UYGULAMA 1

advertisement
Yazı Tipi
KÜRESEL ISINMA
Başlık: Times New Roman 24pt
Metin: Calibri (Gövde) 14pt
Atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya atmosferi ve
okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artışa verilen isimdir.
50 yıldır saptanabilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır. Dünya'nın atmosfere
yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6 °C artmıştır. İklim değişimi
üzerindeki yaygın bilimsel görüş, "son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı
üzerinde fark edilebilir etkiler oluşturduğu" yönündedir.
Küresel ısınmaya, atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu
düşünülmektedir. Karbondioksit (CO2), su buharı, metan(CH4) gibi bazı gazların,
güneşten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer
yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğutarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı
ileri sürülmektedir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards