yıldızların oluşumu

advertisement
YILDIZLARIN OLUŞUMU
 Bu hikaye yaklaşık 7-8 milyar yıl önce başladı
 İlk çekirdek tepkimelerinin oluşumuna kadar
geçen süre bir yıldızın doğuşunu oluşturur
 Yıldızın ilk oluşum anına kadar kütleçekim
kuvveti baskındır.
 Sonra çekirdek tepkimelerin başlamasıyla içten
dışa doğru bir basınç oluşur ve kararlı durum
meydana gelir
 Güneşimizin bu kararlı durumu yaklaşık 4 milyar
yıldır devam etmektedir
 Güneşin dış yüzeyinin sıcaklığı 5700 C dir ve
merkezindeki sıcaklık 15 milyon C
 Dünyadan uzaklığı 149.565.800 km dir
 Çapı 1.392.00.000 km dir
 Güneşin yüzeyinin her cm2 dir
 Güneşin %70 H, %30 He ve %03 de daha ağır
elementlerden oluşmuşlardır
 Güneşteki fuzyon olaylarını meydana getiren
hidrojenlerin frontelden çarpışmaları yaklaşık 7
milyar yılda bir olmaktadır
 Güneşte her saniyede 657 milyon ton H yanarak
652.5 milyon ton He dönüşüyor
 Kütle dönüşümü arasındaki fark ısı ve ışık olarak
evrene yayılır
 Güneşin merkezinde üretilen ışığın yüzeye
ulaşması için geçen süre 20.000.000 yıldır
GÜNEŞ RÜZGARLARI
 Güneş sadece enerjilerini dalga olarak değil aynı
zamanda parçacık olarak ta yayarlar
 Bu tanecikli ışınlar saniyede 500 km hızla Güneş
yüzeyini terk ederler
 Birkaç günlük bir uçuştan sonra hızları
zayıflayarak yaklaşık ses hızının bin katı bir hız ile
dünyaya ulaşırlar
 Bu tanecikli ışınlar Dünyamızı zararlı ışından
korur
 Bu tanecikli ışınımlar GÜNEŞ RÜZGARLARI
olarak isimlendirilir
 Bize en yakın yıldız PROKSİMA CENTAURİ dir
ve 4.2 ışık yılı uzaktadır
 Güneşimizin etrafında kuyruklu yıldızlar oluşur
 Güneş patlamaları sonucu adına AURARA
BOREALİS ve AURARA AUSTRALİS denilen
kutup ışınımları yoğunlaşmaktadır
 Bu ışınlar dünyanın manyetik alanları nedeniyle
oluşmaktadırlar ve güneşten gelen ve elektriksel
parçacıklardan oluşmaktadır
 Dünyanın manyetik alanları dünyanın çevresinde
allen kuşakları oluşturuyor
 Allen kuşakları dünyanın çevresinde iki kuşak
olarak oluşmakta ve dıştaki kalın ve büyük kuşak
elektronlardan içteki kuşak ise protonlardan
oluşmaktadır
GÖRÜNMEZ KÜRE
 Güneşin yüzeyinin hemen dışında 1 milyon derece
sıcaklığa sahip bir gaz tabakasıyla sarılmıştır ve
bunaTAÇ (KRONA) denilmektedir
 Bunların sebebinin güneş patlamalarından dolayı
içteki yüksek sıcaklığa sahip gazların dışarıya
çıkmasıdır
 Dışarıya çıkan bu gazlar yüzeyi hareketlendirip
karıştırarak çok yüksek enerjili parçacıklar,
manyetik alanlar yüksek sıcaklıklı bir atmosfer
tacı oluştururlar
 Bu fışkıran gazların boyları 15 milyon kilometreyi
bulmaktadır
 Güneş tacı X-ışınları ve güneş rüzgarı adı verilen
yüksek enerjili parçacıklar yayar
GÜNEŞİMİZİN İÇİNDEN BİLGİ ALMA
YÖNTEMLERİ
1. Güneş sismolojisi yöntemi: Güneşin içinde oluşan
titreşimler aynen depremlerin oluşması gibi
yüzeye bilgi taşır
 Güneşin yüzeyinde oluşan gaz titreşimleri de
merkezdeki yoğunluk, sıcaklık ve dönüş hızları
konularında bilgi taşır
 Güneşin iç katmanlarıyla dış katmanları aynı hızla
döner
2. Dopler kayması yöntemi ile merkez hakkında bilgi
alınır
 Güneş yüzeyinin titreşim yapması yaydığı ışığın
dalga boyunu değiştirir
3. Merkezde üretilen nötrinolar
YILDIZLARIN YAŞAMI VE ÖLÜMÜ
 Hertzsprung ve Russel yakın yıldızları renklleri
bir eksende, ışıma güçlerini diğer eksende alarak
yıldızların çoğunun diagonal bir yapı
oluşturduğunu gördüler
 Işıma güçleri ile renkler arasında bir ilişki vardır
 Işıma gücü yüksek olanlar mavi, düşük olanlar
kırmızı ışığı yayarlar (Yıl.Zzm. 45)
 Yıldızların çoğunun üzerinde yer aldığı bu
diagonal banda ANA KOL denir
 Bir yıldızın ana koldaki yerini belirleyen kriter o
yıldızın kütlesidir
 Kütlesi büyük olanlar mavi ve parlak, küçük
kütleli yıldızlar ise daha kırmızımsı ve sönüktür
 Renk sıcaklıkla doğrudan ilişkilidir
 Bazı yıldızlar Hertzsprung ve Russel diyagramına
uymazlar
 Bu yıldızlar anakolda bulunmazlar ve evrimlerinin
ileri aşamasında olan yıldızlar olarak
düşünülmektedir
 Bir yıldız doğar büyür ve ölür
 Yıldız H yakıtının yaklaşık %10 nu tüketince
yıldızın merkez bölgeleri büzülürken dış bölgeleri
genişler
 Bu durumda yıldız parlamayı sürdürür
 Parlamanın kaynağı merkez bölgesi büzülürken
salınan çekim enerjisidir
 Yıldızın yüzeyi genişlerken de soğur ve yıldız bir
ana kol yıldızına göre çok daha kırmızı
görünmesine sebep olur
 Böyle yıldızlara KIRMIZI DEV denir
 Bu aşamadan sonra yıldız diğer agır elementleri
üretmeye devam eder
 Yıldızın merkezi demire dönüşür
 Demir elementlerin en kısırıdır
 Bu durumda yıldız çökmek zorundadır
 Büyük kütleli yıldızlar küçüklerine göre yakıtını
daha hızlı harcarlar
 Bir yıldızın kütlesi güneş kütlesinin 1/8 zinden
küçük olan yıldızlar nükleer yakıtını tükettikten
sonra beyaz cüceye dönüşür
 Bir yıldızın kütlesi Bunun sonucu yıldız süpernova
ya dönüşerek nötron yıldızını oluşturur
 Nötron yıldızının büyüklüğü güneşin kütlesinin üç
katı ise bu durumda yıldız KRADELİĞE dönüşür
Download