Eğitmen Özgeçmişi İçin Tıklayın

advertisement
BÜLENT HASANEFENDİOĞLU
1982 yılında Adana Anadolu Lisesi’nden ve sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden 1986 yılında mezun olmuştur.
Profesyonel iş yaşamına 1990 yılında Türk Ticaret Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak
başlamış, 1993 yılında Müfettiş ünvanını da almıştır. Görev yaptığı 1990-1995 yılları arasında,
60’dan fazla şubede, periyodik denetleme, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini
yürütmüştür. 1995 yılında Teftiş Kurulu’nu yeniden yapılandıran Kentbank’ta Kıdemli
Müfettiş olarak çalışmaya başladı ve bankanın denetim altyapısını hazırlayan ekipte yer
almıştır. Bankada, 1996 yılı sonuna kadar 10’dan fazla şube ile Genel Müdür Yardımcılığı
düzeyinde bağlı birimleri de içeren denetim ve soruşturmalar yapmıştır. Ayrıca yine bankaya
bağlı Off-shore bankanın denetimini yapmıştır. Müfettişlik yaşamı boyunca fizibilite, karlılık,
faaliyet, insan kaynakları konularında çok sayıda araştırma ve inceleme raporları
hazırlamıştır. İç ve dış suistimal olaylarının incelenmesi ve soruşturulmasına yönelik olarak
soruşturmacı müfettişlikte başarılı çalışmalar yapmış ve uzmanlaşmıştır.
1997 yılı Ocak ayında bünyesinde finansal kurumlar barındıran Universal Yatırım Holding’de
Mali İşler Koordinatörü olarak göreve başlamış olup, sözkonusu görevinin yanısıra holding
icra kurulunda da yer almıştır. Bu dönemde, holding ve iştiraklerin stratejik planlamaları,
bağlı şirketlere yurt dışı-yurt içi fon yaratılması, yeni yatırım potansiyellerinin
değerlendirilmesi ve iştiraklerin ISO belgelendirme çalışmalarından sorumlu olarak
çalışmıştır.
1998 Ocak ayından itibaren ise T. Emlak Bankası’nda, tüm emlak portfoyünü kapsayan
Gayrimenkul Projelerinin sorumluluğuna atanmıştır. Alışılagelmiş pazarlama kanalları ve
modelleri dışında pazarlama yapısı oluşturulmasında öncü rolü oynayarak bankanın satış
rekorları kırmasında pay sahibi olmuştur. Bankanın Aktif- Pasif ve İcra Komitelerinde ve
ayrıca iki iştirakinin Yönetim Kurullarında yer almıştır.
Ağustos 1999’da Romanian International Bank’ta Mali İşler ve Operasyonlardan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı teklifini kabul ederek ilk yurt dışı görevine başlamış, Genel
Muhasebe, İdari İşler, Finansal Kontrol, IT, Muhabir İlişkileri ve Merkezi Operasyon
departmanlarından sorumlu olmanın yanısıra Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini de ifa etmiştir.
Bankada, 2000 yılına kadar çalışmış olup İcra Komitesi, APKO ve Risk Komitesi üyeliklerinde
de bulunmuştur. 2001 yılı ile 2011 yılları arasında yine Romanya’da yer alan bir şirketler
grubunda Gayrimenkul Geliştirme, Kargo, Turizm, Gıda Ülke Distribütörlüğü, Uluslararası
Ticaret ve Danışmanlık şirketlerinde mali işler ve iş geliştirme sorumlulukları ve yönetici
ortaklık görevleri almıştır.
2011’den itibaren ise, Ağustos 2015 tarihine kadar Dubai merkezli Yatırım Bankacılığı
kuruluşunda Türkiye, CIS ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nden sorumlu İş Geliştirme Direktörü
olarak mesai harcamıştır.
Kariyeri süresince çalıştığı çok sayıda kurumda ve farklı pozisyonlarda İş Geliştirme, Planlama,
Kontrol, Risk Yönetimi, İşletme Yönetsel Organizasyonu, Kurumsal Finansman, Proje
Finansmanı, M&A İşlemleri, İslami Finans, İslami Sigorta (Takaful) üzerine önemli bir birikim
ve deneyim kazanan Bülent, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyeliği görevlerinde bulunduğu
farklı şirketlerde Finansal Yönetim, İç Kontrol sistemlerinin devreye sokulması ve Süreç
Yönetimi konularında çalışmalar yapmıştır.
Halen Dinamo Danışmanlık bünyesinde, Kıdemli Danışman olarak müşterilerin kurumsal
performans gelişiminde katkıda bulunmaktadır. Risk ve Fırsat Yönetimi danışmanlığı
kapsamında uluslararası alanda Suistimallerin Proaktif Yönetimi, COSO İç Kontrol Sistemi,
COSO Kurumsal Risk Yönetimi ve 3’lü Savunma Hattı konularında uzmanlaşmaktadır.
ACFE TÜRKİYE-Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği ve TİDE - Türkiye İç
Denetim Enstitüsü üyesidir. Ayrıca, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Üyesidir.
Eğitmen ile [email protected] adresinden temas kurulabilir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards