uygulamacıların araştırma çalışmalarına bakış açıları üzerine bir

advertisement
Akşehir Gölü
PROBLEM
?
Dünya Isınıyor!
KÜRESEL ISINMA
Hazırlayan: Dr. Mustafa BATUR
Ege Ormancılık Araştırma
Enstitüsü-Urla/İZMİR
Sunu Seviye: İlköğretim
KÜRESEL ISINMA NEDİR?
Atmosferdeki ortalama hava
sıcaklığının sera gazaları nedeniyle
sürekli olarak artmasıdır.
NEDEN ÖNEMLİDİR?
• Son 100 yıldaki
üzerindedir.
sıcaklık
artışı
normalin
• Sürekli
artan bir eğilimde ve uzun süreli
olması dünyadaki canlıların dengesini bozar.
Yaşamı olumsuz etkiler… (İnsan vücudundaki
sıcaklığın artmasının hücrelerin çalışmasını engellemesi gibi.)
• Önlem alınmazsa yaklaşık 100 yıl sonra
dünyanın yaşanmaz hale geleceği tahmin
edilmektedir.
GÖSTERGELER
• Son 150 yılda dünya ortalama sıcaklığının
1.5-20 civarında ye yükseldiği hesaplanmıştır.
• Birçok bölgede kuraklık…
Orman yangınları artıyor!
Kutuplardaki buzullar eriyor!
Dağlardaki karlar eriyor!
Sular çekiliyor!
KÜRESEL ISINMANIN
NEDENİ?
• Atmosferdeki
sera
gazlarındaki
(karbondioksit, metan vb.) artıştır.
• Bu gazlar atmosferi kapladığında
güneş
ışınlarının
yansımasını
engelleyerek dünyanın ısınmasına yol
açarlar. (örneğin siyah renk bir elbise ışığı
yansıtmadığından daha çok ısınır ve yazın siyah renk giymeyi
tercih etmeyiz).
SERA GAZLARINDAKİ ARTIŞ
NEDENLERİ
• Fabrika
bacalarından
çıkan
gazlar.
• İnsanların yaktıkları odun, kömür,
vs…
• Araçların
çıkardığı
egzoz
gazları…
• Diğer sanayi atıkları…
KÜRESEL ISINMANIN
SONUÇLARI?
• Göller çöl olur.
• Akarsular kurur.
• Aşırı sıcaktan insanların sağlığı bozulur.
• Buzullar erir.
• Deniz seviyesi yükselir ve bazı bölgeleri su basar.
• Yağışlar azalır.
• Tarımsal ürünler üretilemez kıtlık doğar.
• İnsanlar içmek için su bulmakta zorlanır.
• İklim değişikliği nedeniyle hayvan ve bitki türleri yok
olur.
Sıcaktan etkilenen ve uyuyamayan
bir kutup ayısı.
Fırtınalar çoğalır…
KARBONDİOKSİT
•Zehirli gaz olarak da bildiğimiz bu gaz
havadaki zehirli gazlar içinde en fazla
olandır.
• Bu nedenle küresel ısınmaya neden
olan en önemli gazdır.
HİÇ Mİ ŞANSIMIZ YOK?
• Karbondioksit
ayrıştırılabilir.
fotosentez
• Ayrışmadan oksijen (temiz
karbon (yakıt) ortaya çıkar.
yoluyla
hava)
ŞANSIMIZ NEDİR?
Ormanlar ve diğer
fotosentez
yaparak
oksijene, oduna ve
dönüştürür.
•
• İnsanlar
ormanların
ürünleri
kullanarak
sürdürürler.
yeşil bitkiler
karbondioksiti
hatta petrole
ürettiği
bu
yaşamlarını
ORMANLAR KARBONDİOKSİTİ
OKSİJENE ÇEVİRİR
KÜRESEL ISINMAYI ENGELLEMEK İÇİN
NE YAPMALIYIZ?
• Ormanları korumalıyız.
• Tüm yeşil bitkilere, bahçemizdeki ağaçlara zarar verenleri
uyarmalıyız.
• Çevremizi temiz tutmalıyız, çünkü her çöp mutlaka doğaya
zarar verir.
• Enerji tasarrufu yapmalıyız. Gereksiz yanan bir ışığı
söndürünüz. Suyu ihtiyaçtan fazla kullanmayınız. Böylece
orman kaynaklarını daha az kullanmış olacağız.
• Mutlaka BİR AĞAÇ DİKMELİYİZ.
ORMANLAR YAŞAMIN KAYNAĞIDIR
HAYVANLARIN MUTLULUĞU
İNSANLRIN YAPTIKLARINA BAĞLI
TEŞEKKÜRLER
www.efri.gov.tr
Download