Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

advertisement
3. Sınıf Varlıkların Hareket Özellikleri Testi-1
Adı ve Soyadı:
No:
1 ) I – Markette arabayı ileriye doğru hareket ettiren kişi
II – Halteri yukarı kaldırmaya çalışan kişi
III – Tuttuğu balığı denizden çıkaran kişi
Yukarıdaki örneklerde uygulanan kuvvetler hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A ) I-İtme II-İtme III-İtme
B ) I-Çekme II-İtme III-İtme
C ) I-İtme II-Çekme III-Çekme
2 ) Aşağıdakilerden hangisi itme eylemine örnek verilebilir?
A ) Topun baskete atılması
B ) Ağaçtan elma koparılması
C ) Sporcunun barfiks hareketi yapması
3 ) Aşağıdaki canlı varlıklardan hangisi diğerlerine göre daha yavaştır?
A ) Zebra
B ) Tavuk
C ) Kedi
4 ) 1 – Balon
2 – Kâğıt
3 – Yay
Yukarıdaki maddelerin hangisine uygulanan kuvveti ortadan kaldırdığımızda cisim
eski şekline dönmez?
A)1
B)2
C)3
5 ) Aşağıdakilerden hangisi yön değiştirme hareketine örnektir?
A ) Eve eşya taşınması
B ) Çarpışan iki araba
C ) Balonun gökyüzüne doğru havalanması
6 ) I – Yönü değişebilir.
II – Şekli değişebilir.
III – Yavaşlayabilir.
Yukarıdakilerden hangileri hareketli bir cisme kuvvet uygulandığında olabilecek
durumlardan biridir?
A ) Yalnız I
B ) I ve III
C ) I, II ve III
7 ) Aşağıdaki varlıklardan hangisi canlı varlıklara örnektir?
A ) Kum
B ) Bitki
C ) Kumaş
8 ) Canlı ve cansız bütün varlıkların hepsi hareket etmek için bir güce ve kuvvete
ihtiyaçları vardır. Canlı varlıklar kuvvete sahipken, cansız varlıklar ise sahip değildir.
Yukarıdaki ifadeleri dikkate alarak aşağıdaki varlıklardan hangisinin kendine ait bir
kuvveti olduğunu söyleyebiliriz?
A ) Taş
B ) Bebek
C ) Top
9 ) Aşağıdaki canlı varlıkları en yavaş olanından en hızlı olanına doğru sıralanması hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Yavaş
Orta
Hızlı
A) Kurt
Sinek
Fare
B) Fare
Sinek
Kurt
C) Sinek
A)A
B)B
C)C
Fare
Kurt
10 ) Aşağıdaki canlı varlıklardan hangisi diğerlerine göre daha hızlıdır?
A ) Kurbağa
B ) Köpek
C ) Çita
11 ) Aşağıdakilerden hangisi kuvvetle ilgili söylenebilecek yanlış bir bilgidir?
A ) Kuvvet sayesinde, hareketli bir cismi yavaş-latabilir fakat hızlandıramayız
B ) Kuvvet sayesinde, cisimlerin şeklini değiştirebiliriz
C ) Kuvvet sayesinde, duran bir cismi hareket ettirebiliriz
12 ) Hareket çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru
verilmiştir?
A ) Dünya’mızın kendi etrafında ve güneşin etrafında yaptığı hareket – Hızlanma hareketi
B ) İstasyona yanaşan trenin yaptığı hareket – Yavaşlama hareketi
C ) Duvardaki saatin yapmış olduğu hareket – Hızlanma hareketi
13 ) I – Dönme hareketi
II – Hızlanma hareketi
III – Yavaşlama hareketi
IV – Yükselme hareketi
V – Yön değiştirme hareketi
VI – Sallanma hareketi
Yukarıda sıralanan hareket çeşitlerinden kaç tanesi kuvvetin etkisiyle oluşmuştur?
A)3
B)4
C)5
14 ) Aşağıdaki varlıklardan hangisinin kendisine ait bir kuvveti yoktur?
A ) Televizyon
B ) Çiçek
C ) Arı
15 ) Aşağıdaki varlıklardan hangisi cansız varlıklara bir örnektir?
A ) Leopar
B ) Kardelen
C ) Dağ
16 ) Varlıklar bir noktadan başka bir noktaya geçerken farklı şekillerde hareket ederler.
Aşağıdakilerden hangisi bu hareket çeşitlerinden birisidir?
A ) Dönen hareket
B ) Zıplayan hareket
C ) Yükselen hareket
17 ) Aşağıdaki canlı varlıkların en hızlı olanından en yavaş olanına doğru sıralanması
hangi seçenekte gösterilmiştir?
Hızlı
Orta
Yavaş
A) Arı
Solucan
Kaplan
B) Kaplan
Solucan
Arı
C) Kaplan
A)A
B)B
C)C
Arı
Solucan
18 ) Ahsen, terminale doğru giderken valizinin askısından tutarak tekerlekleri yardımıyla
yolda gitmektedir.Ahsen, çantasına aşağıdaki kuvvetlerden hangisini uygulamaktadır?
A ) İtme
B ) Bükme
C ) Çekme
19 ) Aşağıdaki hareketlerden hangisi sallanan harekete örnek olarak verilebilir?
A ) Frene basılan arabanın yapmış olduğu hareket
B ) Lunaparkta dönme dolabın yapmış olduğu hareket
C ) Duvarda ipe asılı duran kolyeye vurulduğunda oluşan hareket
20 ) Aşağıdakilerden hangisi çekme kuvvetinin uygulandığı bir durumdur?
A ) Benzini bitmiş bir aracı hareket ettirmeye çalışma
B ) Halat çekme yarışması
C ) Denize doğru taş fırlatma
Download