Erizipel - Türk Dermatoloji Derneği

advertisement
Erizipel tedavisinde dikkat edilecek diğer
konular nelerdir?
Yatak istirahati yapılmalı, erizipel olan bölge sarkıtılmamalı, mümkünse yüksekte tutulmalıdır. Bacaklarda ödem
gelişimini önlemek için kompresyon çorapları kullanılabilir. Tedavide kullanılan ilaçların olası yan etkilerinin
gelişimini önlemek ve enfeksiyona bağlı sıvı kaybını telafi edebilmek amacıyla bol sıvı alımına dikkat edilmesi
önerilmektedir. Enfeksiyon için olası giriş kapılarının ve
altta yatan nedenin de değerlendirilip, saptanırsa tedavi
edilmesi gerekmektedir. Tekrarlayan olgularda erizipel
gelişimini önlemek için uzun dönem antibiyotik tedavisi
kullanılabilir.
Erizipel ciddi bir hastalık mıdır?
Erizipel doktor tavsiyelerine uyulduğunda kolayca ve hızla tedavi edilebilen bir hastalıkken, erken müdahale edilmediğinde enfeksiyon vücuda yayılabilir ve hayatı tehdit
edebilir. Bu nedenle deride ağrılı kızarıklık ve şişlik olan
durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.
Türk Dermatoloji Derneği
Hasta Bilgilendirme Broşürü
Erizipel
(Yılancık hastalığı)
Yılancık hastalığı olarak da bilinen erizipel; deride ağrı,
kızarıklık, şişlik ve ısı artışı ile ortaya çıkan en çok bacaklarda görülen bir deri enfeksiyonudur. Tedavide gecikilirse enfeksiyon vücuda yayılabilir. Bu nedenle ihmal
edilmemeli, erken dönemde tedavi için hekime başvurulmalıdır.
“
Deri hastalığınız
olduğunda
dermatoloğunuza
başvurun.
Derinizi
dermatologlara
emanet edin.
“
Türk Dermatoloji Derneği
Sedat Simavi Sokak No:42–3 Çankaya Ankara
http://www.turkdermatoloji.org
Sağ yanakta erizipel
Erizipel, deride kızarıklık, şişlik, ısı artışı ve ağrı ile seyreden bir bakteriyel deri enfeksiyonudur. Her yaşta görülebilen bir hastalık olan erizipel, vücudun herhangi bir
bölgesini tutabilir. En sık 60-80 yaşları arasında ve bacak bölgesinde izlenmektedir.
Erizipel nasıl gelişir?
Erizipel tekrarlar mı?
Erizipel, bakterilerin deri altına girmesine bağlı olarak
gelişir. Genellikle streptokok isimli bakteri hastalıktan sorumludur. Bakteriler deri bütünlüğünü bozan bir yaralanma, mevcut deri hastalığı, yara zemini ve çatlaklardan
deri altına girebilmektedir. Deri altına giren bakteriye
karşı gelişen reaksiyonla deride kızarıklık, şişlik, ısı artışı
ve ağrı gelişir.
Erizipelde, özellikle altta yatan bir neden olan durumlarda (ayaktaki mantar enfeksiyonları gibi), % 20 oranında
bölgesel olarak tekrarlama görülebilmektedir. Bu nedenle mutlaka erizipel olgularında altta yatan sebep olup
olmadığı değerlendirilmeli ve saptanırsa neden ortadan
kaldırılmaya çalışılmalıdır. Tekrarlayan erizipellere bağlı
kalıcı dolaşım bozukluğu ve derideki lenfatik damarların
tıkanmasına bağlı, bacakta lenfödem denilen kalıcı şişlikler ve uzun vadede elefantiazis nostras olarak isimlendirilen fil ayak görünümü gelişebilir.
Erizipelin oluşmasına neden olan durumlar
nelerdir?
Yenidoğanda olası göbek güdüğünden deri altına giren
bakteriye bağlı göbek çevresinde; gençlerde yüzdeki sivilcelerle oynama ya da burun kıllarını koparmaya bağlı
yüz, baş, boyun bölgesinde; yetişkinlerde ise mantar enfeksiyonlarına bağlı ayak parmak aralarındaki ya da tabanındaki çatlaklardan bacaklarda sık görülür. Dolaşım
bozuklukları ve buna ikincil gelişen yaralar, ekzemalar,
böcek sokmaları da bakteriler için giriş kapısı olabilir.
Üst solunum yolları enfeksiyonlarından sonra da yüzde
erizipel gelişebilmektedir. Diyabet (Şeker hastalığı), hareketsiz yaşam koşulları ve bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar ve ilaçlar da erizipel gelişimine yatkınlık
oluşturabilmektedir.
Erizipelin belirtileri nelerdir?
Erizipel, deride bölgesel olarak kızarıklık, şişlik, ısı artışı ve ağrı ile karakterizedir. Başlangıçta küçük kızarık
yama şeklinde görülür, bu alan giderek büyür ve kabarık
hal alır. Şiddetli enfeksiyonlarda içi su dolu kabarcıklar
da görülebilir. Enfeksiyon ile ilişkili olan bölgelerde lenf
bezlerinde ağrılı şişlikler gelişebilir. Deri enfeksiyonu ile
birlikte ya da deri belirtilerinin gelişiminden önceki 48
saat içinde halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, üşüme,
titreme ve yüksek ateş görülebilir. Kas, eklem ağrısı ve
baş ağrısı eşlik edebilir.
Erizipel Tanısı nasıl konulur?
Erizipel tanısında tetkik yaptırılmasına gerek yoktur. Enfeksiyon bulguları açısından genel kan tetkikleri yapılabilir. Bakteriyel kültür incelemelerinin, tanıya ve tedaviye
pek katkısı olmadığı için yapılmaları gereksiz bulunmaktadır.
Erizipel nasıl tedavi edilir?
Erizipel tedavisinde enfeksiyonun hızla kontrol altına alınabilmesi amacıyla antibiyotikler kullanılmaktadır. Eğer
penisilin alerjisi öyküsü yoksa antibiyotik olarak öncelikle penisilinler tercih edilir. Hafif olgularda ağızdan ilaçlarla tedavi yeterli olabilirken, şiddetli enfeksiyonlarda
hastaneye yatış ve damardan antibiyotik tedavisi gerekebilir. Antibiyotik tedavisi, ağrı kesici ve inflamasyonu
giderici ilaçlar ve yangıyı azaltan pansuman ve soğuk
kompres gibi tedavilerle desteklenmelidir.
Erken dönem tedavisi önemli midir?
Erken dönemde tedavi başlanmazsa apse, kangren, kalıcı şişlik, enfeksiyonun kana yayılmasına bağlı sepsis,
menenjit, zatüre gibi durumlar ve damarlarda tıkanıklık
ve emboli gelişebilir. Ölümle sonuçlanabilir.
Sol bacak iç kısım boyunca erizipel
Download