GRUPLAR

advertisement
HÜCRE VE MİKROSKOP -I
5. Aşağıda verilen canlılardan hangisi
mikroskobik
canlılar
grubuna
girmektedir?
1.
A. Amip
B. Sinek
C. Karınca
D.
Kurbağa
6.
Yukarıda resmi görülen aracı ilk
kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A. Albert Einstein
B. Louis Pasteur
• Bazı besinleri sindirmemizi sağlar
• Tarımda zararlı haşerelerle mücadelede
etkilidir
• Sütü yoğurda ve peynire dönüştürür
Yukarıdakilerden hangileri mikroskobik
canlıların yararları arasında yer alır?
A) I, II ve III
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve II
C. Aristo
D. A.Van Leeuvvenhoek
2.
1. Bakteri
3. Tohum
5. Karınca
2. Amip
4. Tahta
6. Virüs
7. Aşağıdakilerden hangisi mikroskopik
canlıların yol açtığı bir hastalık değildir?
A) kolera
B) kalp krizi
C) verem
D) besin zehirlenmesi
Yukarıdaki canlıların hangilerini
görmek için mikroskop kullanmalıyız?
A. 1, 3, 4 ve 5
B. 3 ve 4
C. 1,2 ve 6
D. 3, 4, 5 ve 6
3. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları
görebilmek için hangi araç kullanırız?
A) Teleskop
C) Bilgisayar
B) Büyüteç
D) Mikroskop
4. Aşağıdaki canlı guruplarından hangisi
hastalık yapıcı mikroorganizmaları içerir?
A. Bakteri
B. Bitki
C. Hayvan
D.
Mantar
8. Mikroskobik canlıların zararlı etkilerinden besinlerimizi korumak için saklama yöntemleri
geliştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri
olamaz?
A) Balık ve eti tuzlayarak, dondurarak ya da
kurutarak saklama
B) Lahana, biber ve salatalıktan turşu yapma
C) Sütten yoğurt veya peynir yapma
D) Çilek, kayısı, vişne gibi yiyeceklerden
reçel yapma
9. Son yıllarda özellikle göçmen kuşlar tarafından taşındığı bilinen, kanatlı hayvanlarda ve
insanlarda ölümlere yol açan hastalık,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) tavuk vebası
B) AİDS
C) şarbon
D) kuş gribi
10.
Download