www.calisma-kitabi

advertisement
275
3
Aşağıdakilerden hangisi takımyıldızdır.
A) Andromeda
B) Ejderha
C) Neptün
D) Halley
4. Aşağıdakilerden hangisi, yıldızlara ait özelliklerden biridir?
A) Güneş’ten gelen ışığı yansıtır.
B) Dünya’nın etrafında dönerek hareket eder.
C) Gezegenlerin etrafında dönerek hareket eder.
D) Doğal ışık kaynağıdır.
5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Büyükayı bir takımyıldızıdır.
B) Gezegenlerin Güneş’e olan mesafeleri astronomi birimi ile ifade edilir.
C) Ay, Dünya’nın tek uydusudur.
D) Kuyruklu yıldızlar, en büyük yıldızlardır.
6. Kutup yıldızı, hangi takımyıldızı içerisinde yer alır?
A) Çoban
B) Küçükayı
C) Büyükayı
D) Başak
7. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür?
A) Takımyıldızı
B) Güneş sistemi
C) Gök ada
D) Güneş
8. İlk yıldız haritalarını çizen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eski Yunanlılar B) Babilliler
C) Antik Mısırlılar
D) Çinliler
9. Dünya.....I.....Jüpiter.....II.....Uranüs.....III.....
Yukarıda güneş sistemindeki bazı gezegenler Güneş’e olan mesafelerine göre yakından uzağa doğru sıralanmıştır. I, II ve III numaralı boşluklara gelmesi gereken gezegenler
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I
II
III
A) Mars
Satürn
Neptün
B) Merkür
Venüs
Mars
C) Mars
Neptün
Venüs
D) Venüs
Satürn
Merkür
AA 160
Ay’ın ilk haritasını çizen ve bu çalışmasından dolayı Ay’ın belli bir bölgesine ismi verilen gök bilimci kimdir?
A) Ali Kuşçu
B) Galileo
C) Hipparkos
D) Neil Armstrong
B) Satürn
C) Plüton
“Bir gün insanoğlu da göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de Ay’dan bize mesajlar
yollayacaktır. Bu mucizenin tahakkuku için iki bin
yılını beklemeye hacet kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen
görev ise Batı’dan bu konuda fazla geri kalmamayı
temindir.”
M. Kemal ATATÜRK
8. Aşağıdakilerden hangisi bir gezegen değildir?
A) Venüs
İYOR Kİ!
D) Mars
1936 – Eskişehir
9. Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin uydusu yoktur?
A) Venüs
B) Dünya
C) Satürn
D) Neptün
10. Plüton hangi sınıfa giren bir gök cismidir?
A) Cüce gezegen
B) Gezegen
C) Yıldız
D) Kuyruklu yıldız
11. Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin halkası vardır?
A) Dünya
B) Satürn
C) Merkür
D) Uranüs
12. Güneş sisteminin en büyük gezegeni hangisidir?
A) Mars
B) Satürn
C) Dünya
D) Jüpiter
13. Dünya ve Ay arasındaki uzaklık büyük olsaydı olsaydı aralarındaki çekim kuvveti nasıl
değişirdi?
A) Azalırdı
B) Değişmezdi
C) Artardı
14. Yıldız kayması oluşumunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesinden
B) Kuyruklu yıldızların Ay’a çarpmasından
C) Meteorların Dünya atmosferine girmesinden
D) Ay ile Dünya arasındaki çekim kuvvetinden
D) İki kat artardı
“Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı
düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp
dünya ile alakasız yaşayamayız. Aksine yükselmiş,
ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen
ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her
millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için
kayıt ve şart yoktur.”
“Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz.
İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan
milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye
mahkûmdur.”
www.zonguldak.meb.gov.tr
275
www.calisma-kitabi-cevaplari.com
Download