Yazarlara Notlar İle İlgili Sınırlandırmalar

advertisement
DOÇ. DR. M. METİN DONMA
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SÜLEYMANİYE DOĞUM, KADIN VE ÇOCUK
HASTALIKLARI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
PROF. DR. ORKİDE DONMA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
YAZARLARA NOTLAR
İLE İLGİLİ
SINIRLANDIRMALAR
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
YAZARLARA NOTLAR
Kurallar zinciri
Kurallara uyum
Makalenin // incelenmesi / harcanacak süre / kabulü-reddi
ULUSAL DERGİLER
YAZARLARA NOTLAR
2 TİP YAZIM KURALININ BELİRLENMESİNİN
YARARLARI:
Karmaşayı önleme
Zaman kaybını önleme
Makalenin yazım aşamasında
Değerlendirilme aşamasında
Ret cevabı alındığında bir diğer dergiye gönderilmesinde
Makalede verilen mesajın eskimemesi
Makale sahibine
olumlu / olumsuz cevabın en kısa zamanda verilmesi
ULUSAL DERGİLER
YAZARLARA NOTLAR
BELİRLİ BİR YAZIM KURALININ OLUŞTURULMASININ
OKUYUCU AÇISINDAN YARARLARI:
Okuma
Anlama
Değerlendirme
Hatırlama
Çalışma ve Araştırmalarında Kullanma
RAHATLIK VE KOLAYLIK
ULUSAL DERGİLERDE
YAYIMLANACAK MAKALELER
Başlık ve Özet
Türkçe ve Yabancı dilde (İngilizce)
Türkçe Özet
Anadilimize vermemiz gereken önem
Ulusal Akademik Yayıncılık Programının Temel İlkesi
MAKALE SAYFALARININ SINIRLANDIRILMASI
FİKİRLERİN KISA BİR BİÇİMDE SUNULMASI
Maliyetten tasarruf
Çevreye katkı
Zamandan tasarruf
Dikkatin dağılmaması
Daha fazla araştırmacıya olanak sağlanması
KAYNAK YAZIM KURALLARININ SADELİĞİ
* Aynı tip “Yazım Kuralı”
* Gereksiz noktalama işaretlerinden kaçınılması
* İlk 3 yazardan sonrası “ve ark.” biçiminde kısaltılması
* Dergi isimlerinin kısaltmalarının kullanılması
(Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun biçimde)
* Metin içinde kaynaklara ilişkin yazar adlarının kullanıldığı
sistemlerin kullanılmaması
(Okuyucunun dikkatinin dağılmaması için)
* Kaynaklardaki makalelerin alfabetik olarak sıralanması
* Makalelerin sayfa adetlerinin azaltılması
İKİ FARKLI KAYNAK YAZIM BİÇİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
GEREKSİZ NOKTALAMA İŞARETLERİNDEN KAÇINILMASI
Tip 1:
Tibaldi, C., Vasile, E., Bernardini, I., Orlandini, C., Andreuccetti,
M., and Falcone, A.
(17 adet noktalama işareti)
Tip 2:
Tibaldi C,Vasile E, Bernardini I et al.
(3 adet noktalama işareti)
İKİ FARKLI KAYNAK YAZIM BİÇİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İLK 3 YAZARDAN SONRASININ “VE ARK.” BİÇİMİNDE KISALTILMASI
Tip 1:
Tibaldi, C., Vasile, E., Bernardini, I., Orlandini, C., Andreuccetti,
M., and Falcone, A.
(59 adet harf)
Tip 2:
Tibaldi C,Vasile E, Bernardini I et al.
(30 adet harf)
İKİ FARKLI KAYNAK YAZIM BİÇİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
DERGİ İSİMLERİNİN KISALTMALARININ KULLANILMASI
Tip 1:
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, (2008);
134(10): 1143–1149.
(42 adet harf)
Tip 2:
J Cancer Res Clin Oncol 134:1143–9, 2008.
(19 adet harf)
İKİ FARKLI KAYNAK YAZIM BİÇİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tip 1:
Sigarayı bırakma ile vücut ağırlığı arasındaki ilişkiyi
inceleyen çalışmaların sonuçları birbirlerinden oldukça
farklı.
Sigarayı bırakma ile ortalama ağırlık artışı :
2,5 – 5,6 kg.
Tibaldi, C., Vasile, E., Bernardini, I., Orlandini, C., Andreuccetti, M., and
AĞIRLIK
: count in peripheral blood is associated
Falcone, A. Baseline
elevatedARTIŞI
leukocyte
arttıkça with advanced non-small cell lung cancer: a
with poor survival yaş
in patients
Kadın > Erkek
prognostic model. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, (2008);
Fazla sigara içenlerde > Az sigara içenlerde
134(10): 1143–1149. İlk bir ay içinde hızlı
2 - 6 ay içinde yavaş
( 5 satır )
Tip 2:
Tibaldi C,Vasile E, Bernardini I et al. J Cancer Res Clin Oncol 134:1143–9, 2008.
( 1 satır )
MAKALE SAYFALARININ SINIRLANDIRILMASI
Bazı dergi / kongre / sempozyum kitaplarında
Tam metin makaleler : 4000 – 6000 kelime
Kitap olarak basıldığında
Zaman kaybı ve Maliyet fazlalığı
- Düzenleme kurulu açısından
- Okuyucu açısından
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
“Çalışma Özetleri”nin kitapçık halinde basılması
“Ana Metin”lerin ise
CD
DVD
Internet ortamında yayımlanması
DOĞRU OLAN
FİKİR,
ÖNERİ,
MESAJ
YA DA
BULUŞLARIN
KISA VE ÖZLÜ BİR BİÇİMDE
ANLATILMASIDIR.
The Waterloo Campus
is home to Nursing and Midwifery,
some Biomedical and Health Sciences
programmes, education and
management.
The Franklin-Wilkins Building
is named after Rosalind Franklin and
Maurice Wilkins.
Their research at King’s played
a major contribution to
the discovery of the structure of
DNA
Watson JD, Crick FHC.
Molecular structure of nucleic acids.
A structure for deoxyribose nucleic
acids.
Nature
171 (4356): 737-738,
25 April 1953.
DNA’nın yapısının dünyaya ilk
kez açıklandığı makale.
TIBBİ RESMİN ÖNEMİ
Makalelerde
Şema
Fotoğraf
Şekillere
yer verilmesi
TIBBİ RESİMİN YARARLARI
Yayınlara görsellik boyutunun kazandırılması
Fotoğrafik hafızaya hitap etme
Hafızada uzun süre kalabilme
Daha kolay hatırlanabilme
“UZUN BİR METİNİN
GÖRSEL BİÇİMDE
KISACA ÖZETLENMESİ”
ARSENİK KARSİNOJENEZİ :
Bu konuda son derece güncel bir konu olan mikro besinlerle ilgili bir
örnek verilebilir: Eser elementler, mikrobesinlerin önemli alt
gruplarından birini oluşturur. Demir, çinko, bakır, selenyum esansiyel
elementler listesinde ilk sıralarda yer alırlar. Esansiyel eser
elementlerin toksik metallerle olan ilişkileri, etkileşimleri her zaman
ilgi duyulan bir konu olmuş ve arsenik vb toksik metallerin vücuttaki
etki mekanizmalarının açıklanabilmesine de zaman zaman yardımcı
olmuştur. “Demir, bilindiği gibi, vücut için vazgeçilmez bir esansiyel
eser elementtir. Ancak aşırı miktarda serbest halde bulunan demir,
hastalıkların oluşmasına neden olan serbest radikal oluşumunu
tetiklediğinden istenen bir durum değildir. Demir, dolaşımda
transferrin ile taşınırken ferritin adı verilen protein içinde
depolanır. Bu proteinler, demirin ortamda serbest halde bulunmasını
önlediği için vücudun antioksidan savunma sistemi içinde yer alırlar.
Arsenik, ferritin içinde depolanmış durumdaki bağlı demirin serbest
kalmasını sağlayarak oksidan bir ortam oluşturur ve reaktif oksijen
türevlerinin oluşumuna katkıda bulunarak kanser oluşumuna neden
olur.” şeklindeki bir metin yerine konunun akışı içinde yer alan
yandaki gibi tarafımızdan oluşturulan bir şekil uluslararası platformda
daha açıklayıcı, anlamlı ve işlevsel olacaktır.
Şekil 1. Arsenik Karsinojenezi
Cr
Cd
redox cycle
GSH, prt SH
ROS
Oxidative stress
lipid
peroxidation
membrane
damage
DNA
damage
altered gene
expression
apoptosis
MENTAL
HEALTH
COMMUNICATION
DEPRESSION
PHYTOCHEMICALS
METALS
SUICIDE
ROS
RNS
SSRIs
SNRIs
“ WELLCOME
COLLECTION “
09.08.2007
EUSTON ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
DİKKATİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
DOÇ. DR.
M. METİN DONMA
Download