Islam

advertisement
İSLAM
İSLAM´IN BEŞ ŞARTI
HATIRLAYALIM…
• İslam dünyanın en genç dini olup, Hıristiyanlıktan
sonra ikinci büyük dindir.
• İslam Milattan 600 yıl sonra (MS) Arap
yarımadasında ortaya çıkan bir dindir. Peygamber
Muhammed´in Kur'anda geçenleri anlatmasıyla
başlamıştır.
• İslam'da tanrıya Allah derler. Müslümanlar Allah´a
Rab ve insanlara kul diye hitap ederler. İslam`ın
kanunları Allah'ın iradesidir. Bu yüzden Müslümanlar
bu kanunlara uyarlar.
• "İslam beş temel üzerine inşa edilmiştir. Bunlar
Allah´ın var oluşu, namaz kılmak, zekat vermek, oruç
tutmak ve Mekke'ye hacca gitmektir.
SULTAN AHMET CAMİİ (MAVİ CAMİİ)
İSTANBUL
http://www-lu.hive.no/ansatte/gw/eks-fra-islam.htm
BİRİNCİ VE EN ÖNEMLİ ŞART
• Şahadet getirmek, kişinin «Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve
resulühü" demesidir. Bunun anlamı şudur: «Allah
birdir, Onun dışında başka hiçbir tanrı yoktur ve
Muhammed onun peygamberidir». Bir Müslüman
her gün şahadet getirir. O zaman Allaha inandığını
söylemiş olur.
• http://www-lu.hive.no/ansatte/gw/eks-fra-islam.htm
2. SALAVAT
• İkinci önemli şartı salavat getirmektir. Salavat dua
demektir.
• Allah Müslümanlara günde beş kez dua etmelerini
ve namaz kılmalarını söylemiştir. Müslümanlar dua
ederlerken belirli ve sabit hareketler yaparlar.
• Duadan önce vücutlarını yıkamayıp temiz olurlar. (İlk
olarak ellerini yıkar, ağızlarını çalkalar, burunlarını
temizler, sonra yüzlerini ve dirseklere kadar ellerini
yıkarlar. Son olarak ayaklarını yıkarlar.
• http://www-lu.hive.no/ansatte/gw/eks-fra-islam.htm
GÜNLÜK DUALAR KURAN'DA YAZAR –
KURAN MÜSLÜMANLARIN KUTSAL KITABI
• Ramazan ayının 24´ünde
Muhammed Hira Dağı'nda
dua etmiştir.
• Aniden, melek Cebrail ona
gelmiş, ve ona Kuran'ı
sunmuştur. Kuran ilk Arapça
olarak ortaya koyulmuştur.
• Kuran iki bölümden oluşur.
Bunlar Mekke ve Medine
ayetleridir. Mekke ayetleri
Muhammedin Mekke´de
Allah´tan aldığı buyruklar
(vahiyler), Medine ayetlleri ise
Medine´de aldığı buyruklardır.
• Kuranın Muhammed´e
sunulduktan sonra hazır olması
tam 23 yıl sürmüştür.
• Kuran 114 ayet veya bölümden
oluşur, ve Yeni Ahit ile aynı
boyuttadır.
3. ZEKAT
• Zekat kelimesi «büyümek» veya «nefsini arındırmak»
anlamına gelir.
• Bu şart her yıl «zenginlerin» yoksullarla varlıklarını
paylaşmalarını ve topluma ödemeler yapmalarını
anlatır (örneğin okullar, yollar ve hastaneler inşa
etmek gibi).
• Zekat para, altın, deve, koyun, inek, arazi, hisse
senetleri, yatırım fonları, vb. olabilir
• Zekat´ın miktarı kişinin ne kadar varlıklı olduğuna
göre değişir. Bununla ilgili kurallar vardır.
4. ORUÇ
• İslam`da bir yıl aya göre uygunlanır, güneş göre değil. İslam´ın
dokuzuncu ayına Ramazan denir (Bu ay güneş yılından 11 gün daha
fazladır).
• Kuran, peygamber Muhammed'e Ramazan'da sunulmuştur, ve
Kurand´da Müslümanların gündoğumu ve günbatımı arasında yiyecek
ve içecekten kaçınmaları yazar.
• Buna oruç denir ve İslam'ın dördüncü şartıdır.
• Müslümanlar Allah´ı hoşnut etmelidirler, ve Ramazan`da Allah onları
her zamankinden daha fazla ödüllendirir ve cezalandırır. Güzel işler
işleyenler yüz kat daha fazla ödüllendirilirken, kötü işler
işleyenler¨normalden on kat daha fazla günahla cezalandırırlar.
• Oruç tutan kimse sabrı, bağışlamayı ve sadaka göstermeyi öğrenir.
.
.
RAMAZAN AYI FİTRE BAYRAMI (ŞEKER BAYRAMI) İLE SONUÇLANIR. FİTRE BAYRAMI (ŞEKER
BAYRAMI) İKİ BAYRAMDAN BİRİDİR. BAYRAM, DUA, KUTLAMA, HEDİYELER VE ÇEŞİTLİ SOSYAL
ETKİNLİKLERLE KUTLANIR.
FİTRE BAYRAMI RAMAZAN AYINI TAKİP EDEN AYIN İLK GÜNÜDÜR.
5. HAC (MEKKE`YE HACCA GITMEK)
• Hac, Allah`ın evini (Kabeyi) ziyaret etmek demektir. Kabe Mekke
adında bir şehirde bulunur. Fırsatı olan Müslümanlar hayatlarında en
az bir kez Hacca gitmelidirler.
• Kabe, üzeri bezle kaplı bir kare taş yapıdır. İlk Adem tarafından ve
daha sonra İbrahim tarafından yeniden inşa edilmiştir.
• Kabe, Allah'a ibadet edebilmek için inşa edilmiştir.
• Hacca giden Müslümanların bir kısmı aynı giysileri giyerler. Zengin ve
fakiri ayırt edebilmemek içindir bu.Tüm Müslümanlar aynıdır ve
kardeştir.
• Hac her Müslümanın bir kuzu kesmesiyle sonuçlandırılır. Kurban,
İbrahimin gelen emire uyup, oğlu İsmail´i Allaha kurban etmek
istemesini anmak için kutlanır. İbrahim Allah`ın emrini yerine getirmek
istediğini göstermiş ve Allah´da ona oğlu yerine bir kuzu kurban
etmesini söylemiştir. Yalnız hacca giden Müzlümanlar dedil,
dünyadaki diğer Müslümanlarda kurban keserler.
• Müslümanların kurban kestikleri güne Kurban bayramı denir. O gün
Müslümanlar kurban keserek Allah'ın dediğini yapmaya hazır
olduklarını gösterirler.
MEKKE´DE DUA
http://www-lu.hive.no/ansatte/gw/eks-fra-islam.htm
İslam beş şartını hatırlıyormusun?
Download