PowerPoint Sunusu - files.eba.gov.tr

advertisement
DALTON ATOM MODELİ(KÜRE MODELİ)
• Maddenin en küçük yapı taşı atomdur.
• Atomlar parçalanamaz.
• Atomları içi dolu bir küreye benzetmiştir.
• Aynı elemente ait tüm atomlar bire bir
aynıdır, demiştir.
DİKKAT: Yüklerden hiç bahsetmedi!!!
THOMSON ATOM MODELİ(ÜZÜMLÜ KEK MODELİ)
• - Yüklü tanecikler , + yüklü küre içinde birbirini
dengeleyecek şekilde dağılmıştır.
• Atomu üzümlü keke benzetmiştir.
• Elektronun isim babası
STONEY ’ dir.
RUTHERFORD ATOM MODELİ (ÇEKİRDEKLİ MODEL)
Rutherford, altın(Au) bir yaprağa + yüklü α ışını göndererek yaptığı
gözlemler sonucu kendi atom modelini oluşturmuştur.
GÖZLEMLERİ:
1) Gönderilen α ışınlarının çok büyük kısmı hiç sapmadan direkt karşıya geçmiştir.
SONUÇ: Atomun çoğu boşluktan ibarettir.
2)Gönderilen α ışınlarının çoooooook az bir kısmı geldiği yoldan tam geri
dönmüştür.
SONUÇ: + yüklü α ışını , + yüklerin toplandığı çok küçük bir hacim kaplayan
çekirdeğe denk gelmiştir.
3)Gönderilen α ışınların az bir kısmı hafif saparak ilerlemişlerdir.
SONUÇ: Gönderilen + yüklü α ışınları – yüklü elektronlara yakın geçtiği için hafif
sapmıştır.
4)Gönderilen α ışınlarının az bir kısmı önemli miktarda saparak geri gelmiştir.
SONUÇ: Gönderilen + yüklü α ışını çekirdeğe yakın geçtiğinden saparak geri
dönmüştür.
R.A.Modeli
Rutherford atom modelinin eksikliği;
• Atomdaki elektronların yerini doğru saptayamamış,
• Yüksüz tanecikler olan nötronlardan atom modelinde bahsetmemiştir.
4)BOHR ATOM MODELİ (KATMAN ATOM MODELİ)
• Hidrojen(H) atomlarını ısıtarak yaydıkları ışınları bir prizmadan
geçirerek yaptığı gözlemler sonucu atom modelini oluşturmuştur.
• Bohr atom modelinde elektronlar çekirdek çevresinde belli enerjilere sahip
dairesel yörüngelerde(katmanlarda) dönerler.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
P
Q
O
N
K
L
M
• Her katmanın bir enerjisi vardır. Çekirdekten uzaklaştıkça katmanların enerjileri
de ARTAR.
E7 >E6 >E5 >E4 >E3 >E2 >E1
Enerji alır.
• Bir elektron düşük enerjili alt katmanlardan yüksek enerjili üst katmanlara
çıkarken ENERJİ ALIR.
Enerji verir.(ışın yayar.)
5)KUANTUM (MODERN) ATOM TEORİSİ (BULUT MODELİ)
HEİSENBERG
SCHRÖDİNDER
• Modern atom teorisine göre ; elektronun yeri bilinirse hızı , hızı bilinirse yeri
bilinemez . Bu BELİRSİZİLİĞİ denir.
• Bu belirsizlikten dolayı modern atom teorosinde elektronların tam yerinden
bahsetmez.
• Elektronların bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu bölgelere ORBİTAL (yük bulutu)
denir.
• Enerji seviyeleri dairesel değil, hacimsel(küresel)’dir.
elektronlar
Download