GÜNEŞ SİSTEMİ ve ÖTESİ UZAY BİLMECESİ

advertisement
LEYLA AKBEY
GÜNEŞ SİSTEMİ
UZAY BİLMECESİ
GÜNEŞ SİSTEMİ
Güneş sistemi , güneş ,
gezegenler ve onların
uyduları , göktaşları ,
kuyrukluyıldızlar ve küçük
göktaşlarından oluşur.
Güneş sistemi ,
günümüzden yaklaşık 4,5
milyar yıl önce oluştu.
Güneş Sistemi’nde, bilinen
8 gezegen var.
Güneş’e olan uzaklık
sırasına göre bunlar:
Merkür
Venüs
Dünya
Mars
Jüpiter
Satürn
Uranüs
Neptün
Gezegenler, yapıları
bakımından “kayasal” ve
“gaz yapılı” olmak üzere
ikiye ayrılır.
Merkür , Venüs
Dünya ve Mars
kayasal
gezegenlerdir.
Gaz yapılı gezegenler,
Jüpiter, Satürn,
Uranüs ve Neptün’dür.
Bu gezegenler, aynı
zamanda “dev
gezegenler” olarak da
bilinir.
Göktaşları , Jüpiter ile
Mars arasında yer alır ve
bir kuşak halinde Güneş’in
çevresinde dolanırlar.
Bunlar en büyüğünün
(Ceres) yarı çapı 466
km olan gök taşlarıdır.
Kuyrukluyıldızlar ise
donmuş gaz , toz ve
küçük taş parçalarının
karışımı , yani bir
bakıma kirli
kartoplarıdır.
Kuyrukluyıldız, Güneş’e
yaklaşınca içerdiği gaz
buharlaşmaya başlar ve
kuyruk oluşur.
Kuyrukluyıldızlar , Neptün’ün
yörüngesinin biraz ötesinde
yer alan Kuiper Kuşağı ve
çok daha uzakta bulunan
Oort Bulutu’nda çok sayıda
bulunurlar.
Download