DİYABET VE GÖZ

advertisement
DİYABET VE GÖZ
OP. DR. E. YILDIZ ÖZDEMİR
MAYIS 2012
Epidemiyoloji
• Diyabetes mellitusun değişik
toplumlarda görülme sıklığı %5-10
• Diyabetik hastaların yaklaşık %25’inde
diyabetik retinopati (DR) mevcuttur
• DR gelişimi ve ilerlemesinde en önemli
predispozan faktörler hastanın yaşı ve
diyabetin süresidir
Etiyoloji ve Patogenez
• Hiperglisemi ya da insulin yetersizliği
• Retinada kapillerlerin, venüllerin ve
arteriyollerin tutulduğu spesifik bir
anjiopati ve buna eşlik eden bir nöropati
• Gelişmiş batılı ülkelerdeki 20-65 yaş
grubunda, DR en sık körlük nedenidir
Diyabete bağlı görme bozuklukları
• Görmedeki bozukluklar lens içindeki
şekere bağlı sıvı değişimlerinden
kaynaklanır, geçici bir sorundur. Bunun
nedeni kan şekerindeki dalgalanmalardır.
• Gözün kırıcılığındaki bu değişiklikleri kişi
gözlük numarasındaki farklılıklar olarak
yaşar.
1- Kornea
• Batma
• Yanma
• Kızarıklık
2- Lens
3-Göz Tansiyonu
4- Diyabetik Retinopati
Tip I DM
5 yıl ↓ retinopati nadir
 5-10 yıl %27 DR
 10 yıl ↑ %71-90 DR
 20-30 yıl sonra insidans %95
bu hastaların %30-50’sinde proliferatif DR
gelişir
Tip II DM
5 yıl ↓ % 28.8 DR
 15 yıl ↑ % 77.8 DR
* Görme kaybı sıklıkla:
Tip I DM Proliferatif retinopati
Tip II DM Diyabetik makulopati
Diyabetik Retinopati evreleri:
1- Nonproliferatif evre
2- Proliferatif evre
Nonproliferatif evre
Nonproliferatif evre
Proliferatif evre
Proliferatif evre
Diyabetik Retinopatide Tedavi-1
• Kan şekeri düzenlenmesi
• Hipertansiyonun düzenlenmesi
• Kan lipid seviyesi kontrolü
Diyabetik Retinopatide Tedavi
1- Lazer Tedavisi:
– Maküla ödemi
– Ciddi nonproliferatif DRP
– Proliferatif DRP
• DR tedavisinde lazer fotokoagülasyon
halen altın standarttır
• Gerekli durumlarda birlikte tedavi
gerekebilir
Diyabetik Retinopatide Lazer Tedavisi
Diyabetik Retinopatide Tedavi
2- Cerrahi
Diyabetik Maküla Ödemi
• Diyabetik retinopatide en önemli görme
kaybı nedenidir
• Tanımlanmasında:
– göz dibi muayenesi
– flöresein anjiyografi
– optik koherens tomografi (OKT)
Diyabetik Maküla Ödeminde Tedavi
1- Lazer tedavisi
2- Göz içi uygulamalar
Lazer Tedavisi
Lazer Tedavisi
Göz içi uygulamalar -1
• Steroidler
– İntravitreal triamsinolon
– Ozurdex
Göz içi uygulamalar -2
• Anti-VEGF
– Bevacizumab (Avastin)
– Ranibizumab (Lucentis)
– Pegaptanib Sodyum
(Macugen)
– Aflibercept (VEGF-Trap)
Download