açılar ve açı çeşitleri nelerdir?

advertisement
AÇILAR VE AÇI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Işın : Bir başlangıç noktası olup sonsuza giden noktalar kümesidir.
[AB : AB ışını
Aynı doğru üzerinde olmayan, başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine AÇI denir.
Açıyı oluşturan iki ışının kesişim kümesine AÇININ KÖŞESİ, bu ışınlara ise AÇININ KOLLARI denir.
Açıların okunuşu
1)Işınların nokta adları alınarak:
(CAB)açısı
(BAC)açısı
Açı kendini oluşturdan kolları ile yazılacak ise mutlaka açının köşe adı ortaya gelecek şekilde yazılmalıdır.
Açı ( ^ ) sembolü ile gösterilir.
2)Sadece başlangıç noktası alınarak:
(A)açısı şeklinde.
Bir açı, bulunduğu bölgeyi üç bölgeye ayırır;
1.Açının Kendisi
2.Açının Dış Bölgesi
3.Açının İç Bölgesi
Açı ölçüsü DERECEDİR. Açıların ölçüsünü
bulmak için AÇI ÖLÇER veya İLETKİ kullanılır. Açının derecesi yazılırken s( ^ ) sembolü kullanılır.
1)Dar Açı:Ölçüsü 0º `den büyük ve 90º`denküçük açılara DAR AÇI denir.
2)Dik Açı:Ölçüsü 90º olan açıya DİK AÇI denir.
3)Geniş Açı:Ölçüsü 90º`den büyük 180º`den küçük olan açıya GENİŞ AÇI denir.
4)Doğru Açı:Ölçüsü 180º olan açıya DOĞRU AÇI denir.
5)Tam Açı:Ölçüsü 360º olan açıya TAM AÇI denir.
6)Tümler Açı:İki açının ölçüleri toplamı 90º olan açıya TÜMLER AÇI denir.
7)Bütünler Açı:İki açının ölçüleri toplamı 180º ise bu açılara BÜTÜNLER AÇI denir.
Download