Mühendislik İstatistiği - YTÜ Gemi İnşaatı Bölümü

advertisement
YTÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS
BİLGİ FORMU
Dersin Adı
MÜHENDİSLİK İSTATİSİĞİ
Kodu
0632712
Normal
Yarıyılı
4
Ders
Kredisi Uygulama
2
Laboratuar
(Saat/Hafta)
2
0
0
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçme Ders 1
Dersin Koordinatörü
Prof.Dr. Ahmet Dursun ALKAN
Dersin İçeriği
Giriş / Temel Tanımlar / Teknik deney ve verilerin değerlendirilmesi
/ Regresyon / Güvenilirlik analizi / Olasılık dağılım fonksiyonları /
Yapay zeka teknikleri
Dersin Amacı
1. Mühendislik problemlerine istatistiği uygulayabilmek
2. İstatistik temelle dizayna yönelik analitik yaklaşımlar
geliştirmek.
Dersin Kazandıracağı
Bilgi ve Beceriler
1. Deneysel, performans ve kalite verilerini değerlendirebilme
bilgi ve becerisi kazandırmak
2. Dizayn değerlendirme ve geliştirme kabiliyetini kazandırma
Ders Kitabı (Notu)
Yararlanılacak Diğer
Kaynaklar
1. Uygulamalı İstatistik, Cilt. I-II , Dr.Özer Serper, Filiz
Kitapevi, 1999.
2. Engineering statistics, Robert V. Hogg, Johannes Ledolter,
Collier Macmillan, 1987.
1. Dynamics of Marine Vehicles, R.Bhattcharryya, J.Wiley pub.
2. http://www.gim.yildiz.edu.tr/alkan/engstat
Ön Koşul Dersleri
-
Ön Koşul Konuları
Ödev ve Projeler
1. Temel Gemi İnşaatı Mühendisliği bilgileri
2. Temel Matematiksel denklemler
Konuyla ilgili 4 ödev verilecek
Laboratuvar Deneyleri Bilgisayar Kullanımı
Hesapların ve ödevlerin bilgisayarla yapılacaktır
Diğer Uygulamalar
-
Başarı Değerlendirme
Sistemi
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevleri
Laboratuar
Diğer
Final Sınavı
Ders Gruplarına Göre Temel Bilimler
Ders Kredisinin
Temel Mühendislik
Adedi
2
4
1
25
60
Etki Oranı %
40
10
50
YTÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS
BİLGİ FORMU
Dağılımı, %
Meslek Mühendislik
Sosyal Biliml
15
-
YTÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS
BİLGİ FORMU
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Giriş
Temel Tanımlar
Temel istatistiksel problemler
Teknik deney ve verilerin değerlendirilmesi
Regresyon – doğrusal regresyon
Regresyon – doğrusal olmayan regresyon
Regresyon yardımıyla dizayna yönelik değerlendirilmeler
Güvenilirlik analizi
Vize 1
Güvenilirlik analizi uygulamaları
Olasılık dağılım fonksiyonları
Olasılık ve olasılık dağılımları uygulamaları
Vize 2
Yapay zeka teknikleri
Yapay zeka ve diğer yöntemlerin karşılaştırılması
DERSİN GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMIYLA İLİŞKİSİ
Gemi İnşaatı Mühendisliği Programı Tarafından Öğrenciye
Kazandırılması Amaçlanan Bilgi ve Beceriler
1 Temel bilim ve mühendislik bilgisinin kullanımı
2 Deney tasarlama, analiz etme ve yorumlama
3 Tasarım yapabilme
4 Takım çalışması yapabilme
5 Problem belirleyebilme ve çözebilme
6 Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
7 Etkin iletişim kurabilme becerisi
8 Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerini bilebilme
9 Yaşam boyu öğretimin bilincinde olma
10 Çağdaş konuların bilincinde olma
11 Çağdaş mühendislik araç ve yöntemlerini kullanabilme
12 İş Dünyasında Uygulama Yapma Becerisi
Dersin: 1: Hiç Katkısı Yok, 2. Kısmen Katkısı Var, 3. Tam Katkısı var
Düzenleyen: Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
Tarih: 04.06.2003
1
2
3










Download