ünitelendirilmiş yıllık plan

advertisement
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
16-20.2013
SAAT
HAFTA
ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTE I: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
4
KAZANIMLAR
1.Sindirim sistemi ile ilgili olarak
öğrenciler;
1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve
organları; model, levha ve/veya şema üzerinde
gösterir (FTTÇ-4).
1.2. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için
değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.
1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel
(mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması
gerektiğini belirtir.
30.09/01-04.10.2013
23-27.09.2013
1.4. Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini
açıklar.
1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki
görevlerini ifade eder.
4
1.6. Sindirime uğrayan besinlerin
bağırsaklardan kana geçişini açıklar.
1.7. Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz
etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır
(BSB-25, 27, 32).
2.Boşaltım sistemi ile ilgili olarak
öğrenciler;
2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve
organları; model, levha ve/veya şema üzerinde
gösterir (FTTÇ-4).
ETKİNLİKLER
 On bilgilerin yoklanması ve hatırlanması
amacıyla oğrencilerden besinler ile enerji
arasında iliski kurmaları istenir. Besin - enerji iliskisi
sınıfta tartısılır. Sonra oğrenciler
“sindirim, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, su,
mineral ve dis” kelimelerini cumle
icinde kullanırlar. Bu cumleler sınıfta okunur.
Oğrenciler sırasıyla sindirimde gorevli
yapı ve organları model, levha ve/veya sema
uzerinde gosterir. Oğretmen bu on bilgileri,
varsa kavram yanılgılarını ders islenisinde dikkate
alır.
 Midedeki Asitlerin Besinlere Etkisi
(1.2; 1.3),(BSB-1, 2, 31).
 Yediğim Besinlere -eler Oluyor?
(1.2-1.5).
 Sindirim Sistemi Simulasyonu
(1.2-1.6), (BSB-1, 2, 3, 17, 28, 30, 31).
 Oğrenciler on bilgilerin yoklanması ve
hatırlanması amacıyla bosaltımda gorevli yapı ve
organları uygun malzemeleri kullanarak kartona
cizilmis bos insan modeli uzerine
yerlestirir ve boylece bosaltım sistemi seması/
levhası olusturur (2.1), (BSB-17, 28).
2.3. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için
alınabilecek önlemlerin farkına varır.
2.4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde
kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir
(FTTÇ-5, 17, 29, 30, 32).
[!] Kimyasal madde muhafazası ve
kullanımına dikkat edilmelidir.
1.2, 1.3 Kimyasal ve fiziksel (mekanik)
sindirim tanımları verilir, kimyasal sindirim
denklemlerine girilmez.
??? 1.3 Öğrenciler sindirimin sadece
midede gerçekleştiğini düşünebilirler.
 Misafirimiz Var(2.3).
 Oğrenciler “Bobreklerim benim icin onemlidir.
Cunku, …” ile baslayan bir paragraf
yazarlar. Yazılan paragraflar okunduktan sonra
bobrek sağlığının korunması icin
gerekenler listelenir (2.2; 2.3).
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
_ Bosluk Doldurma
_ Tanılayıcı Dallanmıs
Ağac
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA
DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
1.1
5.sınıf
“Vücudumuz
Bilmecesini Çözelim”
ünitesindeki
Besinlerin Sindirimi
ve Besin İçerikleri ve
Görevleri konularıyla
ilişkilendirilir.
1.4 Sindirimde görevli sindirim
enzimlerinin isimleri verilmez.
 1.6 Villusun sindirimdeki önemi
vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak
verilir.
[!] 1.7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu
etkileyen etkenlerden lifli besinler, dengeli
beslenme; olumsuz olarak etkileyen
etkenlerden stres, dengesiz ve yetersiz
beslenme vb. örnek olarak verilebilir.
 2.2 Nefronun boşaltımdaki önemi
vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak
verilir.
[!] 2.2 Boşaltımda deri, akciğer ve
karaciğerin görevleri de vurgulanır.
2.Boşaltım sistemi ile ilgili olarak
öğrenciler;
2.2. Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini
ve önemini açıklar.
4
AÇIKLAMALAR
[!] 2.4 Böbrek yetmezliği, böbrek taşı,
böbrek nakli, diyaliz, yüksek frekanslı ses
dalgaları ve lazer gibi teşhis/tedavi
yöntemleri vurgulanır.
1.7 kazanımı,
Türkçe dersi
“Okuma” temel dil
becerisi ile
ilişkilendirilir.
_ Coktan secmeli soru
2.1 ve 2.2
kazanımları 5.sınıf
“ Vücudumuz
Bilmecesini Çözelim”
ünitesi Zararlı
Maddelerin Boşaltımı
konusu ile
ilişkilendirilir.
 2.4 kazanımı,
Sosyal Bilgiler dersi
6.sınıf “Bilim,
Teknoloji ve Toplum”
öğrenme alanı,
“Elektronik Yüzyıl”
ünitesi 3.kazanım ile
ilişkilendirilir.
1
07-11.10.2013
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
4
ETKİNLİKLER
KAZANIMLAR
3.Denetleyici ve düzenleyici sistem ile
ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Denetleyici ve düzenleyici sistemin
vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve
birbiriyle eş güdümlü çalışmasını
sağladığını belirtir.
3.2. Sinir sisteminin bölümlerini; model,
levha ve/veya şema üzerinde gösterir
(FTTÇ-4).
3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin
görevlerini açıklar.
3.4. Refleksi gözlemleyecek bir deney
tasarlar (BSB-16).
3.5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya
şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar
(FTTÇ-4).
 Mesajınız Var
(3.3), (BSB-31).
 Refleks (3.4).
 Kim Daha Hızlı?(3.4),
(BSB- 1, 3, 22, 27, 31).
 Hormonlar(3.5),
(BSB-17, 28).
AÇIKLAMALAR
[!] 3.1 Denetleyici ve düzenleyici
sistemleri olumsuz etkileyen etmenler (
uyuşturucu, alkol ve sigara) ile ilgili
örnekler verilir.
 3.2 Sinir sisteminin bölümleri;
merkezî (beyin, omurilik, beyincik,
omurilik soğanı) ve çevresel sinir sistemi
olarak verilir, yapılarına girilmez.
Beynin bölümlerinden olan beyincik ve
omurilik soğanının yapısına girilmeden
görevleri verilir.
 3.5. İç salgı bezleri olarak hipofiz,
pankreas, tiroit, böbrek üstü bezleri ve
eşeysel bezler verilir, yapılarına girilmez.
Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı ayrı
şekiller üzerinde verilir.
 3.5. Hormonlara örnek olarak
günlük hayattan bilinen hormonlar
(tiroksin, büyüme hormonu, insülin,
glukagon, adrenalin vb.) verilir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA
DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
Yapılandırılmış
Grid
28-31.10/01.11.2013
21-25.10.2013
15-18 EKİM 2013 KURBAN BAYRAMI TATİLİ
4.Duyu organları ile ilgili olarak
öğrenciler;
4.1. Çevremizdeki uyarıları algılamamızda
duyu organlarının rolünü fark eder.
4.2. Duyu organlarının yapılarını şekil
ve/veya model üzerinde açıklar (FTTÇ-4).
 Oğretmen oğrencilerin on bilgilerini
belirlemek amacıyla duyu organları ile ilgili
bildiklerini iceren
bir paragraf yazmalarını ister ve yazılanlar
okunarak urun secki dosyasında saklanır.
Oğretmen konu
bitiminde oğrencilerden duyu organları ile ilgili
bir paragraf daha yazmalarını ister. Oğrenciler bu
iki yazıyı karsılastırarak neler oğrendiklerini
tartısırlar (4.1).
 Duyu Organlarım Olmasa(4.1), (BSB- 1, 3, 6,
27, 31).
4.3. Duyu organlarının hangi tür uyarıları
aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini
açıklar.
4.4. Koku alma ve tat alma arasındaki
ilişkiyi deneyle gösterir (BSB-1).
4.5. Duyu organlarındaki aksaklıklara ve
teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde
kullanımına örnekler verir. (FTTÇ 31,32)
 Dokunma (4.3), (BSB- 1, 31).
3
4
 Tek Goz Yanılır (4.3), (BSB- 1, 31).
 Nasıl Tat Alırız? (4.3), (BSB- 1, 31).
 Bil Bakalım (4.3), (BSB- 1, 2, 6, 27, 31).
 Burnumuz Olmasaydı(4.4), (BSB- 1, 27, 31).
 4.3 Duyu organlarında bulunan özel
almaçların (duyu reseptörleri) deride
sıcaklık, dokunma, acı, basınç; gözde
ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta
ses uyarılarını aldığı vurgulanır. Tüm
duyu organlarındaki duyu almaçlarının
uyarıları, duyu-sinir yolu ile beyindeki
özel merkezlere ilettiği ve yanıt verdiği
düşünülerek tek bir duyu organı örneği
üzerinden uyarı alımı-cevap verme
süreci açıklanır. Diğerlerinin açıklaması
öğrenciden beklenir.
[!] 4.3 Kulağın vücudumuzun
dengesinin sağlanmasına yardımcı
olduğu belirtilir.
 4.5 Aksaklıklar tanım düzeyinde
verilir. Teknolojik örnek olarak lens,
gözlük, işitme cihazı, kornea nakli vb.
belirtilir.
[!] 4.5 Rehberlik Araştırma Merkezi ve
Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği
sağlanarak “Göz Tarama Testi”
yapılabilir.
Bulmaca
2
04-08.11.2013
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
4
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
4.6. Duyu organlarının sağlığını korumak
amacı ile alınabilecek önlemlere günlük
hayatından örnekler verir.
4.7. Kendini, görme veya işitme engelli
kişilerin yerine koyarak onları anlamaya
çalışır (TD-3).
 Misafirimiz Var (4.6).
5.Vücudumuzdaki sistemlerle ilgili
olarak öğrenciler;
5.1. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin
birlikte ve eş güdümlü çalıştığına örnekler
verir.
5.2. Bağımlılığa sebep olan maddelerin
sistemlere etkisini araştırır ve sunar
(BSB-25, 27, 32; FTTÇ-28, 29, 32).
 Hayal Et, Dusun, Bul (5.1).
 Bana Neler Oldu? (4.7), (BSB- 1, 27, 31, 32).
 Sistemlerim Beraber Calısır (5.1).
 Misafirimiz Var (5.2).
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1.KAZANIM SINAVI
04-08 KASIM 2013
[!] 5.2 Rehberlik Araştırma Merkezi,
Okul Rehberlik Servisi ve Yeşilay
Kulübü ile iletişim kurularak bağımlılığa
sebep olan maddeler ve zararları ile ilgili
broşürler istenerek dağıtılabilir.
5.2 Bağımlılığa
sebep
olan maddeler 5.
sınıf
“Vucudumuz
Bilmecesini
Cozelim”
unitesindeki
Sigara ve Alkol ile
iliskilendirilir.
 5.2 kazanımı,
Türkçe dersi
“Okuma”,
“Konuşma” ve
“Yazma” temel dil
becerisi ile
ilişkilendirilir.
 Dikkat! (5.2), (BSB-25, 27, 31, 32).
11-15.11.2013
_  Genc Gazeteci (5.3) , (BSB- 25, 27, 32).
 Ben de Olabilirdim (5.4), (BSB- 25, 27, 32).
2
[!] 5.3 Organ bağışı konusunda
Atatürk’ün millî birlik ve beraberlik ile
toplumsal dayanışmaya verdiği önem
örneklerle vurgulanır.
ARA
DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
İnsan Hakları
ve Vatandaşlık
(4.7–9)
 Poster Hazırlama(5.3) , (BSB25, 27, 32).
5.3. Organ bağışının önemini vurgular.
5.4. Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda
görevlerini devam ettiren bireyleri takdir
eder ve anlayışlı olur (TD-3).
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
_ Acık Uclu Soru
_ Kavram Haritası
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
(5.2–9,10)
Sağlık Kültürü
Eğitimi
(5.2-7; 5.3-23)
İnsan Hakları
ve Vatandaşlık
(5.4–9)
DEĞERLENDİRME
3
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
18-22.11.2013
11-15.11.2013
SAAT
HAFTA
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE 2: KUVVET VE HAREKET
2
4
KAZANIMLAR
1. Sarmal yayların özellikleri ile ilgili
olarak öğrenciler;
1.1. Yayların esneklik özelliği
gösterdiğini gözlemler (BSB-1).
1.2. Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme,
yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir
kuvvet uyguladığını belirtir.
1.3. Bir yayı geren veya sıkıştıran
kuvvetin artması durumunda yayın
uyguladığı kuvvetin de arttığını fark eder
(BSB-1).
ETKİNLİKLER
 Yaylarla Oynayalım (1.1,1.2,1.3).
1.4. Bir yayın esneklik özelliğini
kaybedebileceğini keşfeder
(BSB-16,18).
1.5. Yayların özelliklerini kullanarak bir
dinamometre tasarlar ve yapar
(BSB-16, 22, 23, 24, 27, FTTÇ-9; TD-3).
 Yaylar Esneklik Ozelliğini Kaybedebilir
(1.4).
2. Kuvvet, iş ve enerji ile ilgili olarak
öğrenciler;
2.1. Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişkiyi
araştırır.
2.2. Fiziksel anlamda işi tanımlar ve
birimini belirtir.
Hangi Durumda En Fazla İş Yaparız?
(2.2;2.3).
Kutle, Kinetik Enerjinin Buyukluğunu
Değistirir (2.5;2.6).
2.3. Bir cisme hareket doğrultusuna dik
olarak etki eden kuvvetin, fiziksel
anlamda iş yapmadığını ifade eder.
2.4. Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak
tanımlar.
 Basit Bir Dinamometre Yapalım (1.5).
AÇIKLAMALAR
[!] Öğrenciler sıkıştırılan veya gerilen
yayların eski hâllerine geri dönerken
kendileri ve çevredekiler için tehlike
oluşturacak tarzda hareket
edebilecekleri konusunda uyarılmalıdır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
_ Kavramları Bulup
Yerlestirelim
 1.4 Yayların esneklik
özelliklerinin farklı olabileceği
vurgulanmalı; fakat yay sabiti ve geri
çağırıcı kuvvet kavramları
kullanılmamalı ve bunlarla ilgili
matematiksel bağıntılara
girilmemelidir.
[!] İş birimi joule (jul) olarak verilir.
 2.2 İşin fiziksel olarak ne anlama
geldiği tanımsal düzeyde verilmeli ve
bir cisme etki eden kuvvetin hangi
durumda iş yaptığı örneklerle
sezdirilmeli, iş ile ilgili hesaplamalara
(W=F.x) girilmemelidir.
_ Hangi Kuvvet Đs
Yapar?
_ Hangi Durumda
Daha Kolay Yukarı
Cıkarırız?
 2.3 Hangi kuvvetlerin fiziksel
anlamda iş yapacağı konusunda, sadece
hareket doğrultusuna dik olarak etki
eden kuvvetin, fiziksel anlamda iş
yapmadığı ve bu özel durumun dışında
kalan kuvvetlerin iş yapacağı
vurgulanmalı, açı yapan kuvvetlerin
bileşenleri ile ilgili hesaplamalar
yapılmamalıdır.
[!] 2.4 Öğrenciler iş ve enerji
kavramları arasındaki farkı ve ilişkiyi
fark edebilmelidir.
4
SAAT
HAFT
A
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
25-29.11.2013
2.5. Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye
sahip olduğunu fark eder (BSB-1,3,8).
2.6. Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile
olan ilişkisini keşfeder
(BSB-16,19,20,27,32).
2.7. Cisimlerin konumları nedeniyle
çekim potansiyel enerjisine sahip
olduğunu belirtir.
2.8. Çekim potansiyel enerjisinin cismin
ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu
keşfeder (BSB-16, 19, 20, 27, 32).
4
2.9. Bazı cisimlerin esneklik özelliği
nedeni ile esneklik potansiyel enerjisine
sahip olabileceğini belirtir.
2.10. Sıkıştırılmış veya gerilmiş bir yayın
esneklik potansiyel enerjisine sahip
olduğunu fark eder
(BSB-16, 19, 20, 27, 32).
2.11. Yayın esneklik potansiyel
enerjisinin yayın sıkışma (veya ,gerilme)
miktarı ve yayın esneklik özelliğine bağlı
olduğunu keşfeder
(BSB-16, 19, 20, 27, 32).
2.12. Potansiyel ve kinetik enerjilerin
birbirine dönüşebileceğini örneklerle
açıklar (BSB-25).
2.13. Enerji dönüşümlerinden hareketle,
enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
2.14. Çeşitli enerji türlerini araştırır ve
bunlar arasındaki dönüşümlere örnekler
verir (FTTÇ-7, 30, 33, 34; TD-3).
ETKİNLİKLER
 Cekim Potansiyel Enerjisi -elere
Bağlıdır? (2.7).
 Esneklik Potansiyel Enerjisi -elere
Bağlıdır? (2.9;2.10).
 Enerjiyi Vardan Yok, Yoktan Var
Edemeyiz! (2.11;2.12;2.13).
AÇIKLAMALAR
 2.5 Sadece hareketli cisimlerin
kinetik enerjiye sahip olacağından
bahsedilmeli, bununla ilgili
matematiksel bağıntılara
girilmemelidir.
 2.7 Burada konumla ilgili olarak
öğrenciler bir cismin yerden
yüksekliğini dikkate almalıdır.
 2.7 Dünya-Ay ve Dünya-Güneş
arasındaki çekim potansiyel enerjisine
değinilmez.
 2.8 “Potansiyel enerji” kavramı
öğrencilere sezdirilmeli; bununla ilgili
matematiksel bağıntılar verilmemelidir.
 2.9 Öğrenciler kütle (m) ve yer
çekimi ivmesinin (g) çekim potansiyel
enerjisine etkisini, ayrı ayrı değil onlara
tanıdık gelen ve kütle ile yer çekimi
ivmesinin çarpımlarının yerine geçen
ağırlık olarak incelemelidir. Çünkü
öğrenciler yer çekimi ivmesi ile ilgili
bilgileri almadan bir cismin ağırlığını
dinamometre ile belirleme becerisini 6.
sınıfta kazanmıştır.
[!] 2.9 Bazı cisimlere örnek olarak
balon, lastik, cetvel verilebilir.
[!] Enerjinin, harcanması, tüketilmesi
ve kullanılması günlük dilde sıkça
geçer. Böyle durumlarda enerjinin yok
olmadığı, genellikle başka bir enerjiye
dönüştüğü vurgulanmalıdır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
6.sınıf “Kuvvet ve
Hareket” ünitesi ile
ilişkilendirilir.
2.14 kazanımı, Türkçe
dersi “Okuma” becerisi
amaç 6 ile ilişkilendirilir.
5
02-06.12.2013
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
4
KAZANIMLAR
3. Basit makineler ile ilgili olarak
öğrenciler;
3.1. Bir kuvvetin yönünün nasıl
değiştirilebileceği hakkında tahminlerde
bulunur ve tahminlerini test eder (BSB-1,
9,16).
3.2. Bir kuvvetin yönünü ve/veya
büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan
araçları basit makineler olarak
isimlendirir.
3.3. Basit makine kullanarak uygulanan
“giriş” kuvvetinden daha büyük bir
“çıkış” kuvveti elde edilebileceğini fark
eder (BSB-1, 16, 22, 23, 24, 32).
3.4. Bir işi yaparken basit makine
kullanmanın enerji tasarrufu
sağlamayacağını, sadece iş yapma
kolaylığı sağlayacağını belirtir.
3.5. Belirli bir giriş kuvvetini, en az üç
basit makineden oluşan bir bileşik
makineye uygulayarak çıkış kuvvetinin
büyüklüğünü artıracak bir tasarım yapar
(BSB-16, 22, 23, 24, 27; FTTÇ-8,9).
3.6. Farklı basit makine çeşitlerini
araştırarak basit makinelerin geçmişte ve
günümüzde insanlığa sunduğu yararları
değerlendirir (FTTÇ-7, 30, 33, 34; TD-3).
3.7. Tasarladığı bileşik makinenin uzun
süre kullanıldığında, en çok hangi
kısımlarının ne şekilde aşınacağını tahmin
eder (BSB-9; FTTÇ-10).
ETKİNLİKLER
 Basit Makineler Đslerimizi
Kolaylastırır (3.1;3.2;3.3;3.4).
AÇIKLAMALAR
 3.2 Basit makine çeşitleri olarak eğik
düzlem, kaldıraç, makara ve dişliler
verilir.
[!] 3.3 Basit makinelerden bahsederken
“giriş kuvvetleri” ve “çıkış kuvvetleri”
terimleri bir sistemi ifade etmesi nedeniyle
tercih edilir. Ancak uygun yerlerde
“uygulanan kuvvet” ve “doğan kuvvet”
terimleri de kullanılabilir.
[!] Basit makinelerle ilgili matematiksel
bağıntılara girilmeden öğrencilerin basit
makineleri tanımaları ve bunların sağladığı
kolaylıkları fark etmeleri sağlanmalıdır.
[!] 3.6 Atatürk’ün bilim ve teknoloji
konusundaki sözlerine örnekler(‘ Ben,
manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir
dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış
kural bırakmıyorum. Benim manevî
mirasım ilim ve akıldır.’gibi) örnekler
verilmelidir.
[!] 3.6 Öğrencilerin, araştırma yoluyla
vida, çıkrık, keski, tekerlek vb. basit
makineleri tanımaları sağlanır.
[!] Basit makinelerin bize fazladan bir
enerji sağlamadığı, yani enerji
üretmedikleri, aksine sürtünmeden dolayı
enerji kaybına yol açtığı vurgulanmalıdır.
[!] Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u
fethederken gemilerin Haliç’e nasıl
indirildiği ve Arşimet’in basit makinelerle
ilgili çalışmalarından söz edilebilir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
2.KAZANIM
SINAVI
02-06 ARALIK
2013
_ Basit Makineleri
Tanıyor muyuz?
_ Basit Makinelere
Hayatımızdan
Ornekler Verelim
[!] Atatürkçülük ile
ilgili konular (3.6–1)
1- Ataturk’un bilim ve
teknolojiye verdiği
onemi
kavrayabilme.
6
09-13.12.2013
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
2
KAZANIMLAR
4. Sürtünme kuvvetinin enerji kaybına
yol açması ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Sürtünen yüzeylerin ısındığını
deneylerle gösterir (BSB-16).
4.2. Sürtünme kuvvetinin, kinetik enerjide
bir azalmaya sebep olacağını fark eder
(BSB-15, 16, 17, 18, 19, 20).
4.3. Kinetik enerjideki azalmayı enerji
dönüşümüyle açıklar.
4.4. Hava ve su direncinin de kinetik
enerjide bir azalmaya neden olacağı
genellemesini yapar.
4.5. Sürtünme kuvvetinin az veya çok
olmasının gerekli olduğu yerleri araştırır
ve sunar (BSB-32).
Değerlendirme
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
 Sürtünme kuvveti ile ilgili
matematiksel bağıntılara girilmemelidir.
 4.3 Sürtünmenin etkisiyle kinetik
enerjinin ısı, ses ve ışık enerjilerine
dönüşümünden bahsedilir.
[!] Atmosfere giren meteorların
yeryüzüne düşerken kütlelerinin neden
değiştiğinden söz edilebilir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
_ Neden Daha Az
Yol Aldı?
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
4.5 kazanımı, Turkce
dersi “Okuma”
dil becerisi amac 6,
“Konusma”dil becerisi,
“Yazma” dil becerisi
amac 1,2,3 ile
iliskilendirilir.
Ünite toplam 42 ders
saati
7
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
09-13.12.2013
SAAT
HAFTA
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE 3: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
KAZANIMLAR
1. Elektriklenme ve çeşitleri ile ilgili
olarak öğrenciler;
1.1. Bazı maddelerin veya cisimlerin
birbirlerine temas ettirildiğinde
elektriklenebileceğini fark eder.
1.2. Aynı yolla elektriklendikten sonra
aynı cins iki maddenin birbirlerini
dokunmadan ittiğini, farklı cins iki
maddenin ise birbirlerini dokunmadan
çektiğini deneyerek keşfeder
(BSB-8, 9, 30, 31).
1.3. Deneysel sonuçlara dayanarak iki
cins elektrik yükü olduğu sonucuna varır
(BSB-31).
1.4.Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve
negatif (-) olarak adlandırıldığını belirtir.
1.5. Aynı elektrik yüklerinin birbirini
ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise
birbirini çektiğini ifade eder.
ETKİNLİKLER
 Cisimleri Elektrikleyelim (1,1; 1.2; 1.3).
 Dokundur ve Gor (1.7).
 Bir Elektroskop Yapalım (1.9).
 Haydi Yukler Toprağa! (1.10, 1.11).
Yıldırımdan Korunalım (1.12).
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
??? Sürtünme, elektriklenmeyi
kolaylaştırıcı (etkileşme
yüzeyini artıran) bir etkendir.
Burada önemli olan temas
yüzeyidir. Bu nedenle
öğrenciler “Elektriklenme
sürtünme ile oluşur.” kavram
yanılgısına düşmemelidir.
[!] Elektriklenme ile ilgili
etkinlikler nemli ortamlarda
sonuç vermediğinden kuru bir
ortam tercih edilmelidir.
2
8
16-20.12.2013
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
4
KAZANIMLAR
1.6. Negatif ve pozitif yüklerin birbirine
eşit olduğu cisimleri, nötr cisim olarak
adlandırır.
1.7. Yüklü bir cismin başka bir cisme
dokundurulunca onu aynı tür yükle
yükleyebileceğini ve bu cisimlerin daha
sonra birbirini itebileceğini deneyerek
keşfeder
(BSB-8, 9, 30, 31).
1.8. Elektriklenme olaylarında cisimlerin
negatif yük alış-verişi yaptığını ve
cisimler üzerinde pozitif veya negatif yük
fazlalığı (yük dengesizliği) oluştuğunu
ifade eder.
1.9. Elektroskobun ne işe yaradığını,
tasarladığı bir araç üzerinde gösterir
(BSB-18, FTTÇ-5).
1.10.Yüklü cisimlerden toprağa, topraktan
yüklü cisimlere negatif yük akışını
“topraklama” olarak adlandırır.
1.11.Cisimlerin birbirine
dokundurulmadan etki ile elektriklenerek
zıt yükle yüklenebileceğini deneyerek
keşfeder (BSB-8, 9, 30, 31).
1.12. Elektriklenmenin teknolojideki ve
bazı doğa olaylarındaki uygulamaları
hakkında örnekler vererek tartışır
(FTTÇ-5).
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
[!]1.8 Negatif yüklerin
elektronlar, pozitif yüklerin ise
protonlar olduğu 4. Ünite olan
“Maddenin Yapısı ve
Özellikleri” ünitesinde
verilecektir.
[!] Elektriklenme konusundaki
(+), (-) sembolleri
matematikteki toplama ve
çıkarma işlemleri ile
karıştırılmamalıdır.
[!] 1.10 Toprağın yani
yerkürenin aslında çok büyük
bir nötr cisim olduğu
hatırlatılmalıdır.
[!] 1.11 Cisimleri etki ile
yüklemek için topraklama
yapılması gerektiği
vurgulanmalıdır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
_ Tahmin Et-GozlemleAcıkla
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
Afetten Korunma
ve Güvenli Yaşam
(1.12-9)
9
SAAT
23-27.12.2013
4
30-31.12/02-03.01.2014
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
2
KAZANIMLAR
2. Elektrik devrelerindeki akım,
gerilim ve direnç ilişkisi ile ilgili olarak
öğrenciler;
2.1. Elektrik akımının bir çeşit enerji
aktarımı olduğunun farkına varır.
2.2. Elektrik enerjisi kaynaklarının,
devreye elektrik akımı sağladığını ifade
eder.
2.3. Elektrik devrelerinde akımın
oluşması için kapalı bir devre olması
gerektiğini fark eder.
2.4. Bir elektrik devresindeki akımın
yönünün üretecin pozitif kutbundan,
negatif kutbuna doğru kabul edildiğini
ifade eder ve devre şeması üzerinde
çizerek gösterir.
2.5. Ampermetrenin devreye nasıl
bağlanacağını devreyi kurarak gösterir
(BSB-17, 18).
2.6. Basit elektrik devrelerindeki elektrik
akımını ölçmek için ampermetre kullanır
ve akım biriminin amper olarak
adlandırıldığını ifade eder. (BSB-17).
2.7. Gerilimi, bir iletkenin iki ucu
arasında akım oluşmasına neden
olabilecek enerji farkının bir göstergesi
olarak ifade eder.
2.8. Voltmetrenin devreye nasıl
bağlanacağını devreyi kurarak gösterir
(BSB-17, 18).
2.9. Pillerin, akülerin vb. elektrik enerjisi
kaynaklarının kutupları arasındaki
gerilimi, voltmetre kullanarak ölçer ve
gerilim biriminin volt olarak
adlandırıldığını ifade eder. (BSB-17).
2.10. Bir devre elemanının uçları
arasındaki gerilim ile üzerinden geçen
akım arasındaki ilişkiyi deneyerek
keşfeder (BSB-8, 9, 30, 31).
2.11. Bir devre elemanının uçları
arasındaki gerilimin, üzerinden geçen
akıma oranının devre elemanının direnci
olarak adlandırıldığını ifade eder.
2.12. Volt/Amper değerini, direnç birimi
Ohm’un eş değeri olarak ifade eder.
ETKİNLİKLER
 Elektrik Akımı -edir? (2.1; 2.2; 2.3).
 Devredeki Akımı ve Gerilimi Olcelim
(2.6; 2.7; 2.8).
 Direnc-Akım-Gerilim Đliskisi
(2.10; 2.11), (BSB-26, 27, 28, 30).
AÇIKLAMALAR
[!] 2.1. Öğrencilere, bir devrede
elektrik
enerjisi
kaynağı
nedeniyle
yüklerin
kinetik
enerjilerini
birbirlerine
aktarmaları sonucu elektrik
akımının oluştuğu, yüklerin
kapalı devre boyunca iletkenin
bir ucundan diğer ucuna
gitmediği vurgulanmalıdır.
[!] Öğretmen su tesisatı modelinin
sadece bir benzetme olduğunu ve
eksiklerinin bulunduğunu
vurgulamalıdır.
[!] 2.6-2.8 Voltmetrenin iki uç
arasındaki gerilimi,
ampermetrenin ise iletkenin
üzerinden geçen akımı
ölçtüğünden farklı bağlandığı
vurgulanmalıdır.
[!] Öğrencilere, konunun tarihsel
gelişimi ile ilgili bir okuma metni
verilerek akımın yönünün negatif
yüklerin akış yönünün tersi olarak
kabul edildiği verilmelidir.
[!] Şehir geriliminin ölçümünün
tehlikeli olacağı vurgulanmalıdır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
_ El El Ustunde
10
30-31.12/02-03.01.2014
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
2
KAZANIMLAR
3. Ampullerin (dirençlerin) bağlanma
şekilleri ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı
durumları devre kurarak gösterir
(BSB-17).
3.2. Ampullerin seri ve paralel
bağlanması durumunda devredeki
farklılıkları deneyerek keşfeder
(BSB-8,9,30,31).
3.3. Seri ve paralel bağlı ampullerden
oluşan bir devrenin şemasını çizer.
 Ampulleri Seri ve Paralel Bağlayalım
(3.1; 3.2; 3,3; 3,4; 3.5; 3.6; 3,7).
Az Direnc, Cok Akım(3.8).
AÇIKLAMALAR
[!] 3.1 Etkinlikler ampuller yerine
direnç (reosta vb.), pil yerine güç
kaynağı kullanılarak yapılabilir.
 3.2 Pillerin paralel
bağlanması konusuna bu düzeyde
girilmeyecektir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
_ Farkları Bul
_ ElestirDeğerlendir
_ Hangisi Daha
Parlak
3.4. Ampullerin paralel bağlanmasından
oluşan devrelerin avantajlarını ve
dezavantajlarını fark eder.
3.5. Seri bağlı devre elemanlarının
hepsinin üzerinden aynı akımın geçtiğini
fark eder.
3.6. Paralel bağlı devre elemanlarının
üzerinden geçen akımların toplamının,
ana koldan geçen akıma eşit olduğunu
fark eder.
06-10.01.2014
ETKİNLİKLER
4
3.7. Ampullerin seri-paralel bağlandığı
durumlardaki parlaklığın farklılığının
sebebini direnç ile ilişkilendirir.
3.8. Devrede direnci küçük olan koldan
yüksek; direnci büyük olan koldan daha
düşük akımın geçeceğinin farkına varır.
3.KAZANIM SINAVI
06-10 OCAK 2014
 3.7 Seri bağlanan dirençlerin
eş değer direncinin arttığı,
paralel bağlı dirençlerde ise
azaldığı, formüllere girilmeden
verilecektir.
Değerlendirme
11
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
13-17.01.2014
SAAT
HAFTA
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE 4: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
4
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
1.Element ve elementlerin sembolleri
ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Model üzerinde, bir elementin bütün
atomlarının aynı olduğunu fark eder
(BSB–28).
1.2. Model ve şekilleri kullanarak farklı
elementlerin atomlarının farklı olduğunu
sezer (BSB–5,6).
 1.1 Element kavramının ilk tanıtımının,
küresel modeller üzerinde ve atomların
özdeşliği temelinde sezdirilmesi
amaçlanmıştır. Bu kavramın tanımı, fiziksel
ve kimyasal olayların tanıtımından sonra
“kendinden daha basit maddelere ayrışmama”
esasına göre verilecektir.
1.3. Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi
ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın
element isimlerini listeler.
1.4. Elementleri sembollerle göstermenin
bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını fark
eder (FTTÇ- 4).
1.5. İlk 20 elementin ve yaygın
elementlerin
sembolleri verildiğinde isimlerini,
isimleri verildiğinde sembollerini belirtir.
[!] 1.3 Demir, bakır, altın, gümüş, çinko,
kalay, kurşun, civa, iyot ve krom yaygın
elementlerin başlıcalarıdır.
[!] 1.3 Elementlerin numaralandırılması, atom
numarası kavramına bir hazırlıktır.
[!] 1.3 Yaygın kullanılan elementlerin
isimlerinden sembollerinin türetilmesine
örnekler verilir.
[!] 1.3 Periyodik cetvel üzerinde ilk 20
element ve en yaygın 10 element gösterilir.
[!] 1.3 Burada amaç; elementlerin isimleri ile
sembolleri arasında ilişki kurmaktır. Element
özellikleri ve keşfi ile ilgili bilgiler asli
bilgiler gibi düşünülmemelidir.
[!] 1.4-1.5 Element sembollerinin bellekte
yerleşimi için bu dönem öğrencilerinin yaşı
uygundur. “İsim, şehir, bulmaca” benzeri
oyunlar, bu bağlamda çok yararlıdır.
[!]1.4-1.5 Sembol ve formül kavramları
arasındaki fark vurgulanmalıdır.
[!]1.4-1.5 Rusça, Çince, Japonca vb.
metinlerde kimyasal sembollerin aynı olduğu
metin örnekleriyle gösterilir. Farklı alfabeleri
kullananların neden aynı sembolleri seçtiği
irdelenir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
1.1 Atom,
molekül, element,
bileşik, saf madde
ve karışım
kavramları 6. sınıfta
edinilmiş olup bu
kazanım, bir
hatırlatma olarak
düşünülmelidir.
12
20-24.01.2014
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
4
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
2.Atomun yapısı ile ilgili olarak
öğrenciler;
2.1. Birbiri ile temas hâlinde olan
atomları “bağlı atomlar” şeklinde niteler.
2.2. Sürtme ile elektriklenme olayına
dayanarak atomun kendinden daha basit
öğelerden oluştuğu çıkarımını yapar
(BSB-8).
[!] 2.2 Sürtme ile elektriklenmeden hareketle
atomdan küçük temel parçacıklar bulunması
gerektiği çıkarımına varmak, dolaylı ve
öğrencinin çok da tanımadığı bir akıl yürütme
süreci gerektirir. Ayrıca negatif yük, pozitif
yük, nötral gibi kavramlar da 7. sınıf
“Elektrik” ünitesinde verilmiş olmakla
birlikte, henüz tam anlaşılmamış olabilir. Bu
konuda sabırlı ve ısrarlı olmak esastır.
2.3. Atomun çekirdeğini, çekirdeğin
temel parçacıklarını ve elektronları
temsili resimler üzerinde gösterir.
2.4. Elektronu, protonu ve nötronu kütle
ve yük açısından karşılaştırır.
[!] 2.4 Atomun kütlesinin, yaklaşık olarak proton ve
nötron kütleleri toplamı olduğu vurgulanır.
[!] 2.3; 2.4 Proton, elektron ve nötronun kütlesi
verilmeyecektir. Sadece “Proton ve nötronun
kütleleri birbirine çok yakındır.”; “Proton ve nötron
tartılamayacak kadar küçük taneciklerdir.”;
“Elektron kütlesi, proton kütlesinin yaklaşık
1/2000’i kadardır.” ifadeleri yeterlidir.
[!] 2.3; 2.8 Katman kavramı, yörünge
kavramına tercih edilmelidir.
[!] 2.4-2.5 Artı yüklü protonların çekirdekte yan
yana nasıl durabildiği, bazı öğrencilerde merak
oluşturabilir. “Çekirdekteki parçacıklar arasında,
başka yerde görmediğimiz özel çekim kuvvetleri
vardır.” doğru ve bu düzey için uygun bir açıklama
olacaktır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
2.1 Öğrenci, 6.
sınıfta öğrendikleriyle,
atomu, “yekpare ve içi
dolu’’ algılamış
olabilir. Modeller
üzerinde çalışılırken,
“Acaba atomlar
gerçekten böyle içi
dolu küreler şeklinde
midir?’’sorusunu
sormak ve bu konuda
bir şüphe uyandırmak
çok önemlidir.Sürtme
ile elektriklenme
tartışılırken, bağlı
atomların veya atom
gruplarının değiştokuş edilmesi de
gündeme geleceği
için, bağ kavramı ile
ilgili ilk sezişlerin de
irdelenmesi faydalıdır.
27 OCAK -07 ŞUBAT 2014 YARIYIL TATİLİ
13
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
2.5. Nötr atomlarda, proton ve elektron sayıları
arasında ilişki kurar (BSB-7; TD-1).
2.6. Aynı elementin atomlarında, proton
sayısının (atom numarası) hep sabit olduğunu,
nötron sayısının az da olsa değişebileceğini
belirtir.
2.7. Aynı atomda, elektronların çekirdekten
farklı uzaklıklarda olabileceğini belirtir.
2.8. Çizilmiş atom modelleri üzerinde elektron
katmanlarını gösterir, katmanlardaki elektron
sayılarını içten dışa doğru sayar.
10.14.02.2014
2.9. Proton sayısı bilinen hafif atomların
(Z≤20) elektron dizilim modelini çizer (FTTÇ4).
2
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
[!]2.4-2.5 Artı yüklü protonların çekirdekte yan
yana nasıl durabildiği, bazı öğrencilerde merak
oluşturabilir. “Çekirdekteki parçacıklar arasında,
başka yerde görmediğimiz özel çekim kuvvetleri
vardır.” doğru ve bu düzey için uygun bir açıklama
olacaktır.
 2.6 “Kütle numarası” kavramı bu düzeyde
gerekli değildir.
[!] 2.6-2.9 Atomun gerçekte üç boyutlu olduğu,
resim-modellerin aslında bir küreyi gösterdiği, ilgi
duyan çocuklar için ek bilgi olarak verilebilir. Bazı
öğrenciler, bu durumda katmanların bir çember
değil; bir küre yüzeyi olacağı çıkarımını yapabilir.
Eğitici filmler veya İnternet ortamı kullanılarak
dinamik (hareketli) atom modelleri göstermek, bu
bağlamda yararlıdır.
[!] 2.7-2.9 Güneş sistemiyle atom modeli arasında
ilişki kurmak, atomun iki boyutlu olduğunu
çağrıştırması bakımından iyi bir benzetme değildir.
Ayrıca öğrencilerde henüz yerleşik bir “Güneş
sistemi” kavramı olduğu da kesin değildir.
[!] 2.6-2.9 Atomun gerçekte üç boyutlu olduğu,
resim-modellerin aslında bir küreyi gösterdiği, ilgi
duyan çocuklar için ek bilgi olarak verilebilir. Bazı
öğrenciler, bu durumda katmanların bir çember
değil; bir küre yüzeyi olacağı çıkarımını yapabilir.
Eğitici filmler veya İnternet ortamı kullanılarak
dinamik (hareketli) atom modelleri göstermek, bu
bağlamda yararlıdır.
[!] 2.7-2.9 Güneş sistemiyle atom modeli arasında
ilişki kurmak, atomun iki boyutlu olduğunu
çağrıştırması bakımından iyi bir benzetme değildir.
Ayrıca öğrencilerde henüz yerleşik bir “Güneş
sistemi” kavramı olduğu da kesin değildir.
 2.9 İzotop kavramı ve “Atomun özelliklerini
belirleyici olan proton sayısıdır.” bilgisi bu düzey
için erkendir.
[!] 2.9 Bu seviyede; s, p, d, f orbitallarine
girilmeyecektir. Elektronlar; 2, 8, 8, 18 düzeninde
katmanlara yerleştirilecektir.
14
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
10.14.02.2014
2.10. Atom modellerinin tarihsel gelişimini kavrar;
elektron bulutu modelinin en gerçekçi algılama
olacağını fark eder (FTTÇ-3).
2.11. Bilimsel modellerin, gözlenen olguları
açıkladığı sürece ve açıkladığı ölçekte geçerli
olacağını, modellerin gerçeğe birebir uyma iddiası
ve gereği olmadığını fark eder (FTTÇ- 4).
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
[!] 2.10-2.11 Eski atom modellerinin bugün terk
edilmiş olması, o modelleri geliştiren bilim
adamlarının iyi düşünmediği anlamına gelmez.
Doğru olan, bildiklerinin bugünküne göre çok az
olmasıdır. Dalton’un zamanında bilinenler hesaba
katılınca, o modeli geliştirmenin, “Bohr Modeli”
nden daha basit olmayacağı açıktır. İnsan
bilgisinin zamanla genişlediği ve derinleştiği,
bugün geçerli bazı modellerin gelecekte terk
edilebileceği, ama bugünkü modelin günümüzdeki
problemleri çözebildiği sezgi yoluyla da olsa
verilmelidir.
[!] 2.10 Elektron bulutu modeline dayandırarak
atomla ilgili bu düzeyde verilebilir fazla bir olgu
yoktur.Ancak gerçeğe daha yakın olduğu
düşünülen bir modelin varlığının bilinmesi
yararlıdır.
2
15
24-28.02.2014
17-21.02.2014
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
4
4
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
3.Katman-elektron dizilimi ile kimyasal
özellikleri ilişkilendirmek bakımından
öğrenciler;
3.1. Dış katmanında 8 elektron
bulunduran atomların elektron alıpvermeye yatkın olmadığını (kararlı
olduğunu) belirtir.
3.2. Elektron almaya veya vermeye yatkın
atomları belirler.
3.3. Bir atomun, katman-elektron
diziliminden çıkarak kaç elektron
vereceğini veya alacağını tahmin eder
(BSB- 9).
3.4. Atomların elektron verdiğinde pozitif
(+), elektron aldığında ise negatif (-) yük
ile yüklendiği çıkarımını yapar.
3.5.Yüklü atomları “iyon” olarak
adlandırır.
3.6. Pozitif yüklü iyonları “katyon”,
negatif yüklü iyonları ise “anyon” olarak
adlandırır.
3.7. Çok atomlu yaygın iyonların ad ve
formüllerini bilir.
 3.1-3.6 Oktet, dublet, iyon, anyon ve
katyon kavramları birbiri ile ilişkili olarak
verilecektir.
[!] 3.1 Her atomun dış katmanını neden 8’e
tamamlamak istediği sorusunu burada ele
almak gerekmez. Ancak atomların elektron
dizilimlerini soy gazlara benzetme eğiliminden
bahsedilebilir.
“ Oktet kuralı” aslında bir
kural değil, istisnası var olan bir düzenliliktir.
Bu seviyede istisnalardan söz etmek
gereksizdir.
4.Kimyasal bağ ile ilgili olarak
öğrenciler;
4.1. Atomlar arası yakınlık ile kimyasal
bağ kavramını ilişkilendirir.
4.2. İyonlar arası çekme/itme kuvvetlerini
tahmin eder, çekim kuvvetlerini “iyonik
bağ” olarak adlandırır.
[!] 4.1 Kimyasal bağ kavramının
ilişkilendirilebileceği görsel öge, “birbirine
yakın duran atomlardır.” İki atom, teğet veya
kısmen iç içe çizilmiş ise arada bir bağ olacağı
fikri hem basit oluşu hem de gerçeği
yansıtması bakımından uygundur.
[!] 4.2 Ünitenin bu bölümünde sadece
iyonik bağ tanıtılacak, iyonik bileşikler
“Bileşikler ve Formülleri” başlığı altında
incelenirken burada verilenler
pekiştirilecektir.
[!] 4.2-4.3 Elektron alış-verişinin hangi
hâllerde ve hangi yönde olacağı tartışılırken
oktet ve dublet kurallarına sık sık gönderme
yapmak yararlıdır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
 3.1-3.6 Oktet, dublet, iyon, anyon ve
katyon kavramları birbiri ile ilişkili olarak
verilecektir.
 3.7 Çok atomlu iyonlardan karbonat,
nitrat, sülfat, fosfat, hidroksit ve amonyum
iyonları tanıtılacak, diğer iyonlardan söz
edilmeyecektir.
16
17-21.03.2014
10-14.03.2014
03-07.03.2014
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
4
4
2
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
4.3. Elektron ortaklaşma yolu ile yapılan
bağı “kovalent bağ” olarak adlandırır.
4.4. Asal gazların neden bağ yapmadığını
açıklar.
4.5. Elektron ortaklaşma yoluyla oluşan
H2, O2, N2 moleküllerinin modelini çizer.
4.6. Molekül yapılı katı element kristal
modeli veya modelin resmi üzerinde
molekülü ve atomu gösterir (BSB-28).
4.7. Kovalent bağlar ile moleküller
arasında ilişki kurar (TD-1).
5.Öğrenciler, bileşikler ve formülleri ile
ilgili olarak;
5.1. Farklı atomların bir araya gelerek
yeni maddeler oluşturabileceğini fark eder
(BSB- 5).
5.2. Her bileşikte en az iki element
bulunduğunu fark eder.
5.3. Molekül yapılı bileşiklerin model
veya resmi üzerinde atomları ve
molekülleri gösterir (BSB-28).
5.4. Moleküllerde; her elementin atom
sayısının, örgü yapılarda; elementlerin
atom sayılarının oranını belirler.
5.5. Günlük hayatta sıkça karşılaştığı basit
iyonik ve
bazı kovalent bileşiklerin
formüllerini yazar (FTTÇ- 4).
5.6. Element ve bileşiklerin hangilerinin
moleküllerden oluştuğuna örnekler verir.
[!] 4.4 Kovalent bağ, bir çift elektron ile iki
ayrı atom çekirdeği arasındaki çekim olarak da
sunulabilir. Fakat bu düzeyde, elektron
ortaklaşma kavramı daha kolay anlaşılır.
 4.3 Kovalent bağların polarlık
sınıflandırması ve koordinasyon bağları burada
verilmeyecektir.
6.Karışımlar ile ilgili olarak öğrenciler;
6.1. Karışımlarda birden çok element
veya bileşik bulunduğunu fark eder
(BSB- 2, 4).
6.2. Heterojen karışım (adi karışım) ile
homojen karışım (çözelti) arasındaki farkı
açıklar.
6.3. Katı, sıvı ve gaz maddelerin
sıvılardaki çözeltilerine örnekler verir.
 6.1 Kolloid, emülsiyon, süspansiyon,
dispersiyon kavramlarına girilmeyecektir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
4.KAZANIM SINAVI
03-07 MART 2014
[!] 5.1,5.4 Laboratuvar ortamında, demir ve
kükürt elementlerinden hareketle bir bileşik
elde etmek, öğrenciler için güzel bir deneyim
olabilir. Ancak bu deneyi kendisi yapsa bile
öğrenci, bileşik ve element kavramları ile ilgili
kalıcı bir sezgi edinememektedir. Modeller,
kavramsal sezgiler için daha uygun görsel
malzemeler olarak düşünülmüştür.
[!] 5.4 Molekül modelleri ile çalışılırken, her
atomu farklı renklerde ve/veya farklı boylarda
seçmek ve küreler üzerine element
sembollerini okunabilir şekilde yazmak
faydalıdır.
[!] 5. .5 NaCl, CaO gibi basit iyonik ve H2O,
CO2, SO2, NH3, C6H12O6 gibi kovalent
bileşiklerin formülleri üzerinde durulur.
[!] 5.6 “Elementler atomlardan, bileşikler
moleküllerden oluşmuştur.” genellemesinden
kaçınılmalıdır. Çünkü bu kuralın geçerli
olduğu durumlar kadar istisnaları da vardır.
 Polimerler, proteinler karbonhidratlar gibi
çok büyük moleküllere bu düzeyde
girilmeyecektir.
17
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
24-28.03.2014
17-21.03.2014
6.4. Çözeltilerde, çözücü molekülleri ile
çözünen maddenin iyon veya molekülleri
arasındaki etkileşimlerini açıklar.
6.5. Sıcaklık yükseldikçe çözünmenin
hızlandığını fark eder.
2
6.6. Çözünenin tane boyutu küçüldükçe
çözünme hızının artacağını keşfeder.
6.7. Çözeltileri derişik ve seyreltik
şeklinde sınıflandırır (BSB-5, 7).
6.8. Çözeltilerin nasıl seyreltileceğini
ve/veya deriştirileceğini deneyle gösterir
(BSB-15, 16, 17, 18; TD-3).
2
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
[!] 6.4 Kimi öğrenciler, NaCl’deki iyonik
bağın su tarafından nasıl koparıldığını
sorgulayabilir. Böyle durumlarda, iyonik
çekim kuvvetlerinin ortam değişince
zayıflayabileceği ve özellikle su ortamında çok
zayıfladığı gerçeği, verilebilir en basit
açıklamadır.
[!] 6.4 Su ve alkol gibi sıvıların karışımlarının
da bir çözelti olduğu özellikle vurgulanmalıdır.
Çözeltilerde, miktarı çok olan sıvıya çözücü,
miktarı az olana çözünen demek uygundur.
Ancak., sulu homojen karışımlarda, miktarı az
bile olsa , suyu “çözücü” kabul etmek yanlış
olmaz.
 6.4 Çözünme olayının molekül-iyon
temelinde açıklanırken, hidratasyon,
solvatasyon, dissosiyasyon, assosiyasyon gibi
terimlere ve bağ oluşumuna girilmeyecektir.
[!] 6.7 Derişimin sayısal ifadesi burada
kapsam dışıdır.
[!] Derişik ve seyreltik kavramlarının göreceli
anlamlar taşıdığı, aynı çözeltinin, ikinci
çözeltiye göre seyreltik, üçüncü çözeltiye göre
de derişik olabileceği vurgulanır.
[!] 6.7 Piyasadaki tüketim mallarının etiketleri
üzerinde, derişik yerine konsantre terimi
kullanılmaktadır. Öğrenciye bu terim
tanıtılacak, fakat derişik sözcüğü tercih
edilecektir.
18
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
24-28.03.2014
6.9. Bazı çözeltilerin elektrik
enerjisini ilettiğini deneyle gösterir;
elektrolit olan ve elektrolit olmayan
maddeler arasındaki farkı açıklar
(BSB- 2, 5, 7).
6.10.Yağmur ve yüzey sularının
kısmen iletken olmasının sebebini ve
doğurabileceği tehlikeleri açıklar
(FTTÇ- 26, 28, 29).
2
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
 6.9 Kullanılan güç kaynağının ve
ampulün tipine ve daldırılmış elektrotlar
arasındaki mesafeye bağlı olarak, saf su
ve şeker çözeltisiyle yapılan deneylerde
ampul, çok sönük de olsa yanabilir.
Böyle durumlarda, suyun ve şeker
çözeltisini “kötü iletken” tuz çözeltisini
de “iyi iletken” şeklinde nitelemek, saf
suda az da olsa iyonlar bulunduğu
konusuna girmemek uygundur.
 6.9 Burada esas olan, bazı
maddelerin suda iyonlaştığı, bazılarının
da molekül hâlinde çözündüğü fikridir.
Elektrolit kavramının çağrıştıracağı
elektroliz ve zayıf elektrolit, kuvvetli
elektrolit gibi kavramlar bu ünitenin
tamamen dışında düşünülmelidir.
 6.9 HCl, H2SO4 gibi aslında molekül
yapılı bazı maddelerin de suda tamamen
iyonlaşabileceği göz önüne alınarak
“Molekül yapılı maddeler suda
iyonlaşmaz.” şeklinde bir genellemeye
gitmemek gerekir.
[!] 6.10 Yüzey sularının iyonik maddeler
çözmüş olabileceği fikrinin yerleşmesi
için, toprağın oluşumu ve yapısı hakkında
özet bir bilgi gereklidir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
6. sınıf
“Yaşamımızdaki
Elektrik” ünitesi ile
ilişkilendirilebilir.
Değerlendirme
19
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
31.03/01-04.04.2014
SAAT
HAFTA
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE 5: IŞIK
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
1. Işığın soğurulması ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda
soğurulabileceğini fark eder.
1.2. Işıkla etkileşen maddelerin ısındığını gözlemler.
1.3. Yaptığı gözlemlere dayanarak maddelerin ışığı
soğurduğu çıkarımını yapar (BSB-8).
1.4. Koyu renkli cisimlerin ışığı, açık renkli cisimlere
göre daha çok soğurduğunu keşfeder (BSB-2, 6).
1.5. Teknolojik tasarım döngüsünü kullanarak ışığı
soğuran maddelerin ısınmasıyla ilgili projeler üretir
(FTTÇ–9).
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
5.KAZANIM SINAVI
01-04 NİSAN 2014
4
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
 5.sınıfın “ Işık ve Ses”
ünitesinde ışığın yayılması
ve ışığın maddeyle
karşılaşması ile ilgili
öğrenilenler
hatırlatılmalıdır.
 1.1–1.5 Işığı soğuran
maddelerin ısınması, 5.
sınıf
“ Madde ve
Değişim” öğrenme alanı
“ Maddenin Değişimi ve
Tanınması”
ünitesindeki
“ısı-sıcaklık” konusu ile
ilişkilendirilmelidir.
07-11.04.2014
1.6. Işığın bir enerji türü olduğunu ifade eder (TD-3).
1.7. Işık enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini
ifade eder
(TD-1, 2).
1.8. Güneş enerjisinden yararlanma yollarına örnekler
verir (FTTÇ- 28).
2.Cisimlerin renkli görünmesiyle ilgili olarak
öğrenciler;
2.1. Beyaz ışığın tüm renkleri içerdiğini fark eder (BSB1).
2.2. İnsan gözünün fark edemeyeceği ışınların da
olduğunu ifade eder.
2
2.3. Cisimlerin siyah, beyaz veya renkli görünmelerini,
ışığın yansıması ve soğurulmasıyla açıklar (BSB-8).
??? 2.1 Bazı öğrenciler ışığın tüm renkleri
birleştirildiğinde siyah renk elde edileceğini
düşünebilir.
 2.2 Renk-dalga boyu ilişkisi, ışığın dalga
karakteri bu ünitenin kapsamı dışındadır.
Işınların dalga boylarından söz edilmeyecektir.
[!] 2.2
5. sınıfın “Işık ve Ses” ünitesinde ışın kavramı,
ışığın izlediği yolu çizimle göstermede kullanılan
geometrik şeklin adı, burada ise ışık türü olarak
kullanılmıştır.
[!] 2.2 Dalga boyu kavramına girilmeden, mor
ötesi ışık, kızıl ötesi ışık, X-ışını gibi ışın
türlerinin bilim ve teknolojideki kullanım
alanlarından söz edilmelidir.
20
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
07-11.04.2014
2.4. Cisimlerin beyaz ışıkta ve renkli ışıklarda neden
farklı renklerde göründüklerini açıklar (BSB-25).
2.5. Gökyüzünün renkli görünmesini ışığın atmosferde
soğurulması ve saçılması ile açıklar.
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
??? 2.5 Bazı öğrenciler gökyüzünün mavi
görünmesinin, denizlerin mavi olmasından
kaynaklandığını düşünebilir.
2
3. Işığın saydam bir ortamdan başka bir
saydam ortama geçmesi ile ilgili olarak
öğrenciler;
3.1. Işığın belirli bir yayılma hızının olduğunu
ifade eder.
3.2. Işığın hızının saydam bir ortamdan başka bir
saydam ortama geçerken değiştiğini ifade eder.
14-18.04.2014
ETKİNLİKLER
2
3.3. Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam
ortama geçerken doğrultu değiştirdiğini keşfeder (BSB2, 11,17, 23, 26).
3.4. Işık demetlerinin az kırıcı (az yoğun) saydam bir
ortamdan çok kırıcı (çok yoğun) saydam bir ortama
geçerken normale yaklaştığı, çok kırıcı (çok yoğun)
saydam bir ortamdan az kırıcı (az yoğun) saydam bir
ortama geçerken ise normalden uzaklaştığı sonucunu
çıkarır (BSB-31).
??? 3.1 Bazı öğrenciler ışığın hızının asla
değişmeyeceğini düşünebilir.
[!] Öğrenciler oyuncak lazerin kesinlikle
göze tutulmaması konusunda uyarılmalıdır.
[!] 3.2 Yüzeyin Normalinin; ortam
değiştiren ışınların gelme ve kırılma
açılarını ölçmede referans alınan, ortamları
ayıran, sınıra dik, sanal bir doğru parçası
olduğu belirtilmeli ve çiziminde öğrencilere
yardım edilmelidir.
 3.4 “ Snell Yasası” verilmeyecektir.
 Işığın madde ile
etkileşimiyle ilgili 5 ve
6. sınıfta öğrenilenler
hatırlatılmalıdır.
3.5. Işığın hem kırıldığı hem de yansıdığı
durumlara örnekler verir (BSB-2; TD-1).
3.6. Çeşitli ortamlarda kırılma olayını açıklamak
için basit ışın diyagramları çizer (BSB-28).
21
21-25.04.2014
14-18.04.2014
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
2
KAZANIMLAR
3.7. İki ortam arasında doğrultu değiştiren ışık
demetlerini gözlemleyerek ortamların yoğunluklarını
karşılaştırır (BSB-6, 8).
3.8. Işığın her zaman çok kırıcı (çok yoğun) ortamdan
az kırıcı (az yoğun) ortama geçemediğini deneyerek
keşfeder (BSB-8, 9,30,31).
3.9. Işığın kırılmasıyla açıklanabilecek olaylara örnekler
verir (BSB-2; TD-1).
3.10. Işığın prizmada kırılarak renklere ayrılabileceğini
keşfeder (BSB-2, 17, 25)
4. Merceklerle ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Işığın ince ve kalın kenarlı merceklerde nasıl
kırıldığını keşfeder (BSB-2, 11, 17).
4.2. Paralel ışık demetleri ile ince ve kalın kenarlı
merceklerin odak noktalarını bulur (BSB-1).
4.3. Merceklerin kullanım alanlarına örnekler verir
(BSB-1; TD-2).
4.4. Ormanlık alanlara bırakılan cam atıkların güneşli
havalarda yangın riski oluşturabileceğini fark eder
(FTTÇ-22, 23, 26, 27, 29, 33; TD-5).
4.5. Mercekler kullanarak gözlem araçları tasarlar
(BSB-1, 3, 11, 17; FTTÇ-8, 9, 17).
4.6. Işığın yansıması ve kırılması olaylarının benzerlik
ve farklılıklarını karşılaştırır (BSB-1, 5).
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
[!] 3.8 Sınır açısından bağıntı verilmeden söz
edilmelidir.
[!]3.8 Genellikle yoğun maddelerin daha kırıcı
oldukları belirtilir.
[!] 3.9 Tam yansıma olayı ve fiber optik
kabloların çalışma prensibinden söz edilebilir.
[!] 3.10 Renk tayfında yediden çok daha fazla
renk vardır.
[!] 4.1 İnce ve kalın kenarlı merceklerin çeşitli
şekiller alabileceği vurgulanmalıdır.
 4.1 İnce ve kalın kenarlı merceklerde,
cismin bulunduğu çeşitli uzaklıklar için
görüntünün bulunacağı yer ve büyüklüğü ile ilgili
bağıntılar verilmeyecektir.
 4.1,4.5 Görüntü çizimleri ve merceklerle
ilgili geometrik optik konuları üst sınıflarda ele
alınacaktır.
[!] 4.5 Öğrenciler; çıplak gözle, merceklerle veya
mercek sistemleriyle kesinlikle Güneş’e
bakmamaları konusunda uyarılmalıdır.
 4.3
7. sınıf “Canlılar ve
Hayat” öğrenme alanı,
“Vücudumuzdaki
Sistemler’’ ünitesinin
gözün yapısı konusu ile
ilişkilendirilir.
4
Değerlendirme
22
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
12-16.05.2014
05-09.05.2014
28-30.04/02.05.2014
SAAT
HAFTA
ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE
4
4
4
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
1. Organizmaların yaşadıkları alanlar ve bu
alanlara insan etkisi ile ilgili olarak
öğrenciler;
1.1. Tür, habitat, popülasyon ve ekosistem
kavramlarını örneklerle açıklar.
1.2. Bir ekosistemdeki canlı organizmaların
birbirleriyle ve cansız faktörlerle ilişkilerini
açıklar.
1.3. Farklı ekosistemlerde bulunabilecek
canlılar hakkında tahminler yapar (BSB – 9).
[!] Ülkemizin biyolojik
çeşitliliği ile ilgili okuma
metni verilebilir.
[!] 1.2 Canlıların birbiri
ile ilişkilerinde besin
zincirleri ve besin ağları
verilir.
[!]1.3 Göl, deniz, orman
vb. ekosistemler verilir.
1.4. Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim
özellikleri açısından karşılaştırır (BSB –5, 6).
1.5. Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder
ve bunun önemini vurgular.
1.6. Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme
tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve
hayvanlara örnekler verir
(BSB -25; FTTÇ – 22, 23, 26).
[!] İlköğretim 4 ve 5.
sınıfta kullanılan “yaşam
alanı” yerine “habitat”
kavramı kullanılacaktır.
1.7.Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme
tehlikesinde olan bitki ve hayvanların nasıl
korunabileceğine ilişkin öneriler sunar
(BSB-32; FTTÇ – 21, 22, 23, 24, 27).
1.8. Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara
sevgiyle davranır
(FTTÇ – 27, TD- 5).
1.9. Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
sorunlarından bir tanesi hakkında bilgi
toplar, sunar ve sonuçlarını tartışır
(BSB 25, 32; FTTÇ – 18, 20, 21, 26, 27, 29).
[!] 1.9 Ülkemiz çevre
sorunlarına örnek olarak
orman tahribatı, hava,
su ve toprak kirliliği,
heyelan, sel vb.
verilebilir.
[!] 1.9; 1.10 Biyolojik
silahlar konusu ile ilgili
okuma metni verilebilir.
[!] 1.9 Erozyon ve
deprem konusu ‘Dünya
ve Evren’ ünitesinde
verilecektir.
[!]1.9 -1.11 Dünyadaki
çevre problemleri için
ozon tabakasının
delinmesi, sera etkisi,
deniz kirliliği, nükleer
kirlilik (Çernobil
örneği) vb. verilebilir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
 Besin ağlarındaki
enerji akışı ve
ekosistemde madde
döngüleri 8. sınıfta
verilecektir.
 Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam
(1.6,1.7,19,1.10,1.11– 1, 2, 3, 4, 8, 10 , 11,12,13,14,15,16 )
6.KAZANIM
SINAVI
05-09 MAYIS 2014
 1.9, 1.10 ve 1.11
kazanımları, Sosyal
Bilgiler dersi
“Küresel
Bağlantılar” öğrenme
alanı,
“Ülkeler Arası
Köprüler” ünitesi
kazanım 2 ve 3 ile
ilişkilendirilir.
1.9 kazanımı,
Türkçe dersi
“Okuma”,
“Konuşma” ve
“Yazma” temel dil
becerisi ile
ilişkilendirilir
23
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
20-23.05.2014
1.10. Dünyadaki bir çevre probleminin
ülkemizi nasıl etkileyebileceğine ilişkin
çıkarımlarda bulunur
(BSB- 8; FTTÇ – 18 ,20, 21, 28).
1.11. Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
sorunlarına yönelik iş birliğine dayalı
çözümler önerir ve faaliyetlere katılır
(FTTÇ – 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27; TD – 4).
1.12. Atatürk’ün çevre sevgisi ile ilgili
uygulamalarına örnekler verir
(FTTÇ – 23, 27; TD – 4).
4
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
[!] 1.9; 1.10 Biyolojik
silahlar konusu ile ilgili
okuma metni verilebilir.
[!] 1.9 Erozyon ve
deprem konusu ‘Dünya
ve Evren’ ünitesinde
verilecektir.
[!]1.9 -1.11 Dünyadaki
çevre problemleri için
ozon tabakasının
delinmesi, sera etkisi,
deniz kirliliği, nükleer
kirlilik (Çernobil
örneği) vb. verilebilir.
[!]1.12 Atatürk’ün
çevreyle ilgili yaptığı
çalışmalara örnekler
verilerek, Atatürk’ ün
çevre bilincinin
geliştirilmesi ile ilgili
sözleri
değerlendirilecektir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
 1.9, 1.10 ve 1.11
kazanımları, Sosyal
Bilgiler dersi
“Küresel
Bağlantılar” öğrenme
alanı,
“Ülkeler Arası
Köprüler” ünitesi
kazanım 2 ve 3 ile
ilişkilendirilir.
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
Atatürkçülük ile ilgili konular (1.12-2).
2- Ataturk’un cevreye verdiği
onemi kavrayabilme
İnsan Hakları ve Vatandaşlık (1.10, 1.11, 1.12-18)
Kariyer Bilinci Geliştirme:
Biyolog, zoolog, botanikçi, çevre mühendisi ve veterinerlik
verilebilir.
1.9 kazanımı,
Türkçe dersi
“Okuma”,
“Konuşma” ve
“Yazma” temel dil
becerisi ile
ilişkilendirilir.
Değerlendirme
24
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
SAAT
HAFTA
ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN
ÜNİTE 7: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ
KAZANIMLAR
26-30.05.2014
1. Uzayda bulunan gök cisimleri ile
ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Gök cisimlerini çıplak gözle
gözleyerek özelliklerini belirler
(BSB-1, 2, 4, 5, 6, 7).
1.2. Uzayda, çıplak gözle
gözleyebildiğimizden çok daha fazla
gök cismi olduğunu fark eder
(BSB-8, 25; FTTÇ-1, 3, 16).
1.3 .Bilinen takımyıldızlara örnekler
verir.
1.4. Kuyruklu yıldızlara örnekler
verir.
2
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
[!]1.1Gökyüzü gözlemleri dışarıda
yapılacaksa, bu gözlemin mümkünse şehir
ışıklarından uzakta, bir büyüğün eşliğinde,
hava şartlarına uygun kıyafetlerle, en az 20
dakikalık bir sürede yapılması gerektiği
belirtilir.
 1.2 Uzayda bulunan gök cisimleri ile
ilgili olarak nicel ayrıntılara (çap değeri,
ortalama sıcaklık vb.) girilmeyecektir.
[!] 1.2 Gezegenlerin ışık kaynağı olmadığı,
yıldızların bir ömrü olduğu; ömrü
tükenmemiş yıldızların belirli yaşlarda ısı ve
ışık yaydıkları belirtilir.
??? 1.3; 1.4 “Yıldız” denince akla genelde
bayrağımızda yer alan şekil gelmektedir.
Oysa yıldızların genelde küresel şekilde
olduğu belirtilir.
[!] 1.3 Takımyıldızı oluşturan yıldızların,
ortak özellik veya ilişkileri nedeniyle değil;
Dünya’dan bakıldığında birlikte sergiledikleri
görünüm nedeniyle ortak bir adla anıldığı
belirtilir.
[!] Kutup Yıldızı’nın geceleyin yön bulmakta
kullanıldığı ve bulunduğu yönün kuzeyi
gösterdiği belirtilir.
[!] 1.4 Kuyruklu Yıldızlar, yıldız adıyla
adlandırılmakla birlikte yıldızlardan farklıdır.
25
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
26-30.05.2014
1.5. Gözlem yaparken, yıldızlarla
gezegenleri birbirinden ayırt eder
(BSB-1, 2, 4-7).
1.6. Güneş’in de bir yıldız olduğunu
ifade eder (BSB-2).
1.7. Yıldızlar arasındaki çok uzak
mesafelerin “ışık yılı” adı verilen bir
uzaklık ölçüsü birimiyle ifade
edildiğini belirtir.
1.8. Meteor ile gök taşı arasındaki
farkı açıklar.
2
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
 1.6 Güneş’in tabakalarının özellikleri,
sıcaklık değeri, çapı vb. ayrıntılara girilmez.
??? 1.7 Işık yılı’nın bir zaman birimi
olmadığı; “ışığın bir yılda aldığı yol” olarak
ifade edilen bir uzaklık ölçüsü birimi olduğu
belirtilir.
[!] 1.8 Gök taşları, gezegenlerin arasında
hareket eden ve tümüyle gaz durumuna
geçmeden, atmosfere girerek yeryüzüne
ulaşabilen meteorlardır. Ayrıca akan yıldız
adı verilen doğa olayına, halk arasında yıldız
kayması denildiği ve buna da atmosfere
yüksek hızla girip yanan bir meteorun sebep
olabileceği belirtilir.
[!] 1.8 Meteorlar, düştükleri yerlerde ciddi
hasarlara yol açabilir, çukurlar oluşturabilir.
Oluşan çukurlara meteor çukuru denir; ancak
Dünya yüzeyi üzerindeki bir çukurdan söz
ediliyorsa buna gök taşı çukuru adı verilir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
 1.6 Güneş ile
ilgili olarak 5.
sınıfta öğrenilenler
hatırlatılır.
26
09-13.06.2014
02-06.06.2014
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
4
2
KAZANIMLAR
2. Güneş sistemi ve uzayla ilgili olarak
öğrenciler;
2.1. Güneş sistemindeki gezegenleri
Güneş’e yakınlıklarına göre sıralar (BSB4).
2.2. Güneş sistemindeki gezegenlerin
Güneş’e olan uzaklıklarının “astronomi
birimi” (AB) adı verilen bir uzaklık
ölçüsü birimiyle ifade edildiğini belirtir.
2.3. Güneş sistemindeki gezegenlerin
belirli yörüngelerde hareket ettiklerini
kavrar.
2.4. Güneş sistemindeki gezegenleri,
belirgin özelliklerine (birbirlerine göre
büyüklükleri, doğal uydu sayıları,
etraflarında halka olup olmaması) göre
karşılaştırır (BSB-4, 5).
2.5. Güneş sistemini temsil eden bir
model oluşturur ve sunar (BSB-28, 30,
32; FTTÇ-4, 8).
2.6. Ay’ın, Dünya’nın uydusu olduğunu
gösteren bir model oluşturur ve sunar
(BSB-28, 30, 32; FTTÇ-4, 8).
2.7. Gök adalara örnekler vererek
özelliklerini kavrar (BSB-5).
2.8. Dünya dışındaki evren parçasını
“uzay” olarak tanımlar ve Dünya’mızın
uzaydaki yerini belirtir.
3. Uzay araştırmaları ile ilgili olarak
öğrenciler;
3.1. Eski medeniyetlerin gök biliminde
nasıl veri topladıkları, kaydettikleri,
bunları ne amaçla ve nasıl kullandıkları
hakkında bilgi toplayarak bir görüş
oluşturur ve sunar
(BSB-25, 32; FTTÇ-1, 2, 3, 34, 35).
3.2. Gök bilimcilerin; teleskoplar
yardımıyla gök cisimlerinin hareketlerini
ve yapısını inceleyen bilim insanları
olduklarını belirtir
(FTTÇ-11, 12, 34, 35; TD-2, 3).
3.3. Ünlü Türk gök bilimciler ve
çalışmaları hakkında örnekler verir
(FTTÇ-15; TD-3).
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
[!] 2.1.-2.5. Uluslararası Astronomi Birliği
(International Astronomical Union; IAU), 24
Ağustos 2006 tarihinde Prag'da yaptığı toplantıda
Plüton'u gezegen sınıfından çıkararak "Cüce
Gezegen" sınıfına dahil etmiştir. İlgili kazanımlar
bu değişim doğrultusunda işlenmelidir.
[!] 2.2 Bir astronomi biriminin (AB) Güneş ile
Dünya arasındaki uzaklığa eşit olduğu belirtilir.
 2.4 Güneş sistemindeki gezegenler,
birbirlerine göre nitel özellikleriyle (göreli boyut,
etrafında halka olup olmaması, uydu sayısı, yüzey
şekilleri) ele alınır; nicel ayrıntılara (çapının
büyüklüğü, yoğunluğu vb.) girilmez.
[!] 2.6 Gel-Git Olayı’nın, Ay ile Dünya arasındaki
hareket ilişkisinden kaynaklanan doğa olayı olduğu
bir okuma metniyle verilir.
[!] 2.7 Galaksi yerine gök ada terimi kullanılır.
[!] 2.8 Evren kelimesinin; “aradaki boşluklarla
birlikte gök cisimlerinin tümü” anlamında
kullanıldığı belirtilir. “Dünya’mızın uzaydaki
yeri”nden kastedilen; bulunduğu gök ada/sistem ve
Güneş’e yakınlıkta kaçıncı sırada bulunduğudur.
 2.5 Ay ile ilgili
olarak 5. sınıfta
öğrenilenler
hatırlatılır.
[!] 3.1 “Gök” denilince, içinde gök cisimlerinin
hareket ettiği sonsuz boşluk veya uzay anlaşılır.
[!] 3.1; 3.2 Astronomi yerine gök bilimi; astronom
yerine gök bilimci terimi kullanılabilir.
[!] 3.2 Ünlü gök bilimcilerin hayat hikâyeleri
verilebilir.
3.1 kazanımı,
Türkçe dersi
“Okuma”,
“Konuşma” ve
“Yazma” temel dil
becerisi ile
ilişkilendirilir.
 3.3 kazanımı,
Sosyal Bilgiler dersi
“Bilim, Teknoloji ve
Toplum” öğrenme
alanı, “Zaman İçinde
Bilim” ünitesi
kazanım 3 ile
ilişkilendirilir.
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
2.5 ve 2.6
kazanımları, Türkçe
dersi “Konuşma”
temel dil becerisi ile
ilişkilendirilir.
27
09-13.06.2014
SAAT
HAFTA
………………… 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YILLIK PLANI
2
KAZANIMLAR
3.4. Teleskopların uzay gözlemi
yapmadaki önemini fark eder
(BSB-3, 17).
3.5. Basit bir teleskop yapmak için
teknolojik tasarım yapar, model oluşturur
ve sunar (BSB-28, 30, 32; FTTÇ-4, 8, 9).
3.6. Teknolojinin uzay araştırmalarına,
uzay araştırmalarının da teknolojiye
katkısını örneklerle açıklar
(FTTÇ-3, 16, 17, 31, 32, 36).
3.7. Astronotların uzayda pek çok alanda
(fizik, kimya, biyoloji, tarım, eczacılık,
balistik vb.) incelemeler yapan bilim
insanı olduklarını belirtir
(FTTÇ-11, 12, 34, 35; TD-2, 3).
3.8. Ay’a atılan ilk adımın, uzak
gezegenlere gidebilme ve uzay
araştırmaları bakımından önemini kavrar.
3.9. Evrenin, uçsuz bucaksız olması
nedeniyle uzay hakkında bilinen
gerçeklerin sınırlı ve yeni araştırmalarla
değişebilir olduğunu örneklerle açıklar
(FTTÇ-1, 3).
3.10. Uzay çalışmalarına dayanarak ve
hayal gücünü kullanarak geleceğe yönelik
tahminler yürütür
(BSB-8, 9; FTTÇ-1, 3, 31).
3.11. Uzay kirliliğinin sebeplerini ifade
ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası
sonuçları tahmin eder
(BSB-8; FTTÇ-18, 21, 26, 28, 29, 32).
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
[!] 3.4 Gözlem evlerinin; ışık kirliliğinin gökyüzü
gözlemi yapmadaki olumsuz etkileri nedeniyle,
şehir dışındaki tenha yerlerde bulunduğu belirtilir.
Olanaklar elverdiği ölçüde yakın çevrede bulunan
(varsa) bir gözlem evine gezi düzenlenir.
[!] 3.6 Uzay teknolojisi sayesinde geçmişten
günümüze kadar geliştirilen araçlara örnek olarak
uzay mekikleri, yapay uydular, uzay istasyonları,
özel tasarlanmış giysiler vb. örnek verilebilir.
[!] 3.7 Bazı ülkelerde astronot yerine “kozmonot”
terimi kullanıldığı belirtilir.
[!] 3.7 Uzay çalışmalarında görev almış ünlü
astronotlar ile ilgili çeşitli anekdotlar verilir
[!] 3.8 “Ay’a atılan ilk adım” ile ilgili olarak okuma
metni verilir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
3.4; 3.5
7.sınıf “Fiziksel
Olaylar” öğrenme
alanı “Işık ve Ses”
ünitesi
“Mercekler” konusu
ile ilişkilendirilir.
 3.2, 3.4, 3.6
kazanımı, Sosyal
Bilgiler dersi “Bilim
Teknoloji ve
Toplum” öğrenme
alanı, “Zaman İçinde
Bilim” ünitesi
kazanım 4 ve5 ile
ilişkilendirilir.
3.4 Işık kirliliği ile
ilgili olarak 4. sınıfta
öğrenilenler
hatırlatılır.
 3.5 kazanımı,
Türkçe dersi
“Konuşma” temel dil
becerisi ile
ilişkilendirilir.
 3.9, 3.10
kazanımları, Sosyal
Bilgiler dersi 6. sınıf
“Bilim Teknoloji ve
Toplum” öğrenme
alanı, “Elektronik
Yüzyıl” ünitesi
kazanım 2 ile
ilişkilendirilir.
Değerlendirme
28
Download