orman müh..pages - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

advertisement
İZMİR KATİP ÇELEBİ
ÜNİVERSİTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
MÜHENDİSLİĞİ
Paha biçilemeyen doğal kaynak olan ormanların; korunmasını, mevcut varlıklarının arttırılmasını için
gerekli çalışmaları üstlenen, sürdürülebilirlik ilkesini esas alarak bu ormanların işletilmesini sağlayan ve
gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz bir ortam bırakılmasını görev edinmiş mühendislerdir.
Orman mühendisleri genellikle (Orman ve Su işleri Bakanlıkları, Orman Genel Müdürlükleri, Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ,Park ve Bahçe Müdürlükleri, DSİ, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlükleri…) gibi kamu kurumları ve özel sektöre ait fidanlıklar başlıca çalışma alanlarıdır.
Dünyadaki hızlı nüfus artışı ve sanayileşme doğal kaynaklar üzerinde yoğun baskı oluşturmaktadır.
Orman ve çevre sorunlarını üstlenip toplumu bu konularda bilinçlendirme görevi tabiatın koruyucusu olan
orman mühendislerine düşmektedir.
Download