7.Sınıf 7.Ünite GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI

advertisement
7.Sınıf 7.Ünite
GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI
Ad Soyad
:
Sınıf/Numara :
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.) Sürekli olarak tekrar eden gelgit
olayında aşağıdakilerden hangisinin
etkisi görülmez?
a) Venüs
b) Dünya
c) Ay
d) Güneş
2.)Aşağıdakilerden hangisi güneş
tutulması sırasında gerçekleşmez?
a) Gölge oluşumu
b) Ay’ın Güneş’e, Dünya’dan biraz
daha yakın olması
c) Yan gölge oluşumu
d) Dünya’nın, Ay ve Güneş arasında
bulunması
3.) İnsan, Ay’a ilk ne zaman ayak
basmıştır ?
a) 1990
b) 1969
c) 1954
d) 1959
4.) Yıldızın göz kırpması adı verilen
olay nasıl gerçekleşir?
a) Yıldızın yanıp sönmesiyle
b) Yıldız ışınının atmosferden
geçerken kırılmasıyla
c) Göz kırpmamızda
d) Yıldızın önünde, başka gök
cisimlerinin geçmesiyle
5.) Yüzey şekilleri Dünya’ya benzerlik
gösteren gezegen, aşağıdakilerden
hangisidir ?
a) Venüs
b) Satürn
c) Mars
d) Neptün
6.) Hangisi ışık özelliği bakımından
diğerlerinden farklıdır ?
a) Kuyruklu Yıldız
b) Güneş
c) Ay
d) Jüpiter
1
B)Aşağıdaki kelimeleri uygun cümlelerin kutuları ile tamamlayınız.
Venüs
Dünya
Merkür
Jüpiter
Neptün Satürn
Mars
Uranüs
a)Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
b)Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
c)Dünya’nın ikiz kardeşi olduğu düşünülür.
d)”Kırmızı Gezegen” adı ile bilinir.
e)Çok sayıda uyduya sahip olan gezegenin en büyük uydusu
Titan’dır.
f)Bir varile benzer ve yan yatmış döner.
g)Güneş sisteminin en uzak gezegenidir.
h)Halkası yoktur ve tek uydusu Ay’dır.
C)Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına (D), yanlış
olanlarının yanına (Y) koyunuz.
1. (
2. (
3. (
4. (
5. (
6. (
7. (
8. (
9. (
10.(
) Yıldızlar gök cismi değildir.
) Yıldızların büyüklükleri hemen hemen aynıdır.
) Gökyüzüne baktığımızda bir arada görünen yıldızlara takım yıldızı denir.
) Gökyüzünde bilinen takımyıldızı sayısı 88'dir.
) Kutupyıldızlarının yapısında donmuş toz ve gazlar bulunur.
) Bir ışık yılı yaklaşık 9,46.1012 km'dir.
) Bazı meteorların yeryüzüne düşen parçalarına gök taşı denir.
) Halley yıldızı bir takım yıldızıdır.
) Büyük ayı bir takım yıldızıdır.
) Meteorlar düştükleri yerlerde önemli hasarlar yaratabilirler.
D)Kavramları yanlarındaki boşluklara yazınız.
Samanyolu
Gök Ada
Uydu
Uzay
Evren
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................
BAŞARILAR…
Merve BAĞCI
2
Download