Veri Tabanı 1 Ödev Kuralları(Bilgisayar Programcılığı 1 NÖ+İÖ

advertisement
Veri Tabanı 1 Ödev Kuralları(Bilgisayar Programcılığı 1 NÖ+İÖ)




Veri Tabanı 1 dersi için iki ayrı ödev (Araştırma Ödevi – Uygulama Ödevi) teslim edilecek.
Tüm ödevler bireysel olarak yapılacak.
Ödev konuları en geç 11 Mart Cuma gününe kadar yazdırılmış olmalıdır.
Ödevlerin son teslim tarihi 29 Nisan Cuma günüdür.
 Araştırma Ödevi - PDF Dosyası
Veri Tabanı ile ilgili(Örneğin SQL, VT Sistemi, vs..) doküman hazırlanacak.
Dokümanın en başında kapak sayfası(Ödev Konusu, Hazırlayan Numara Adı Soyadı)
Dokümanın en sonunda kaynaklar sayfası olacak.
En az 3 adet farklı kaynaktan yararlanılarak doküman hazırlanacak. Kaynakların tam internet
adresleri ve adrese erişim tarihi belirtilecek.
o Doküman kapak, kaynak sayfası ile beraber en az 10 sayfadan oluşacak.
o Doküman Calibri Fontu, 12 Punto ve satır aralık değeri 1 olacak şekilde hazırlanacak.
o Doküman Word ortamında hazırlanıp düzenlendikten sonra PDF dosyasına dönüştürülüp
ÖğrenciNo-Adı Soyadı-VT1 Araştırma ismiyle(151450001-Ahmet Kale- VT1 Araştırma.zip)
sıkıştırılarak WeTransfer ile e-posta adresine gönderilecek.
o
o
o
o
 Uygulama Ödevi - Access Dosyası + VT Tasarım Dosyası
En az 3 Tablodan oluşan Access veri tabanı dosyası hazırlanacak.
Access veri tabanı tablolarına en az 5’er adet kayıt girilecek.
Access veri tabanında en az 3 adet sorgu oluşturulacak.
Access veri tabanının tablo ilişki diyagramı oluşturulacak.
Hazırlanan Access veri tabanının Word ortamında tasarım dosyası hazırlanacak.
Tasarım dosyasında Tablo Tasarımlarının(Alan Adı, Veri Türü, Açıklama) ekran görüntüleri,
Sorgu Tasarımlarının ekran görüntüleri ve Tablo ilişki diyagramının ekran görüntüsü yer alacak.
o Tasarım dosyasında hazırlanan veri tabanı tablolarında ne tür bilgilerin tutulacağı ve veri
tabanının hangi amaçla oluşturulduğu anlatılacak.
o Tasarım dosyası toplamda 2-3 sayfalık bir doküman olacak kapak sayfası oluşturulmayacak.
o Hazırlanan Access veri tabanı dosyası ve Word ortamında hazırlanan tasarım dosyası
ÖğrenciNo-Adı Soyadı-VT1 Uygulama ismiyle(151450001-Ahmet Kale- VT1 Uygulama.zip)
sıkıştırılarak WeTransfer ile e-posta adresine gönderilecek.
o
o
o
o
o
o
Ödevlerin Değerlendirmeye Alınmayacağı Durumlar







Ödevlerden herhangi birisi teslim edilmediğinde,
İnternetten kopyala yapıştırla alınıp düzenleme yapılmadan olduğu gibi teslim edildiğinde,
En az 3 farklı kaynaktan yararlanılmamışsa,
Kapak ve kaynak sayfaları eksik ise,
Veri tabanı dosyası için belirlenen asgari şartlar yapılmamış ise(En az 3 tablo, 3 sorgu vs..),
Veri tabanı tasarım dosyası hazırlanmamış ise,
E-Posta adresine WeTransfer haricinde farklı bir yöntemle gönderilmiş yada teslim edilmiş ise
ÖDEVLER TESLİM EDİLMEMİŞ KABUL EDİLECEKTİR…
Öğr. Gör. Hasan SANCAK
Download