Sorular

advertisement
ELE 201
DEVRE ANALİZİ I
Ödev 2
Temel Konular: Bağımlı kaynaklar; devre basitleştirme yöntemleri (dirençlerin seri ve paralel
bağlantısı, gerilim ve akım bölücü devreler, yıldız-üçgen dönüşümü)
Bu ödevde mümkün olduğunca devre basitleştirme yöntemleri kullanınız, yoksa çok uğraşırsınız!
1.
Aşağıdaki devrede, v0 = 10 V iken v1 ve vs gerilimlerini bulunuz. (Ufak bir ip ucu: devrenin
sağ tarafından başlayarak vs‘e doğru hesaplayınız.)
2. Aşağıdaki devreler için dirençlerin seri ve paralel
bağlantı kurallarından yararlanarak devrenin
eşdeğer direncini (Req) hesaplayın:
a)
b)
c)
d)
3. a) Aşağıdaki gerilim bölücü devre’nin yükü olmadığında v0’ı hesaplayın.
b) Yük RL = 150 k iken v0’ı hesaplayın.
c) Eğer yükün bağlandığı uçlar kısa devreye maruz kalırsa, 25 k’luk dirençte ne kadar
güç tüketilmektedir?
d) 75 k’luk direncin tükettiği maksimum güç nedir?
4. Aşağıdaki akım bölücü devre için bu soruları yanıtlayın:
a) 80 ’luk dirençten geçen akımın 4 A olması için R’nin değeri ne olması gerekir?
b) (a)’da bulduğunuz R değeri için, direnç R’nin tükettiği güç nedir?
c) (a)’da bulduğunuz R değeri için, akım kaynağının ürettiği güç nedir?
5.
Aşağıdaki gerilim bölücü devrede v0’ın yüksüz değeri 4 V’tır. Yük direnci RL a ve b
uçlarına bağlanınca, v0’ın değeri 2 V’a düşmektedir. Bu durumda RL’nin değeri nedir?
6.
Aşağıdaki devrede v1 ve v2 gerilimlerini bulunuz. (Ufak bir ip ucu: yıldız-üçgen
dönüşümünü kullanınız.)
7.
Aşağıdaki devrede v0’ı bulunuz.
8. a) Aşağıdaki devrede vx’i bulunuz.
b) 18 V’luk gerilim kaynağını Vs değerinde bir gerilim kaynağıyla değiştiriniz. Gerilim vx’i
Vs’nin bir fonksiyonu olarak hesaplayınız.
Download