Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler hakkında Bilgi Notu Fransa`da

advertisement
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler hakkında
Bilgi Notu
Fransa'da ormanlar ve Ormancılık: Toplam ülke alanı 55 milyon hektar olan
Fransa'nın % 29'u (15.9 milyon ha.) orman ve % 3'ü (1.6 milyon ha.) diğer ağaçlık
alandır. Fransa ormanları 1990-2000 arası: 0,55, 2000-2005 arası: 0,47 ve 2005-2010
arasında ise: 0,30 artış kaydetmiştir. Fransa ormanlarının % 26'sı kamu, % 74'ü ise özel
mülkiyete aittir. Ormanlar işlevlerine göre ise; % 75 üretim, % 2 toprak ve su koruma,
% 1 biyolojik çeşitliliğin korunması ve % 2'si çoklu kullanımdır. 2010 yılı itibariyle
ağaçlandırma alanları 1.6 milyon ha. olmuştur. Endüstriyel odun üretimi (kabuklu): 35,3
milyon m3 (1990), 38,0 milyon m3 (2000) ve 33,2 milyon m3; yakacak odun üretimi ise
(kabuklu): 36,7 milyon m3 (1990), 31,2 milyon m3 ve 29,0 milyon m3 (2005) olmuştur.
2006 - Eylül 2006'da Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen Türkiye-Fransa 3. Üst Düzey
Memurlar Ortak Semineri düzenlenmiş ve toplantı sonunda kabul edilen tutanakta
aşağıdaki hususlar yer almıştır:
"Tarım ve Çevre Çalışma Grubu: Kırsal kalkınma sorunsalı üzerinde çalışmaların
başlatılarak araştırma amaçlı ziyaretlerin düzenlenmesi ve kırsal kalkınma bağlamında
ormancılık dâhil ihtiyaçların belirlenerek muhtemel eşleştirme olanakları için hazırlık
yapılacaktır. Geniş anlamda ormancılık politikası; Ulusal Ormancılık Ofisi (OFN) ile AB
boyutu ötesinde işbirliği araştırılacaktır. 2004 yılı işbirliği kapsamında alınan kararlar
gereği olarak, Bakanlığımızın İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Katı Atık Yönetimi,
Deniz Kirliliğinin Önlenmesi, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Natura 2000, Biyoçeşitlilik ve
Doğal Kaynak Yönetimi ve diğer teknik konulara destek sağlamak üzere iki Fransız teknik
personel 2'şer yıl süre ile Bakanlığımızda çalışmak üzere görevlendirilmiştir."
Birinci uzman, 2006-2008 yılları arası, ikinci uzmanın (Fransız Çevre ve Enerji Yönetimi
Ajansı'ndan Bernard CORNUT) ise 2008-2010 yılları arası görevlendirilmiştir.
2012 - İki ülke arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO1) Kasım 2008'de
kurulmuştur. 20 Kasım 2012 tarihinde Türkiye- Fransa Ekonomik ve Ticari Ortak
Komite (JETCO) 3. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer
Çağlayan ile Fransa Dış Ticaret Bakanı Sayın Nicole Brico tarafından Paris’te
imzalanmıştır. Sözkonusu mutabakat zaptında ÇEM Genel Müdürlüğü görev alanına
giren "Çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ ve heyelan kontrolü konularında
1
JETCO: Joint Economic and Commercial Committee
Çölleşme ile Mücadele Dairesi Başkanlığı - İkili ve Bölgesel İlişkiler Şube Müdürlüğü
[email protected] - tel: 207 5850 - [email protected] - tel: 207 5346 - faks: 207 5756
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
ortak projeler geliştirme ve uygulama" konuları da yer almaktadır. Ayrıca, JETCO'ya
bağlı bir "Ormancılık Çalışma Grubu" kurulmuştur.
2013 - 8-19 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen UNFF10
esnasında OGM temsilcileri ile Fransa Orman Genel Müdürlüğü arasında bir işbirliği
anlaşması imzalanmıştır.
JETCO Ormancılık Çalışma Grubu ilk toplantısı 8 Temmuz 2013 tarihinde Ankara'da
(Bakanlık, 22 Kat) yapılmıştır. Toplantı sonunda ormancılık alanında 11 işbirliği
alanında çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir. Bahsekonu 11 işbirliği alanından 6.
işbirliği alanı ÇEM Genel Müdürlüğü'nün görev sorumluluk alanına girmekte olup,
"Çölleşeme ve erozyonla mücadele, çığ ve heyelan kontrolü, dağlık alan yönetimi,
mikorizalı fidan yetiştiriciliği" başlığını taşımaktadır.
Bir sonraki aşama nedir? - Fransız tarafı listelenen işbirliği alanlarını gözden
geçirecek, bir yol haritası hazırlayacak ve Türk tarafına gönderecektir. Bir yıl içinde,
işbirliği alanlarında uygulamalar gerçekleştirilecek ve 1 yıl sonra Fransa'da JETCO
Ormancılık Çalışma Grubu İkinci Toplantısı yapılacak ve ilerlemeler
değerlendirilecektir.
Ormancılık Çalışma Grubu Birinci Toplantısı
Son güncelleme: 23 Temmuz 2013
Çölleşme ile Mücadele Dairesi Başkanlığı - İkili ve Bölgesel İlişkiler Şube Müdürlüğü
[email protected] - tel: 207 5850 - [email protected] - tel: 207 5346 - faks: 207 5756
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Güney Fransa'da Halep çamı ormanları - Fransa ormanlarından genel görünüm
Çölleşme ile Mücadele Dairesi Başkanlığı - İkili ve Bölgesel İlişkiler Şube Müdürlüğü
[email protected] - tel: 207 5850 - [email protected] - tel: 207 5346 - faks: 207 5756
Download