Makro İktisat

advertisement
Ders Bilgileri
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Makro İktisat
Ön Koşullar
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Verilişi
Anlatım(yüz yüze)
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
U.Kredi
AKTS
SSG207
3. Yarıyıl
3+0
3,0
5,0
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr. Cahit AYDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Amacı Makro İktisadın temel konularını öğrenciye aktararak, öncelikle teorinin
öğrenilmesini sağlamak. Daha sonra bu teorik bilgilerin günlük yaşam ile bağlantısını kurarak
ülke ve dünya genelinde gelişen ekonomik olayları doğru yorumlayabilecek, iktisat yazınını
bilinçli bir şekilde izleyip anlayabilecek öğrenciler yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Makro iktisadın tanımı, içeriği ve gelişimi iktisat eğitimi ve yöntem sorunları, makroekonomik
analiz ve makro iktisadi modeller, piyasa ekonomisinin işleyişi, piyasa ve piyasa dışı
başarısızlıklar ve makroekonomik denge analizi, üretim kapasitesi ve milli gelir, fiyat
hareketleri ve enflasyonun ölçülmesi, istihdam kapasitesi ve işsizliğin ölçülmesi, iktisadi
büyüme ve iktisadi dalgalanmalar, net toplumsal refah , makro ekonominin mikro temelleri
başlığı altında tüketim- tasarruf ve yatırım eğilimini belirleyen faktörler, kamu kesimi ve
ekonomik denge, dışa açık ekonomi ve ekonomik denge, döviz piyasası ve döviz kurları, para
piyasası, faiz oranları ve finansal piyasalar
Ders Öğrenme Kazanımları
1) Makro İktisadın temel konularını öğrenciye aktararak, öncelikle teorinin öğrenilmesini
sağlamak. Daha sonra bu teorik bilgilerin günlük yaşam ile bağlantısını kurarak ülke ve dünya
genelinde gelişen ekonomik olayları doğru yorumlayabilecek, iktisat yazınını bilinçli bir
şekilde izleyip anlayabilecek öğrenciler yetiştirmek.
DERS AKIŞI
Hafta
Konular
1. Hafta
Giriş: Makro iktisadın tanımı, amacı, araçları ve konuları
2. Hafta
Milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi, gelir harcama akımı, devletin rolü, dış
âlem. Dengesizlikler ve sorunlar
3. Hafta
Nominal ve reel Milli Gelir, kişi başına gelir ve uluslararası karşılaştırmalar
4. Hafta
Arz ve talep eğrilerinin makro analizde kullanılması. Klasik analizin gelişimi ve
varsayımları. Klasik üretim fonksiyonu, emek arz ve talebi
5. Hafta
Klasik analizde toplam arz. Klasik yatırım tasarruf dengesi. Miktar teorisi ve
miktar teorisine yöneltilen eleştiriler.
Kullanılan Öğretim
Yöntemi ve
Teknikleri
Ön Hazırlık
6. Hafta
Keynes’in teorisinin gelişimi ve varsayımları. Keynes’gil teoride toplam arz.
Tüketim ve tasarruf fonksiyonu
7. Hafta
Yatırım fonksiyonu, denge milli gelir düzeyinin efektif taleple ve yatırım
tasarruf eşitliği ile belirlenmesi
8. Hafta
Ara Sınav
9. Hafta
Toplam harcamalardaki değişmeler ve çarpan mekanizması. Fiyat değişmelerinin
denge toplam talebine etkileri
10. Hafta
Tasarruf paradoksu. Deflasyonist ve enflasyonist açık
11. Hafta
AS eğrisinin eğimi ve AS eğrisinde kaymalar. AD eğrisinin eğimi ve AD
eğrisinde kaymalar. Keynes’te ve Klasik sistemde toplam arz
12. Hafta
Toplam arz ve toplam talebe bağlı olarak gelir ve fiyat değişmeleri. Klasik, yeni
klasik, Keynes’ci ve yeni Keynes’ci politikaların ana hatları
13. Hafta
Kamu kesiminin ekonomideki rolü. Kamu harcamaları ve vergilerin denge gelir
düzeyine etkileri. Denk bütçe çarpan teoremi
14. Hafta
Maliye politikası araçları ve otomatik stabilizatörler. Bütçe ve devlet borçları
KAYNAKLAR
Kaynaklar
R. DORNBUSCH; S. FISHER: “MACROECONOMICS”, Mc Graw Hill.
Z. TUNCA: “Makro İktisat” Filiz Kitabevi, İstanbul,2005
E. ALKİN: “Gelir ve Büyüme Teorisi”Filiz Kitabevi, İstanbul,1992
DERSIN KAZANIMLARININ PROGRAM YETERLILIKLERI İLE İLIŞKISI
Katkı Düzeyi
DK1
PY1
5
0
PY2
5
0
PY3
5
0
PY4
5
0
PY5
5
0
PY6
3
0
PY7
5
0
PY8
5
0
PY9
5
0
PY10
2
0
PY11
1
0
PY12
4
0
PY13
5
0
Program
Yeterlilik
Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0
Katkı Düzeyi
Ölçme Yöntemi
Yok
1
2
3
4
5
Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Yazılı sınav
Sözlü sınav
Ödev/Proje
Laboratuvar Çalışması
Sunum /Seminer
.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Sayısı
Süresi (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1
1
20
20
Ödev 1
1
15
15
Final
1
20
20
Uygulama
14
1
14
Uygulama DS
1
14
14
Sınıf İçi Etkinlik
14
3
42
Etkinlik
Toplam İş Yükü
125
Dersin AKTS Kredisi
4,0
Download