öğrenci için staj komisyonu uyum raporu

advertisement
YALOVA ÜNİVERSİTESİ, ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU,
SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ, SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI
STAJ ALAN TANITIM RAPORU
DİKKAT, BU RAPORU İLK HAFTA İÇİNDE [email protected] adresine 1. İLA
6. BAŞLIKLARI DOLDURARAK GÖNDERİNİZ.
STAJINIZ BİTTİKTEN SONRA İSE 7. VE 10. BÖLÜMLERİ DE DOLDURARAK
TEKRAR GÖNDERİNİZ. 2, 3. VE 4. SAYFALARI DOLDURUNUZ.
SINAVA GELİRKEN DE ÇIKTISINI ALIP GELİNİZ. STAJ DOSYANIZLA TESLİM
EDİNİZ. STAJ ÖĞRENCİ BİLGİ FORMUNU, STAJA BAŞLADIĞINIZ İLK 2 GÜN
İÇİNDE, DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ.
https://docs.google.com/forms/d/1RTygVzuTOim21u1pyIxwxUZzNDC3kye_ijzReCBLHI/viewform
2015-2016 Bahar Dönemi
SORUN ALANI DEĞERLENDİRME RAPORU BÖLÜM 1
Aşağıda raporun oluştuğu bölümler yer almaktadır:
Kapak sayfası
Staj yaptığımız alandaki kuramsal (teorik) bilgileri aktarınız.
Örn: Yaşlılık alanı
Yaşlılık nedir?
Yaşlılıkla ilgili teoriler
Yaşlılık ve sosyal hizmet ilişkisi
Başlıkları artırmanız gerekmektedir. Literatür taraması yapmaya özen gösteriniz.
Sonuç ve değerlendirme
Kaynakça
Ekler (varsa)
Rapor formatı aşağıda verilmiştir.
Yanlış kâğıt düzenine bir örnek:
Kaynakça sayfası da ayrı bir sayfada yer alacak ve kaynaklar soyadı sırlamasına göre
kullanılacak. Rapor yazımında Niyazi Karasar’ın “Araştırmalarda Rapor Hazırlama”
kitabından yararlanılabilir.
Doğru örnek:
Kaynakça sayfası da ayrı bir sayfada yer alacak ve kaynaklar soyadı sırlamasına göre
kullanılacak. Rapor yazımında Niyazi Karasar’ın “Araştırmalarda Rapor Hazırlama”
kitabından yararlanılabilir.
1.
2.
3.
4.
Kullanılan kaynaklardan aynen alıntı ya da kes yapıştır yapılmayacak.
Her türlü fotoğraf, gazete haberi vb. anlatımı güçlendirmek için kullanılabilir.
Raporda kanunlar gösterilirken aynen alınıp konulmayacak. Ekte verilebilir. Ama metin
içinde özetle, ne verilmek istenmişse bu anlatılacak.
Raporlarda bizli cümleler kullanılmayacak. Geniş zaman cümleleri tercih edilecek.
1
Kapak sayfası ve içeriği:
STAJ ALANI ADI
HAZIRLAYAN
Öğrenci adı soyadı
Dersin Adı
Staj sorumlusu hocanız
Yalova Üniversitesi, Çınarcık Meslek Yüksekokulu,
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Sosyal Hizmetler Programı
Ay, Yıl
2
SOSYAL HİZMET STAJ DERSİ ALAN TANITIM RAPORU BÖLÜM 2
Öğrencinin Adı Soyadı:
Okul Numarası:
Danışmanın Adı Soyadı:
Staj yapılan Kurumun Adı:
Kurumda Görüşülen Kişilerin Adı Soyadı ve Unvanı:
Görüşme Tarihi/Tarihleri:
I)
STAJ YAPILAN SOSYAL HİZMET KURUM YA DA KURULUŞUNUN KISA TARİHÇESİ:
II)
STAJ YAPILAN SOSYAL HİZMET KURUMUNUN HANGİ SOSYAL HİZMET ALANINDA FAALİYET
GÖSTERDİĞİ:
Örneğin: Sevgi Evleri sosyal hizmetin aile ve çocuk refahı alanında faaliyet göstermektedirler.
III)
STAJ YAPILAN SOSYAL HİZMET KURUM YA DA KURULUŞUNUN PERSONEL DURUMU:
IV)
STAJ YAPILAN SOSYAL HİZMET KURUM YA DA KURULUŞUNUN FİZİKİ ŞARTLARI:
V)
STAJ YAPILAN SOSYAL HİZMET KURUM YA DA KURULUŞUNUN MÜRACAATÇI KİTLESİ, BUNA İLİŞKİN
GÖZLEM ve İZLENİMLER:
VI)
STAJ YAPILAN SOSYAL HİZMET KURUM YA DA KURULUŞUNUN HANGİ YASAL MEVZUATA ve
YÖNETMELİĞE DAYALI OLARAK FAALİYET GÖSTERDİĞİ ve TANIMI:
Örneğin: Sevgi Evleri 24.05.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanununun 15. maddesi hükümlerine dayanılarak, 15.10.2008 tarihinde yayınlanan Çocuk Evleri
Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesinde faaliyet göstermektedir.
Tanımı: Sosyal hizmet kuruluşu olup, her ilin sosyal, kültürel açıdan çocuk yetiştirmeye uygun
bölgelerinde tercihen il merkezinde okul ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil
dairelerde 5 ila 8 çocuğun kaldığı evlerdir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyet göstermektedirler.
3
VII)
STAJ YAPILAN SOSYAL HİZMET KURUM YA DA KURULUŞUNUN SOSYO-KÜLTÜREL ve GÜNLÜK
AKTİVİTELERİ:
VIII)
STAJ YAPILAN SOSYAL HİZMET KURUM YA DA KURULUŞUNDA GÖREV YAPAN SOSYAL HİZMET
UZMANI YA DA MESLEK ELEMANININ ROL VE GÖREVLERİ:
Sosyal hizmet ortamlarında STAJ kapsamında her kurumda sosyal hizmet uzmanı çalışmayabilir. Bu
kurumlarda sizlere bilgi veren meslek elemanı ya da kurum temsilcisi kimse onun kurumun
işleyişindeki rol ve görevlerinin neler olduğunu yazınız.
IX)
STAJ YAPILAN SOSYAL HİZMET KURUM YA DA KURULUŞU HAKKINDA BİREYSEL DEĞERLENDİRME:
Bu kuruma (STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE) gitmeden beklentileriniz nelerdi? Daha önce böyle bir
kurumun varlığından haberdar mıydınız? Kurumun sunduğu hizmetleri faydalı buldunuz mu? Varsa
kurumun yetersiz yönleri sizce nelerdir? Kurumun olumlu bulduğunuz yönleri sizce nelerdir? (İşleyiş,
personel, hizmet, faaliyetler, kaynaklar ve benzeri açılardan). Sizi bilgilendiren sosyal hizmet uzmanı
ya da meslek elemanı sorularınıza yeterince cevap verebildi mi? Bu kurum sizce sosyal hizmet
alanında koruyucu, önleyici, iyileştirici, geliştirici, değiştirici boyutta hangi fonksiyonları ağırlıklı olarak
yerine getirmektedir?
X)
SONUÇ ve ÖNERİLER:
Bu kurum stajı sizlere bilgi, gözlem ve deneyim anlamında neler kattı? Kurum stajı sırasında ve yapılan
sunumda en çok ilginizi çeken şeyler neler oldu? Neler hissettiniz? Kurumun müracaatçılara (sosyal
hizmetten yararlanan ihtiyaç gruplarına; korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, yoksullar, hastalar vb.)
sunduğu hizmetlerin kalitesinin arttırılabilmesi için yapılması gereken şeyler var mıdır? Varsa bu
konudaki önerileriniz nelerdir?
4
Download