diyabette gebelik

advertisement
DİYABETTE GEBELİK
HAMİLELİGE BAĞLI ŞEK ER HASTALIĞI
Şeker hastalığı(diyabet)kanda normalden yüksek şeker düzeyleri ile karakterize bir durumdur.bazı kadınlarda
hamile kalmadan önce diyabet mevcuttur buna pregestasyonel diyabet denir,bazı kadınlarda ise şeker
yüksekliği gebelik sırasında başlar buna da gestasyonel diyabet denir.her 200 gebelikten birinde pregestasyonel
gebeliğin olduğu,her 200 gebe kadından 5′ inde de gestasyonel diyabetin geliştiği tahmin edilmektedir.
GE B EL İ KT E D İY AB E TE BA Ğ LI O LU ŞA N P R OB L E ML E R:

Kandaki yüksek şeker düzeyibebeğin çok irileşmesine neden olabilir,iri bebeklerde sezeryana gereksınım rıskı
daha yüksektir.

pregestasyonel gebeliklerde bebeklerde bazı anomalılerın görülme riski artar ancak gestasyonel diyabet
bebeklerde anomalilere neden olmaz

diyabetik gebeliklerde preeklemsi(yüksek tansiyon) gelişme riski yüksektir

Doğumdan sonra bebekte hipoglisemi(kan şekeri düşüklüğü),polisitemi(bebekte kan hücre fazlalığı)
gelişebilir

Anne karnında ani fetal ex gelişebilir.

Diyabetik ketoasidoz meydana gelebilir.
BE L İR T İL E R:
Pek çok kadın diyabetin belirtilerini farketmemektedir,bu durum tahlillerle anlaşılmaktadır ancak susuzluk
hissi,kilo kaybı,çok fazla yemek yemek,çok fazla idrar yapmak,yorgunluk gibi belirtiler olur.
TA N I:
Tanı için glukoz yükleme testleri(şekerli su testi) yapılmaktadır.24-28.gebelik haftasında bütün gebelerde
tarama amaçlı 50 gr glukoz testi yapılır,bu test 140’dan yüksek çıkanlara 100 gr glukoz tolerans testi yapılır.
TE D AV İ:
Gestasyonel diyabet tedavisi için bazen diyet yeterli olur,diyet yeterli olmadığı zaman da insülin
tedavisi geçilir,tablet şeklinde şeker düşürücü ilaçlar gebelikte kullanılamazlar.
DO Ğ UM NA SI L VE NE ZA M A N O LM A LI ?
Diyabetik gebeliklerde eğer bir anormallik yoksa normal zamanda ve normal doğum tercih edilir,iri bebek
durumu varsa sezeryan tercih edilir.Ayrıca diyabetik gebeliklerde erken doğum riski artmıştır.
DO Ğ UM D AN SO NR A D İY A B E T D EV A M E DE R M İ?
Gebeliklerde gestasyonel diyabet tanısı konmuş annelere doğumdan 6 hafta sonra 75 gram glukozla OGTT(şeker
yükleme testi) uygulanır.Bu test normal çıksa bile annenin sonraki gebeliklerinde ve ya hayatının ileri
dönemlerinde şeker hastalığına yakalanma riski diğer insanlara göre daha yüksektir.
ÇO C UK T A Dİ Y A BE T G E Lİ ŞME R İSK İ VA R M ID I R ?
Diyabetik anneden doğan çocuklarda ,diyabetik olmayan anne çocuklarına göre diyabet gelişme riski 20 kat
artmıştır.
EK Bİ L Gİ LE R :
Babada diyabet hastalığı olması bebekte konjenital anomali artışına neden olmaz.Pregestasyonel diyabeti olan
gebelerde fetal anomali riski artar,riski en çok artan anomalikaudal regresyon ve situs inversus dur.Diyabetik
gebeliklerde diyabetik olmayan gebeliklere göre kaudal regresyon 250 kat ,situs inversus 80 kat daha fazla
görülür
Diyabetik gebeliklerde en çok görülen anomali ise kardiyak anomalilerdir,ikinci sırada ise nörol tüp
defektleridir.
Download