İnşaat - Uludağ Üniversitesi

advertisement
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İnşaat
Mühendisliği
Bölümü
Öğretim Dili
: Türkçe
Öğretim Süresi
: 1(*)+4 Yıl
Hazırlık Programı : Var (İngilizce)(*)
İnşaat mühendisliği; malzeme ve tekniği en iyi
şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje,
yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel
mühendislik dalıdır. Medeniyetin temel taşlarını
projelendiren ve uygulayan mühendislik dalı
olarak da tanımlanabilir.
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, 2010-2011
eğitim-öğretim yılında lisans programının açılması
planlanmaktadır.
Programın
amacı
inşaat
mühendisliği alanında MÜDEK ve benzeri
değerlendirme kuruluşlarının aradığı kriterleri
sağlayacak
düzeyde
inşaat
mühendisleri
yetiştirmektir. Dört yıllık programda, öğrenciler,
matematik-temel bilim dersleri, temel mühendislik
dersleri, meslek dersleri ve sosyal seçmeli dersler
alarak mezun olabilmektedir. Bu şekilde eğitimöğretimini tamamlayan mühendisler, uygulamada
çok kısa sürede kendilerini kabul ettirebilecek ve
başarı basamaklarını kolaylıkla tırmanabilecektir.
Bölümün faaliyetlerini yürüttüğü MühendislikMimarlık Fakültesi, 1976 da eğitim-öğretime
başlayan,
ülkemizin
alanında
en
köklü
fakültelerinden
biridir.
Fakülte
bünyesinde
Mimarlık, Çevre Mühendisliği
ve
Makine
Mühendisliği gibi bölümlerin bulunması nedeniyle,
birçok konuda ortak çalışma yapma imkanı
doğmaktadır. Diğer taraftan konumunun getirdiği
avantajlardan da yararlanarak Bursa ili inşaat
uygulamalarının yaygınlığı ve yeni teknolojilerin
kullanımı açısından ülkemizin en önde gelen illeri
arasındadır. Tüm bunlar bölümün akademik ve
topluma hizmet faaliyetlerini etkin bir şekilde
yürütmesini sağlamaktadır.
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Vizyonu:
Çağdaş
eğitim-öğretim
yöntemlerini
ve
tekniklerini kullanarak, üstün nitelikli mühendisler
yetiştiren, sürekli bilimsel bilgi üretip toplumsal
gelişmeye katkı sağlayan etkin bir bölüm
olmaktır.
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Misyonu:
Bölümün özgörevi; ulusal ve uluslar arası
program değerlendirme kuruluşlarının aradığı
kriterleri de sağlayan, üstün nitelikli mezunlar
yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet
faaliyetlerini
güncel
standartlara
göre
yürütmektir.
İnşaat Mühendisliği Bölümünün Anabilim
Dalları:
Bölümde Mekanik, Yapı, Geoteknik, Hidrolik, ve
Ulaştırma olmak üzere beş anabilim dalı
bulunmaktadır.
 Mekanik: İnşaat mühendisliğinin tüm
disiplinlerine esas olacak temel bilgilerin
verilmesini sağlayan anabilim dalıdır. Öğrenciler
almış oldukları matematik bilgilerini ilk olarak bu
anabilim dalı ile ilgili derslerde mühendislik
problemlerine uygulamaktadır.
 Yapı: Bu anabilim dalı Yapı Malzemesi,
Betonarme, Yapı Statiği, Ahşap-Çelik ve Yapı
İşletmesi
gibi
bilim
dallarını
bünyesinde
barındırmaktadır. Yapılarda kullanılan malzemeler
ve bunların özelliklerinin incelenmesi, yapılara
etkiyen yüklerin belirlenmesi, yapısal analizleri
için yapı modellerinin oluşturulması, bunların
betonarme ve çelik kesit hesaplarının yapılması,
bina maliyetinin hesaplanması ve iş güvenliği gibi
konularla ilgilenilmektedir.
 Geoteknik:Zemin araştırmaları yapılmaktadır. Yapı temellerinin mesnetlendiği zeminlerin
özelliklerinin ve davranışının belirlenmesi bu
anabilim dalının ilgi alanına girmektedir.
 Hidrolik: Su konularıyla ilgilenilmektedir.
İsale hatlarının, şehir şebekelerinin, depoların,
barajların, hidrolik santrallerin, kanalların, kıyı
yapılarının, dere yataklarının, arıtma tesisleri gibi
tesis ve yapıların hesap ve tasarımı gibi konular
üzerinde durulmaktadır.
 Ulaşım: İnşaat mühendisliğinin araçlarla
ilgili olan kısmını ilgilendiren anabilim dalıdır.
İnsan
ve
taşınacak
malların
ulaşımında
kullanılacak karayollarının ve demiryollarının en
uygun biçimde tasarımı, uygun yol malzemesinin
seçimi ve geliştirilmesi, yollardaki trafik düzeninin
sağlanmasında, trafikte kullanılan sinyalizasyon
gibi işlemler, bu anabilim dalının ilgi alanındadır.
Mezunların Başlıca Çalışma Alanları:
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan
öğrencilerin, çalışma alanı en geniş olan
mühendislik dalından mezun oldukları belirtilebilir.
Hemem hemen bütün kamu-özel kurum ve
kuruluşlarda
inşaat
mühendisleri
görev
yapmaktadır. Diğer taraftan özel çalışma imkanı
en fazla olan mesleklerden biridir. Mezunlar kendi
işyerlerini açabilirler. Ayrıca, mezuniyet sonrası
yatırımcı kuruluşların, meslek odalarının ve eğitim
kurumlarının açtığı mesleki eğitim kurslarına
katılıp,
belirli
alanlarda
uzmanlaşabilirler.
Ülkemizin değişik bölgelerinde üniversitelerde
lisansüstü eğitim görebilir ve akademik kariyer
yapabilir. Bursa ilinin de bu imkanlar açısından
tercih edilen illerden olduğu da bir gerçektir.
NÖ.(*)
2009 ÖSS Taban Puanı: 2009 ÖSS Tavan Puanı: Puan Türü
:MF4
(*) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı.
Download