Hazırlayan: Taner bulut Fen ve Teknoloji Öğretmeni

advertisement
Hazırlayan: Taner bulut
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
MİTOZ
HÜCRE BÖLÜNMESI

Bir hücrenin belirli bir büyüklüğe ulaştıktan
sonra bölünerek yeni hücreler meydana
getirmesine hücre bölünmesi denir.
Hücre
Bölünmesi
Mitoz
Mayoz
MITOZ BÖLÜNMENIN ÖZELLIKLERI
1- Çok hücreli canlılarda , büyüme , gelişme
ve yaraların onarılmasını sağlar.
2- Tek hücreli organizmalarda ise mitoz ,
canlının üremesini sağlar.
3- 2 yeni hücre oluşur.
4- Kromozom sayısı değişmez.
5- Oluşan hücreler birbirleriyle ve ana hücreyle
aynı kalıtsal özelliklere sahiptir.
NOT: İnsanlarda; sinir , çizgili kas ve olgun
alyuvar hücrelerinde mitoz gerçekleşmez.
MITOZUN EVRELERI
Hazırlık(İnterfaz) evresi:
 DNA kendini eşler.
 Sentrozomlar kendini eşler.
 Protein ve ATP sentezi hızlanır.
 Kromozomun eşleşmesi ile iki iplikli hale gelen
kromozomun her bir ipliğine kromatid denir.
ÇEKIRDEK BÖLÜNMESI
1.Evre(profaz):
 Çekirdek zarı , çekirdek ve çekirdekçik
eriyerek kaybolur.
 Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşır ve
kromozomları oluşturur.
 Hazırlık evresinde eşlenen sentrioller zıt
kutuplara doğru giderken aralarında iğ
iplikleri oluşur.
2.EVRE (METAFAZ)
Kromozomlar hücrenin ortasında dizilir.
 Bu evre , hücre kromozomlarının mikroskopta
en iyi görüldüğü evredir.

3.EVRE(ANAFAZ)

Hücrenin ortasında dizilen kromozomlar ikiye
ayrılarak , hücrenin karşılıklı kutuplara doğru
hareket eder.
4.EVRE(TELOFAZ)
Çekirdek ve çekirdek zarı oluşur.
 İğ iplikleri kaybolur.
 Çekirdekçik yeniden oluşur.

SITOPLAZMA BÖLÜNMESI

Sitoplazma bölünmesi ; hayvan hücresinde
ortadan ikiye boğumlanarak, bitki
hücresinde ise hücrenin ortasında ara lamel
adı verilen bir yapı oluşmasıyla gerçekleşir.
Download