İlaca Dirençli Mikroplar, Yeni Kütle Spektroskopisi Metodu ile Hızla

advertisement
Çeşitli ilaca dirençli bakteri suşlarının örnekleri. [WHO]
Klinik örneklerin, tehlikeli ve ilaca dirençli bakteriyel enfeksiyon türleri için hızla
tanımlanması, doktorların hastaları doğru şekilde teşhis etmesi ve uygun ilaç terapisini
uygulaması için şarttır. 27. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi’nde
(ECCMID) kısa süre önce sunulan bir grup bilim insanının yeni araştırması, çoğu hastanenin
hali hazırda sahip olduğu ekipmanı kullanarak mikrobik patojenleri hızla değerlendirmesi
için bir yöntem tarif etmektedir. Araştırmacılar verilerini, “Multicentre Evaluation of the
BYG Carba Test v2.0, a Simplified Electrochemical Assay for the Rapid Laboratory Detection
of Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae” -“BYG Carba Test v2.0’ın Çokmerkez
Değerlendirmesi, Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae’nin Hızlı Laboratuvar Tespiti
için Basitleştirilmiş Elektrokimyasal Analiz” başlıklı bir konuşmada sundular.
Bakteriler, onları tedavi etmek için kullanılan antibiyotiklere karşı direnç kazanmak için
aşamalı olarak gelişmektedir. Endişe verici bir şekilde, son birkaç yıldır, bilim insanları bazı
bakterilerin, son çare olarak kullanılan kolistin adlı antibiyotiğe karşı da direnç
kazandıklarına dair kanıtlar bulmuşlardır. Bu yeni çalışmada, araştırmacılar, bakterilerin
kolistine direnip direnmediğini anlamak için onları nasıl hızlı bir şekilde test edebildiklerini
ve bu direncin diğer bakterilere ne kadar kolay geçebildiğini anlattılar. Çalışmayı
değerlendirenler, bunun önemli bir keşif olduğunu kaydediyor. Çünkü hangi hastanın bu en
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
tehlikeli enfeksiyonlara sahip olduğunu bilmek, yayılmalarını ve ilaç direncinin yükselmesini
durdurmak için karantina önlemlerini kullanabilmenin mümkün olduğu anlamına geliyor.
“Plazmid kodlu direnç özellikle endişe vericidir çünkü hızlı ve kolay bir şekilde yayılma
potansiyeline sahiptir ve bu gerçekleşirse, kolestin gibi son çare ilaçlar da hükümsüz hale
gelecek” diyen Fransa Güney Paris Üniversitesi’nde doçent doktor ve İngiltere’de Londra
Imperial Koleji’nde araştırmacı olarak görev yapan Laurent Dortet, “Diğer yandan bu
dirençli bakterileri hızla tanımlayabilirsek, yayılımını durdurmak için önlemler alabiliriz. Bu
önlemler hastanın özel bir sağlık personeli tarafından tedavi altına tutulduğu ayrı bir oda
kullanımını da kapsayabilir.” diyor.
Araştırma ekibi, çalışma sırasında Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae bakterilerine
odaklandı. Bu mikroplar Enterobacteriaceae adı verilen ve gastroenterit, idrar yolu
enfeksiyonları, bronşit gibi akciğer hastalıkları, zatürre ve hatta sepsise(kan zehirlenmesi)
neden olabilen grubun üyeleridir. Üstelik bu bakterilerin bazı suşları, çoğunlukla
antibiyotiği inaktif eden enzimler, örneğin geniş spektrumlu laktamazlar ve
karbapenemazlar, üretmek suretiyle hemen hemen tüm mevcut antibiyotiklere karşı dirençli
hale gelmişlerdir. Bu durum, kolistinin, bu birçok ilaca dirençli bakterilerin tek tedavi
seçeneği olarak kaldığı anlamına gelmektedir.
Önceki araştırmalar, bakterilerde iki farklı kolistin direncinin var olduğunu
göstermiştir. Kromozom kodlu direnç olarak adlandırılan tipte, bakteri sadece büyüyüp yeni
bakteri hücrelerine bölünerek direnç aktarımını gerçekleştirebilir. Plazmid kodlanmış direnç
olarak adlandırılan diğer tip ise daha tehlikeli olarak kabul edilir, çünkü direnç, bir bakteri
türünden tamamen farklı diğer bir bakteri türüne aktarılabilir.
Bu çalışmada, araştırmacılar kütle spektrometresi kullanarak 134 farklı bakteri kolonisini
test ettiler. Kütle spektrometreleri, çoğu hastanedeki test laboratuvarlarında bulunmakta ve
çeşitli molekülleri analiz etmek için kullanılmaktadır.
Londra Imperial Koleji’nde moleküler mikrobiyoloji öğretim görevlisi olan Gerald LarrouyMaumus, “Bu teknikle ilgili heyecan verici olan şey, çoğu hastanede çoktandır bulunan bir
teknolojiye dayanıyor olması” diyor ve ekliyor “Bu, çabucak ve ucuza hayata geçirilebileceği
anlamına geliyor ve potansiyel olarak da ilaç direnciyle mücadelede hızlı bir etkiye sahip”.
Kaynak: genengnews.com
Yorumlar
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Download