Kalıtım ve Çevre

advertisement
Kalıtım ve Çevre
Modifikasyon
Ortam şartlarının etkisiyle, canlının dış görünüşünde meydana gelen, geçici
değişikliklere modifikasyon denir.
Modifikasyona ışık, ısı, besin, nem gibi çevre koşulları sebep olur.
Modifikasyona sebep olan çevre koşulları ortadan kalktığında modifikasyonda ortadan
kalkar.
En belirgin modifikasyonlar şunlardır:
•Bir kovanda döllenmiş yumurtadan çıkan arı larvası bal ve çiçek tozuyla beslenirse işçi
arı, arı sütüyle beslenirse kraliçe arı olur.
•Çuha çiçekleri 30–35°C sıcaklıkta beyaz, 15–20°C’de kırmızı çiçek oluşturur.
•İnsan teni güneşte bronzlaşarak renk değiştirir.
•Himalaya tavşanının kulak, kuyruk ve ayak tüyleri kışın siyah, yazın beyaz olur.
•Işıksız ortamda yetiştirilen fidelerin renksiz olup, ışıklı ortamda klorofil sentezleyerek
yeşil olması
Bir kovanda döllenmiş yumurtadan çıkan arı larvası bal ve çiçek tozuyla
beslenirse işçi arı, arı sütüyle beslenirse kraliçe arı olur.
Erkek Arı
İşçi Arı
Dişi Arı
Çuha çiçekleri 30–35°C sıcaklıkta beyaz, 15–20°C’de kırmızı çiçek
oluşturur
İnsan teni güneşte bronzlaşarak renk değiştirir.
Himalaya tavşanının kulak, kuyruk ve ayak tüyleri kışın siyah, yazın
beyaz olur.
Vücut geliştiriciler
Şişmanlık ve Zayıflık
Adaptasyon
• Günümüzde milyonlarca bitki, hayvan ve mikro-organizma türü
yaşamaktadır. Değişik türler farklı görünseler de, iç yapıları ve kimyasal
süreçleri incelendiğinde benzerlikler görülmektedir ve ortak atadan
geldiklerine delil teşkil eder.
• Biyolojik evrim türlerin çeşitliliğinin bir çok nesil boyunca geçtikleri
süreçler sonucu oluştuğunu belirtmektedir. Türler bir çok özelliklerini
doğal oluşan değişimlerin seçilmesini içeren biyolojik adaptasyon
sürecinde elde etmişlerdir. Biyolojik adaptasyonlar yapılar, davranışlar
ya da psikolojide olan ve canlının bulunduğu çevrede yaşamsal ve
üreme kabiliyetlerini genişletecek değişikliklerdir.
• Çevre değişiklikleri olduğunda türün adaptasyon özellikleri yeni çevre
koşullarında yaşayabilmesi için yeterli olmasa o tür yok olur. Fosiller şu
an yok olan canlıların çok önceden yaşadığını gösterir.
• Türlerin yok olması sık olan bir olaydır, bir zamanlar dünyada yaşayan
çoğu tür şu an yoktur.
Kutup ile Ekvator ayıları
Çöl ve Kutup Tilkisi
Hörgüçlü Deve
Çöldeki Kaktüsler
Kutuptaki Penguenler
Balinalar
Bukalemun
Kamuflaj Ustaları
Mutasyon
DNA’nın yapısında meydana gelen değişmeye mutasyon denir.
Mutasyona çoğunlukla, radyasyon, kimyasal maddeler, sıcaklık, kanserojenler,
pH değişikliği gibi dış faktörler sebep olur.
Nadiren DNA’nın kendini kopyalaması esnasında mutasyon gerçekleşebilir.
Canlının vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sonraki nesillere
aktarılmaz. Üreme hücrelerindeki mutasyonlar yavruya aktarılır.
Mutasyon DNA yapısında meydana gelen bir bozulma olduğundan sonuçları
genellikle olumsuzdur.
Mutasyon canlının iç, dış yapısında ve vücut fonksiyonlarında bozulmalara sebep
olur.
Mutasyon, gen ve kromozom mutasyonu olmak üzere ikiye ayrılır.
Gen (Nokta) Mutasyonu
Gen mutasyonu bir DNA molekülünün belli bir yerinde meydana gelen
değişmedir.
Kromozom Mutasyonu
Kromozomlardan bir parçanın kopması, kopan parçanın ters dönerek bağlanması
veya yerine başka bir parça bağlanması gibi durumlarda ortaya çıkan mutasyona
kromozom mutasyonu denir.
Hücre bölünmesi sırasında ortaya çıkan kromozom sayısındaki artma veya
azalmada kromozom mutasyonudur.
Dört boynuzlu koyun
Mongolizm ( Dawn Sendromu )
Albino kız
Albino kaplan
Tavşan Dudaklı Çocuk
Yapışık İkizler
Değişik göz renkleri
Doğum Lekeleri
Van Kedisi
Alkol, Radyasyon, Kimyasal
Maddeler….
Ve Sigara…..
Doğal Seleksiyon
1850’li yıllara kadar Manchester bölgesinde güve kelebekleri
açık renkliydi. Bu kelebekler açık renkli ağaç gövdelerinde
kuşlar tarafından fark edilmiyordu.1850’li yıllardan sonra
sanayi devrimiyle, kirliliğe duyarlı likenlerin yok olması, ağaç
gövdelerinin is ve kurumla kaplanması sonucu beyaz güve
kelebekleri kolayca fark edilmeye başlandı.
Ortama uygun rengi olan siyah güve kelebekleri kuşlar
tarafından fark edilmediği için çoğalmaya devam ederken
beyaz güve kelebeklerinin sayısı sürekli azalmıştır.
Çevre şartlarına uyum sağlayamayan canlıların yok olmasına
doğal seleksiyon denir.
İnsanların, daha verimli bitki ve hayvan ırkları elde edebilmesi
için yaptığı seçime yapay seleksiyon denir.
Download