SKLERA VE KORNEA

advertisement
SKLERA VE KORNEA
SKLERA
• Göz küresine koruyucu bir kılıf oluşturur.
• Saydam ve beyaz renkte olan sklera gözün
5/6’lık arka kısmını, saydam kornea ise 1/6’lık
ön kısmını oluşturur.
• Sklera ve korneanın birleştiği gri çizgiye
limbus adı verilir.
SKLERA
• Göz küresine yuvarlak şeklini verir.
• Fibrokollajenöz yapıdadır.
• Önde episklera, tenon kapsülü ve konjonktiva
ile örtülüdür.
• Arkada tenon kapsülüne yapışıktır.
SKLERA
• Ön açıklık: Kornea
• Arka açıklık: Optik sinir
• Optik sinirin bulunduğu bölgedeki delikli
yapıya lamina kribroza adı verilir.
SKLERA
•
•
•
•
Üç tabakadan oluşur:
- Episklera
- Stroma
- Lamina fusca.
SKLERA
• TENON KAPSÜLÜ:
• Göz küresini saran, kollajen liflerden ve az
miktarda fibroblastlardan oluşmuş bir kılıftır.
• Önde korneaskleral birleşme yerinin hemen
arkasında konjonktiva ile birleşir. Arkada ise optik
sinir kılıfları, posterior silier damarlar ve sinirler
tarafından delinir. Tenon kapsülü ve
intermüsküler fibröz membran birlikte dört rektus
kasını sararlar.
• Göz küresinin rahat hareket etmesi için bir yastık
görevi görür.
SKLERA
• Episklera:
• - Tenon kapsülüne bağlantılıdır. Gevşek fibröz
dokudan yapılmıştır. Kan damarlarından zengin.
• Stroma:
• - Su içeriği %65-70
• - Kollajen lifler içerir
• Lamina fusca:
• - Koroideaya komşu. Elastik lif bakımından zengin.
KORNEA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Göz küresinin en dış kısmında bulunur.
Gözün kırıcı ortamlarından birisidir.
Kornea damarsıdır.
5 tabakadan oluşur:
- Epitel
- Bowman tabakası
- Stroma
- Descemet membranı
- Endotel
KORNEA
• Epitel:
• - Keratinleşmemiş çok katlı yassı epitel
• - Hasara uğradığında epitel rejenere olabilir.
• Bowman tabakası:
• - Hücre yok kollajen var.
• - Hasara uğradığında tamir edilemez.
KORNEA
•
•
•
•
Stroma:
- Kornea kalınlığının %90’ını oluşturur.
- Hücre bakımından fakirdir.
- Kollajen, keratositler ve mukopolisakkaritler
bulunur.
KORNEA
• Descemet membranı:
• - Mukoplisakkariteler ve kollajen
• - Lümbusta sonlanır.
•
•
•
•
•
•
Endotel:
- Tek sıralı poligonal hücreler.
- mm2’de 3000-3500 arası hücre bulunur.
- Yenilenme yeteği yok.
- Korneanın su dengesini sağlarlar.
- Hücre sayısı mm2’de 500’ün altna inerse kornea
ödemlenerek saydamlığını yitirir.
KORNEA
• LİMBUS:
• - Kornea ile skleranın birleşim yerine verilen addır.
•
•
•
•
•
•
Limbus’un yapısında yer alan oluşumlar:
- Konjonktiva
- Tenon kapsülü
- Episklera
- Korneoskleral stroma
- Şlem kanalı (Hümör aközün dışa akma yeri)
KORNEA
• Kornea, limbusdaki damarlar dışında başka damar
içermez. Limbus ön siliyer arterlerden kanlanır.
• Korneada lenf damarlarında bulunmaz. Sinirsel
inervasyonu 5. Kraniyal sinirin oftalmik dalının
uzantıları olan nazosiliyer sinir ve uzun siliyer
sinirlerle sağlanır.
• Endotel ve Descemet tabakalarında sinir yoktur.
Stroma ve epitel tabakalarında ise yoğun sinirler
vardır.
Download