ABD`nin ham petrol ihraç açmazı

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
ABD’nin ham petrol ihraç açmazı
1973’te petrol ihraç eden Arap ülkeleri Amerika’ya satışı kestiğinde şöförler benzin
almak için uzun sıralar oluşturmuştu.
Petrole erişim kaygısı ve artan fiyatlar Amerika’da ham petrol ihracını yasaklayan bir
yasa çıkarılmasına neden olmuştu.
Amerika’nın petrol ithalatına bağımlı hale gelmesi nedeniyle yasanın fazla etkisi
olmamıştı.
Ancak son yıllarda kullanılmaya başlanan hidrolik çatlatma yöntemleri Amerika içi
üretimi arttırdı ve petrol ithalatına olan ihtiyacı azalttı.
Azalan talep küresel fiyatların düşmesine yolaçtı ve hidrolik çatlatma yapan şirketlere
zarar verdi.
Petrol üreticileri ihracat yasağını kaldırmanın şirketlerine yarar sağlayacağını
söylüyor. Chris Faulker Breitling Oil şirketinin yöneticisi.
Faulker, birçok şeyin değiştiğini, arz sıkıntısının kalmadığını, ama yasanın 1970’lere
çekip geri bıraktığını belirtiyor.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Ancak Public Citizen isimli lobi kuruluşunun enerji programı direktörü Tyson Slocum,
yasağın kaldırılmasının tüketiciye zarar vereceğini söylüyor.
Ancak petrol sektörü, aksine ihracatın fiyatları düşürebileceğini savunuyor.
Sektöre karşı mücadele veren kişiler ham petrol ihracatının daha fazla petrol
çıkarılması anlamına gelebileceğini, bunun da çevreye zarar vereceğini söylüyor.
Tyson Slocum, “Sınırsız petrol ihracı hidrolik çatlatma çalışmalarını hızlandıracak. Bu
da çevreye çok daha fazla zarar verecek.” şeklinde konuşuyor.
Ancak petrol sanayii, çevreyle ilgili kaygıların abartıldığını ve doğru yapılan
çatlatmanın büyük zararlara yol açmadığını iddia ediyor.
VOA
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download