım ve korunma yolları
İshal: İshal kaka miktarında ve sıklığında artma ve kıvamında azalma
olarak tanımlanmaktadır. İshal gelişmekte olan ülkelerde bebek ve
çocuklar arasında hastalık ve ölümlerin en temel nedenlerindendir. İshal
akut ve kronik olmak üzere 2 türlüdür. Akut ishal vakalarının çoğunu
bakteri, virüs ve parazitler yapar. Ayrıca antibiyotiklerin uzun süre
kullanılması da akut ishale neden olur. Kronik ishal ise 2 haftadan daha
uzun sürer
Çocuklarda sık görülen şikâyetler, sebepleri,
bakım ve korunma yolları
Belirtiler: Hafif ishalde ateş (38,5-39C), iştahsızlık ve irritabilite gözlenir.
Nabız hızlıdır. Ağız kurudur.
Tedavi: Çocuğa bol miktarda su, pirinç suyu, ayran, taze sıkılmış elma ve
şeftali suyu verilir. Yağlı gıdalar verilmemelidir. Çocuğun kaybettiği vücut
ağırlığını tekrar kazanması için ishal geçtikten sonra 2 hafta süreyle
günde bir öğün fazla beslenmesi gerekir.
Çocuklarda sık görülen şikâyetler, sebepleri,
bakım ve korunma yolları
• Korunma: Enfeksiyöz ishalden korunma ve yayılmasını önlemede en
etkili yöntem el yıkamadır. Ağızla doğrudan temastan önce ve gaita
(kaka) ile bulaşma ihtimali olan objelere dokunduktan sonra en az 10
saniye sabunla ellerin yıkanması gerekir. Ayrıca tuvaletlerin temiz
tutulması, çöplerin kapalı yerlerde toplanması da ishali önler.
Çocuklarda sık görülen şikâyetler, sebepleri,
bakım ve korunma yolları
• İştahsızlık: Çocuklarda iştah vücudun enerji gereksinimine bağlıdır.
Çocukların hareketli oldukları zamanlarda çok yedikleri, az enerji sarf
ettikleri zamanlarda ise iştahsız oldukları görülür.
• Kabızlık: Gastrointestinal sistemden pasajın yavaşlaması veya
dışkılama sürecine ilişkin bir bozukluğa bağlı olarak seyrek ve katı
dışkılamadır. Sert dışkı anal kanaldan geçerken yırtılma ve fissürlere
neden olabilir. Aile içi sorunlar, çocuğa verilen cezalar, tuvalet
eğitiminin erken başlatılması, genetik faktörler kabızlığa neden
olabilir.
Çocuklarda sık görülen şikâyetler, sebepleri,
bakım ve korunma yolları
• Öksürük: Boğaz ve ciğerlerdeki bir tahriş ya da sıkışma sonucu görülen
normal bir tepkidir. Bazen solunum borusunda bir tıkanmadan
kaynaklanan ani öksürük ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu
nedenle çocuğun solunumunda herhangi bir sorun sezildiği zaman
derhal doktora haber vermek gerekir. Öksürük boğmaca, kızamık, grip,
verem, bronşit vb hastalıkların belirtisi olabilir.
Çocuklarda sık görülen şikâyetler, sebepleri,
bakım ve korunma yolları
Kansızlık: Hemoglobin ve eritrosit sayısının yaşa göre normal değerlerinin
altına düşmesidir. Çocuklarda hemoglobin değerinin 7-8 g/dl nin altında
olması hâlinde kansızlık belirtileri gözlenir.
Demir eksikliğine bağlı kansızlık çocuklarda sık görülmektedir. Demir
eksikliği vücuda alınan demir miktarının gereksinimden az olması, emilim ve
sindirim kusurları, bağırsağın anomalileri, mide bağırsak ameliyatları,
kanamalar, parazit enfeksiyonları nedeniyle oluşur. Demir eksikliğine bağlı
olan kansızlık belirtileri; deri ve mukozalarda solukluk, bulantı, iştahsızlık,
huzursuzluk, taşikardi, kaşık tırnak, sık tekrarlayan enfeksiyonlar sonucu
dikkat azalmasıdır. Tedavide demirden zengin gıdaların alınımının artırılması
ve demir ilaçlarının kullanılması gerekir.
Okul çocukluğu dönemi ve sorunları
Okul çocukluğu dönemi (6-19 yaş)çocukların hem fiziksel hem de ruhsal
ve toplumsal açıdan hızlı ve karmaşık bir süreçle büyüyüp geliştikleri bir
dönemdir. Bu dönemde çocuklar okullardaki kalabalık ortamın yol açtığı
solunum yolu hastalıkları, ishal, bulaşıcı hastalıklar, beslenme
bozuklukları, öğrenmeyi engelleyen görme ve işitme bozuklukları
ergenlik dönemine özgü davranış sorunları, ortopedik sorunlar, diş
çürükleri, paraziter hastalıklar gibi sağlık sorunları ile sık karşılaşırlar
Download