2015–2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI PERŞEMBE VAKFI

advertisement
Adı-Soyadı:
2015–2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
PERŞEMBE VAKFI ORTAOKULU 8-C SINIFI TÜRKÇE
DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
Numarası:
“O akşam, köy kahvehanesinin içi her zamankinden kalabalıktı. Sebebine gelince kahveci Recep’in şehirden satın
aldığı yeni gaz sobasıydı. Recep, hangi akla uyup da gaz sobasını almıştı bilinmez. Gaz sobasını yakmadan
kahvehanenin içi mor aydınlıkla aydınlanmış, bütün gözler sobaya dikilmişti. Herkes uzun süre, sessizce
kahvehanenin buz gibi oturaklarının ısınmasını bekledi.”
1) Yukarıdaki parçaya göre sizden istenenler bilgileri yandaki kutucuklara yazınız.(10 puan)
Olayın zamanı
Olayın geçtiği yer
Karakterler
Parçada anlatılan olay ve
Anlatımı Yapan Kişi ( Anlatıcı )
2) Aşağıdaki cümleler doğruysa yay ayraç içerisine (D) yanlışsa (Y) yazınız. Birer örnek veriniz. (5 puan)
(….) Fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir.
(….) Fiilimsilerin olumsuz biçimleri yoktur.
(….) Fiilimsiler yardımıyla çok uzun cümleler kurabiliriz.
(….) Fiilimsilerden sonra hiçbir ek gelmez.
(….) Fiilimsiler her zaman cümlenin ortasında bulunur.
Köprüçay’a uçurumlarla kardeş bir
yoldan
varıyoruz.
Kapadokya’da
görmeye
alışdığımız
peribacaları
burada, karstik siyah taşların üzerinde
yer alıyor. Kırmızı gövdeli sandal
ağaçları, Akdeniz servileri, yükseklerin
bekçisi ardıçlar, av arayan kartallar
dolaşırken bize eşlik ediyor.
Altınkaya köyüne vardığımızda
bir süprizle karşılaşıyoruz. 7000 kişilik
bir antik tiyatro, köyün kurulduğu
Bozburun dağı’nın altında öylece bize
bakıyor ve bir zamanlar burada ne denli
büyük bir kent olduğu düşüncesini
güçlendiriyor.
3. Parçada altı çizili söz öbeği ile anlatılmak istenen nedir?
Açıklayınız. (5 puan)
4. Parçada kaçıncı kişili anlatım vardır? Açıklayınız. (5 puan)
5. Parçadan bir yazım yanlışı bulup düzeltin. (5 puan)
6.Parçadan isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiile birer örnek veriniz. (5
puan)
İnsanların çoğu, ömürlerini, yarın ile uğraşırken bugünden tat almayı unutarak geçirirler. Falan iş olacak mı? Filan
sıkıntıdan nasıl kurtulacağım? Böyle sorunlarla kaygılanarak ve günlük mutluluk olasılıklarını görmezden gelerek
yılları öğütürler. Ömrün sonu bir gün birdenbire çıkıverir karşılarına. O zaman dönüp geriye bakar, "Demek
dünyadaki serüvenim buymuş." diye şaşakalırlar. Onun için şu sözü çok gerçekçi bulurum: "Yaşam, biz başka
planlar yaparken başımızdan geçenlerdir." Bilinçli insanın bu tuzaktan kaçınması gerekir.
7) Yukarıdaki paragrafın ana fikri nedir yazınız? (5 puan)
8) Aşağıdaki sözleri anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde altlarına sıralayınız. (5 puan)
I . masallarda insanlara
II. mesajlar vermekle
III. La Fonteine hayvanları
IV. tanınan ünlü bir edebiyatçıdır
V. konuşturarak kurguladığı
CEVABIM:
I. taşıyan bir yüzyıldır
II. XIX. yüzyıl Türk yaşamında
III. ile gelen yenilikleri değil
IV. edebi değişimleri de
V. sadece Tanzimat Fermanı
CEVABIM:
9) Aşağıdaki sorular cevaplayınız. (5 puan)
“O öyle bir marangozdu ki talaşı tahtasından daha çoktu.. ” cümlesinde bahsedilen kişinin hangi yönü
vurgulanmaktadır? (Talaş: Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü vb. araçlarla işlenen tahtadan dökülen
kırıntılar.)
“Evrensel bir romanda konuyu dile getirme şekli ilk plandadır.” cümlesine göre bir eserin oluşturulmasında dikkat
edilmesi gereken ilk şey nedir?
Bu kedi ve üstünde gerindiği duvar
Kendi yüzümde dolaşan elim
Komşu bahçede beyazlara sarılmış
Ürperen çınar
Hepsi kendi sessizliklerine bürünmüş
Bir kumaş gibi onu yırtarak
Geliyorlar bana.
10) Bu d.) (10 puan)izeler ile ilgili olarak söylenen yargıların doğruluğunu tespit edip verdiğiniz cevabın
kanıtını bırakılan boşluğa yazınız.( 10P.)
Doğru
a) Sıfat fiil, sıfat göreviyle kullanılmıştır.
b) Tüm fiilimsi çeşitlerine örnek vardır.
c) Adlaşmaya örnek yoktur.
d) İyelik eki almış sıfat fiil kullanılmıştır.
e) Durum anlamı taşıyan ulaç kullanılmıştır.
f) Kişileştirmeye örnek yoktur.
Yanlış
11) Aşağıdaki cümlelerde geçen ifadelerin doğru veya yanlış oluşunu sebepleriyle açıklayınız.(10 puan)aki
yargıl arın doğrul up
olmadığını kanıtlayın . (S adece doğru/ yanlış ş eklind eki cev aplar a pu an v eril meyec ektir
a. “Okuduğu şiirleri beğendiğini konuşmasından anladım.” cümlesinde tüm fiilimsi türlerine yer verilmiştir.
b. “Akşamdan kalan yemeği derince bir kaba koyup buzdolabına kaldırdı.” cümlesinde altı çizili kelimelerin
tümü fiilimsidir.
c. “Yayınevinin kapısından girerken görevliye Naci Bey’le görüşeceğimi söyledim.” cümlesinde zarf fiil,
cümleye zaman anlamı katmıştır.
d. “Çocuklar bekleyecek düş kurulmamış hüzün bahçelerinde.” cümlesinde iki sıfat fiil vardır.
e. “Ağarmaya başlayan dağların tepelerinden birkaç bulut kalktı.” cümlesinde fiilimsilerin bağlı bulunduğu
grup doğru gösterilmiştir.
12) Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilimsileri yuvarlak içine alın. Yanına türünü yazın. (10 puan)
Öğretmenimi görür görmez tanıdım.
Çakmak almaya bakkala kadar yürüdük.
Soğumuş kahveyi geri gönderdim.
Hikaye yazma konusunda çok istekliydi.
Polisten kaçışımızı asla unutamıyorum.
Senden başka gidecek yerim yok ki.
Kar, iki gündür durmadan yağıyor.
Evde kaloriferi yakarak ısındık.
Güler yüzüyle arkadaşları arasında
Artık kimse yürümek istemiyordu.
sevilirdi.
13) Aşağıdaki cümleleri yanlarındaki zarf fiil eklerini kullanarak birleştirin? (5 puan)
Kapının zili çaldı, o zaman çok korktum. (-ınca)
Eve git. Hemen bana telefon et. (-ır….mez)
Eve gideceğim ve çantamı alacağım. (-ıp)
……………………………………………………………
………………………………………………………….
……………………………………………………………
Şemsiyesi yere düşmüştü. Eğildi ve onu yerden aldı. (-arak) ……………………………………………………………………………..
Sen bizim eve geldin. O zamandan beri çok mutluyum. (-alı)
……………………………………………………………………………
14) Aşağıdaki cümlelerde virgülün kullanıldığı yerleri göz önüne alarak kullanım amacını eşleştiriniz. (5 puan)
a.
Yarın İstanbul’a gideceğiz, dedi.
Cümle içinde ara sözleri ayırmak için konur.
b.
Her tarafta kar, kar, kar…
Eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur.
c.
Burası Anadolu’nun çıplak, yolsuz bir köyü idi.
Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
d.
Örnek olsun diye, örnek istemez ya,
Kendisinden sonraki cümleye bağlı kabul, ret vb bildiren
söylüyorum.
kelimelerden sonra konur.
Sevgili arkadaşım, uzun zamandır sana
Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş ögeyi
mektup yazamıyorum.
belirtmek için konur.
e.
Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler
arasına konur.
Hitap için kullanılan kelimelerin sonuna konur.
15.Soru Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplandırınız . ( 10 puan )
1.
2.
3.
4.
Seni korkutmak için saklandığı yerden koşarak çıktı.
Beni tanıdıkça hayranlıkları daha da arttı.
Sorunlardan kaçanlar asla başarılı olamaz.
Dolmuşta herkes ayakta bekliyordu.
1. Hangi cümlede isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bir arada kullanılmıştır?
2.
Hangi cümlede zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır?
3. Durum bildiren zarf fiil hangi cümlede kullanılmıştır?
4. Hangi cümlede adlaşmış sıfat ( adlaşmış ortaç ) fiil kullanılmıştır?
5. Hangi cümlede fiilimsi örneği yoktur?
Download