UNCCD COP 10 Haz*rl*k Toplant*s

advertisement
UNCCD COP HAZIRLIK
TOPLANTISI
8 Eylül 2011
New York Toplantısı
• 20 Eylül 2011 Salı günü New York’ta Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nda “Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluğun Yok
Edilmesi Kapsamında Çölleşme, Arazi Bozulması ve Kuraklık
Hakkında Üst Düzey Toplantı” yapılacaktır.
•
Bu toplantıya başta Afrika ülkeleri olmak üzere; Birleşmiş
Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine” taraf olan 193
ülkeden üst düzey temsilcilerin katılması beklenmektedir.
New York Toplantısı
• Toplantı; 20 Eylül 2011 Salı günü saat 09:00’da Genel Kurul
Salonunda yapılacak açılış merasimi ile başlayacaktır.
Açılışa;·
• Genel Kurul Başkanı, eski İsviçre Konfederasyonu Başkanı
olan Joseph Deiss,
• BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon,·
Çölleşme ile
Mücadele Genel Sekreteri Luc Gnacadja,
New York Toplantısı
• Kore’de yapılacak olan UNCCDCOP10 başkanı,·
Avrupa
Birliği ve Afrika Devletleri Grubu Başkanının katılması
programlanmıştır.
• Açılış merasiminden sonra; 11:00-13:00 ve 15:00-17:30’a
kadar sürecek olan iki toplantı yapılacak, saat 17:45-18:00
arasında ise Genel Kurul’da kapanış merasimi
düzenlenecektir.
New York Toplantısı
• Bu toplantıya Sayın Bakan başkanlığında bir heyetle katılım
sağlanacaktır.
• Bu “Üst Seviye Toplantıdan” beklenen temel çıktılar;
• BMÇMS’in “Stratejik Hedeflerinin” Değerlendirilmesi,
• Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele konusunda “donör
ülkelerce yapılacak” teknik ve ekonomik yardımların
değerlendirilmesi,
New York Toplantısı
• 4-6 Haziran 2012 tarihlerinde yapılacak Birleşmiş Milletler
Kalkınma Konferansı için RIO+20 konsept çağrının
hazırlanmasıdır.
• Ayrıca Sekretarya tarafından hazırlanan ”Ciddi Anlamda
Kuraklık ve/veya Çölleşme Yaşayan Özellikle Afrika Gibi
Ülkelerin Çölleşme ile Mücadele İçin Hazırlanan Birleşmiş
Milletler Raporu ” hakkında ülkelerin görüşleri
istenmektedir
Genel Çerçeve
• Biz, Türkiye olarak, fakirlikle mücadelenin ancak etkin bir
uluslar arası işbirliği ile sağlanabileceğini düşünüyor ve bu
noktada;
• Bir bütün olarak Birleşmiş Milletlerin,
• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün,
• Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunun,
• Dünya Su Forumu’ nun,
• Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
• Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’ nın
rolünün arttırılması ve alınan kararların bir an önce
uygulamaya aktarılması gerektiğini düşünüyoruz.
Genel Çerçeve
• Bu amaçla Türkiye;
• 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde “Birleşmiş Milletler kullanılmak
üzere, 2012 yılından itibarenDördüncü En Az Gelişmiş Ülkeler
Konferansı” na ev sahipliği yapmış ve “En Az Gelişmiş Ülkelere
yönelik ekonomik, mali, kültürel ve teknik işbirliği ile eğitim
yardımlarında , yılda toplam 200 milyon dolarlık bir kaynak tahsis
etme hedefini belirlemiştir.
• 16-22 Mart 2009 tarihinde İstanbul’da “Dünya Su Formu”na ev
sahipliği yapmış ve çok önemli hususları içeren Bakanlar
Deklarasyonu kabul edilmiştir.
Genel Çerçeve
• Afrika’da yaşanmakta olan su kıtlığı ile mücadele amacıyla su
kuyuları açılmakta ve sürdürülebilir su yönetimi konusunda
işbirliği yapılmaktadır.
• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ve Birleşmiş
Milletler Ormancılık Forumu ile yakın işbirliği içinde
çalışılmaktadır. Bu sene Şubat ayında burada yapılan
UNFF9’da alınan karar çerçevesinde, Birleşmiş Milletler
Ormancılık Forumunun Onuncusu 2013 yılında ülkemizde
yapılacaktır.
Genel Çerçeve
• Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
Sekretaryası ile de yakın işbirliği içinde çalışılmakta olup,
BMÇMS’ nin en önemli üç organından ikisi olan “Sözleşmenin
Uygulamaları Gözden Geçirme Komitesi ve Bilim Teknoloji
Komitesi” 3-14 Ekim 2008 tarihinde, 192 ülke ve uluslar
arası kuruluşlardan 1000’den fazla temsilcinin katılımı ile
İstanbul’da yapılmıştır.
TEŞEKKÜRLER
Download