Somuncu Baba 89.indd

advertisement
Bünyamin ERUL*
Adı
: Abdullah
Künyesi
: Ebû Yahya
Doğum yılı
: Tespit edilemedi
Doğum yeri : Mekke
Baba adı
: Sa’d b. Ebî Serh
Anne adı
: Tespit edilemedi
Eş(ler)i
: Tespit edilemedi
Akrabaları
: Annesi emzirdiği için Hz. Osman ile süt kardeştir.
Oğulları
: Iyaz, künyesinden hareketle
Yahya
Kızları
: Tespit edilemedi
Kabilesi
: Kureyş
İslam’a girişi : Mekke’nin fethinden önce
Sohbet süresi : 2 sene
Rivayeti
: 1 adet
Yaşadığı yer : Mekke, Medine, Askalan veya
Remle
Mesleği
: Valilik, askerlik
Hicreti
: Medine
Savaşları
: Hz. Ömer zamanında Mısır’ın
fethi, Kuzey Afrika ve Kartaca fethi, Kıbrıs’ın fethi, Finike deniz savaşı, Zatu’s-Savari deniz savaşı,
Görevleri
: Hz. Ömer zamanında Mısır’ın
Said Bölgesinde Valilik, H. 25’te Hz. Osman döneminde Mısır Valiliği,
Fizikî yapı
: Tespit edilemedi
Mizacı
: Tespit edilemedi
Ayrıcalığı
: Kureyş’in akıllı ve şerefli sayılanlarından biriydi. Hz. Peygamber’in vahiy kâtipliği yaparken şüpheye düşerek irtidat etti ve
Mekke’ye döndü. Mekke fethinde görüldüğü
yerde öldürülmesi istenenlerdendi. Yaptığına
pişman oldu ve Hz. Osman’ın ricası üzerine
Hz. Peygamber biraz durakladıktan sonra onu
46
affetti. Sonra İslam’ı güzel bir şekilde yaşadı.
Çeşitli bölgelerin fetihlerinde çok önemli katkıları oldu. Hz. Ali’ye de Muaviye’ye de biat
etmemiştir.
Ömrü
: Yaşlı olmalı
Ölüm yılı
: H. 36
Ölüm yeri
: Askalan veya Remle
Ölüm sebebi : Tespit edilemedi
Hakkında
: Kureyş’ten gelip ilk vahy kâtipliği yapanlardandı. İrtidat etti ve ileri geri konuşmaya başladı. “Allah’a karşı iftira atan veya
kendisine hiçbir şey indirilmediği halde ‘bana
da vahyolundu’ diyenden ve Allah’ın indirdiği
gibi ben de indireceğim’ diyenden daha zalim
kim vardır?!” (En’am, 6/93) ayetinin onun hakkında indiği rivayet edilir.
Hadisleri
: “Bir defasında Allah Rasulü
(s.a.v) ashabıyla beraber (Hira’da) idi. Yanında
Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Zübeyr ve başkaları vardı. Birden dağ onları sallamaya başlayınca Rasulüllah (sav): “Ey Hira! Sakin ol! Zira senin
üzerinde bir peygamber, bir sıddîk ve bir şehit
var!” buyurdu.
Sözleri
: “Allah’ım son amelimin namaz
olmasını nasip eyle!” diye dua ederdi. Bir gün
sabah namazını kıldı, ilk rekâtta Fatiha ve Âdiyat surelerini, ikinci rekatta Fatiha ile bir başka
sureyi okudu. Önce sağına, sonra soluna selam
verdi ve ruhunu teslim etti.
* Doç. Dr.
Kaynaklar: İstiab, II. 375-378; Üsd, III. 259-261; İsabe, II. 316318; DİA, I. 130-131; Sahabiler Ansiklopedisi, s. 44; İbn Ebî
Asım, es-Sünne, III. 446.
Somuncu Baba
Download