EMKS Ders Sunusu

advertisement
1
Bu motorun kontrolü için
acaba hangi malzemeleri
kullanmalıyım_?
2
Üç fazlı asenkron motoru kontrol edecek olan
kontaktör seçilirken Alıcının gücüne ve çektiği
akıma(anma akımına) bakılır.
Böylece
motorumuzun
büyüklüğüne göre
bizim
kontaktörümüzün
boyutu da değişir.
Her türlü motora
aynı kontaktörü
kullanamayız.
3
Bu malzemeler motoru kaçak akımlardan ve yüksek
akımlardan motoru koruyan elemanlardır. Motoru en
etkili koruyan devre elemanlarıdır. Bu yüzden seçimi
iyi yapılmalıdır.
4
Aşırı Akım Koruma Rölesi veya Motor Koruma
Şalterinden önce bağlanan ve AAKR attığında güç
kontaklarını ayırmadığı için kullanımı zorunlu olan bu
devre elemanı da koruma amaçlıdır.
5
6
Verilen etikete göre malzeme seçimi yapacak
olursak;
7
8
Sırasıyla;
16A sigorta
10-13A arası ayarlı
AAKR veya MKŞ
12A güç kontaklı
kontaktör
9
Sürekli Çalıştırma Ne Demek ?
Sürekli Çalıştırma; Start butonuna bastığımız sürece
motorun(alıcının) çalışması yerine, start butonuna
bastığımızda motorun çalışmaya başlayarak butondan
elimizi çeksek dahi motorun(mühürlemeli) çalışmaya
devam etmesidir. Motorun durması için stop butonuna
basılması ya da koruma elemanlarının atması gerekir.
Mühürleme; Bir alıcının kendi kontağı üzerinden kendi
enerjisini geçirmesine mühürleme denir.
10
Uygulama Amacı; Mühürleme kavramını ve Üç fazlı As.
Motorun Sürekli çalışmasını kavramak.
11
Temrinin devamı için lütfen word belgesi ve cad simü
simülasyonuna bakınız.
12
Download