küresel ısınma ned*r - ilt366-is1-2011

advertisement
T.C
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
İLT 366 SUNUŞ TEKNİKLERİ
Konu: Küresel Isınma
Doç. Dr. Cengiz Hakan Aydın
28471491646 Fahrettin ÖZNALBANT
51274686582 Selen BEŞİKCİ
59326159268 Tuğba TURAN
Eskişehir 2011
KÜRESEL ISINMA NEDİR ?
İnsanların çeşitli aktiviteleri sonucunda
meydana gelen "sera gazları" olarak
nitelenen (karbon dioksit, di azot
monoksit, metan, su buharı,
kloroflorokarbon) gibi gazların
miktarlarının artması sonucunda
yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ve
katı, yeryüzü sıcaklığının yapay olarak
artması "KÜRESEL ISINMA" olarak
adlandırılmaktadır.
1961-1990 dönemi ortalamalarından farklara göre
hesaplanan küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklığı
anomalilerinin 1860-2004 dönemindeki değişimleri
Yerküre’nin 4.6 milyar yıllık çok uzun jeolojik tarihi
boyunca iklim sisteminde milyonlarca yıldan on
yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler
ve süreçlerle birçok değişiklik olmuştur.
DÜNYAMIZ VE KÜRESEL ISINMA
•
Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden
olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek
zirvelerden, okyanus derinliklerine,
ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her
yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzullar
eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı
kesimlerde toprak kayıpları artıyor.Örneğin
1960’ların sonlarından bu yana Kuzey
Yarıküre’de kar örtüsünde yüzde 10’luk bir
azalma oldu. 20’inci yüzyıl boyunca deniz
seviyelerinde de 10-25 cm arasında bir artış
olduğu saptandı.
KÜRESEL ISINMANIN TÜRKİYE
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Dünya Yaban Hayatı Koruma Fonu (WWF)’ nın
raporuna göre Akdeniz havzasında bulunan
Türkiye’de 40 dereceye yakın sıcaklıklar mevsim
normali olacak. Tarım alanlarının ise yüzde 40’ı
kuruyacak. Tarım alanlarının olumsuz etkilemesi
beraberinde her alanın etkilenmesi anlamı
taşımaktadır.
 Dünya çapındaki buzulların erimesinin etkisiyle
Türkiye’deki deniz seviyesi de yükselecek. Kıyı
şeridi ve deltalardaki tarım alanları, plajlar, yat
limanları kullanılamaz hale gelecek.

KÜRESEL ISINMANIN YARATTIĞI
TEHDİTLER
•
California kıyılarında yüzlerce deniz kuşunun,
denizlerin ısınması yüzünden besin kıtlığı
yaşamalarının sonucunda, öldüğü
görüldü.Okyanuslardaki ısının artmasıyla mercan
kayalıklarının büyük zararlar gördüğü belirlendi.
•
Büyük kasırgalar, seller, kuraklık ve sıtma gibi
hastalık salgınları bizi bekliyor. Küresel ısınma,
çevre felaketlerin etkilenen mültecilerin zorunlu
göçleri yüzünden bölgesel çatışmalar yaşanabilir.
Küresel ısınma yüzünden dünya ormanların ve
hayvan türlerinin üçte biri tehdit altında.
Ne ? Ortak mirasımız;Karbon
Uygarlığı
Milyonlarca yıllık doğal süreçlerle oluşan
karbon varlıklarımızı sorumsuzca
harcıyoruz.
 Son 125 yılda 1 trilyon varil petrol
tüketildi, küresel orman varlığı ise 18501980 yılları arasında %15 azaldı.

Neden? Dünyanın Battaniyesi
Kalınlaştı

CO2 ve diğer sera gazları,dünyanın
ortalama sıcaklığının yaklaşık 15 derece
düzeyinde kalmasını sağlar.Ama fosil
yakıtların tüketilmesi ve orman alanlarının
yok edilmesi sonucunda,1750 yılından bu
yana atmosferdeki CO2 birikimi %30,CH4
birikimi %150, N2O birikimi %17 artarak
2004 yılında son 500,000 yılın en yüksek
düzeylerine ulaştı.
Nasıl? Dünyanın Ateşi Yükseldi.
Son yüzyılda küresel ortalama sıcaklık en az
0,6 derece arttı.Önlem alınmazsa, 21.yüzyılın
sonunda ise sıcaklık artışının 5 dereceyi
geçebileceği öngörülüyor.
 Son 50 milyon yılda bu kadar kısa bir sürede
bu kadar büyük bir sıcaklık artışı
görülmedi.1998 ve 2005 tarihin en sıcak
yılları arasında ilk sıralarda. Son 200 yıldaki
en sıcak 10 yıl son 20 yılda yaşandı.

Sonuç? Bu kadar sıcaklık artışı
Dünyanın Dengesini Bozdu.

1970’ten bu yana eriyerek yok olan
kutuplardaki buzul alanı,Türkiye ’nin
yüzölçümünün 2 katına eşit. 2005 yılında;
Bombay ‘da tarihin en büyük sel
felaketi yaşanırken,Amazonlarda,Afrika
’da ve Avustralya ’da son 60-100 yılın en
kurak mevsimi yaşandı,Atlantik Kasırga
sezonu ise kasırga sayısı, şiddeti ve süresi
açısından rekor kırdı.
Yani? Felaketler herkesin başına
gelebilir, SİZİN DE
•
•
Kuzey Kutbunda Inuit halkının yaşam
alanları eriyen buzullar nedeniyle yok
oluyor.Pasifik adalarının yerlileri ise deniz
seviyesinin yükselmesi halinde
yurtlarından ayrılıp mülteci olacaklar.
Avrupa ’da aşırı sıcaklıklar bir ayda 20.000
’den fazla insanın yaşamına mal
oldu.Katrina Kasırgası’nın toplam maliyeti
150 milyar ABD Dolarını aştı.
Peki biz neler yapabiliriz ?
Standart ampul yerine tasarruf ampulü
kullanabiliriz
Daha az araba kullanabilir, daha sık
yürüyüp, bisiklet kullanabilir ve toplu
taşıma araçlarından daha çok
faydalanabiliriz.
Geri dönüşüme katkıda bulunabiliriz.
Ormanlarda piknik yapmak yerine daha çok az
ağaçlık küçük park ve bahçelerde piknik yapmak,
orman yangınlarını engelleyecektir
Teşekkürler
Download