Antibody anti-human GAPDH Teknik Şartnamesi 1. Antikor western

advertisement
Antibody anti-human GAPDH Teknik Şartnamesi
1. Antikor western blot, immunohistokimya ve immunofloresan uygulamalarında
kullanılabilir olmalıdır.
2. Reaktivitesi insan, fare, maymun ve sıçan olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 37 kDa olmalıdır.
4. Monoklonal olmalıdır.
5. GAPDH (D16H11) antikoru toplam GAPDH proteininin endojen seviyelerini
algılayabilir olmalıdır.
6. Paketinde 100 ul olmalıdır.
7. Antikor farede üretilmiş olmalıdır.
8. İzotipi Tavşan IgG olmalıdır.
9. Gerektiğinde markada 20ul’lik boyu da bulunmalıdır.
10. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
11. Herbir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış
olmalıdır.
12. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir, çalışmadığı
durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
13. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
14. Teklif ile birlikte teknik şartnameye cevap verilmelidir. Teknik şartnameye cevap
vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
15. Teklif veren ithalatçı firma ise teklif verdiği markaların Türkiye ithalatçısı olduğunu
belgelemelidir. Bayi ise ithalatçı firmanın yetki belgeleri ile beraber yetkili satıcı
olduğunu teklif ile beraber belgelendirmelidir
p27 Kip1 Antibody Teknik Şartnamesi
Antikor western Blot ve immünopresipitasyon uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.
Reaktivitesi insan, fare ve sıçan olmalıdır.
Moleküler ağırlığı 27 olmalıdır.
İzotipi tavşan olmalıdır.
Poliklonal olmalıdır.
Antikor total p27 proteini endojen seviyede algılayabilir olmalıdır. Antikor aynı
zamanda p57 Kip2 proteinini de tanıyabilir.
7. Paketinde 100 ul olmalıdır.
8. Gerektiğinde satın alınmak üzere 20ul boyu bulunmalıdır.
9. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
10. Herbir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış
olmalıdır.
11. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir, çalışmadığı
durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
12. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
13. Teklif ile birlikte teknik şartnameye cevap verilmelidir. Teknik şartnameye cevap
vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
14. Teklif veren ithalatçı firma ise teklif verdiği markaların Türkiye ithalatçısı olduğunu
belgelemelidir. Bayi ise ithalatçı firmanın yetki belgeleri ile beraber yetkili satıcı
olduğunu teklif ile beraber belgelendirmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PTEN (D4.3) XP Rabbit Teknik Şartnamesi
1. Antikor western Blot, immünopresipitasyon, immünohistokimya uygulamalarında
kullanılabilir olmalıdır.
2. Reaktivitesi insan, fare, sıçan, maymun, köpek, domuz olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 54 olmalıdır.
4. İzotipi tavşan IgG olmalıdır.
5. Monoklonal olmalıdır.
6. Antikor total PTEN protein endojen seviyelerini algılayabilir olmalıdır.
7. Paketinde 100 ul olmalıdır.
8. Gerektiğinde satın alınmak üzere 20ul ve 300ul’lik boyu bulunmalıdır.
9. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
10. Herbir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış
olmalıdır.
11. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir, çalışmadığı
durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
12. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
13. Teklif ile birlikte teknik şartnameye cevap verilmelidir. Teknik şartnameye cevap
vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
14. Teklif veren ithalatçı firma ise teklif verdiği markaların Türkiye ithalatçısı olduğunu
belgelemelidir. Bayi ise ithalatçı firmanın yetki belgeleri ile beraber yetkili satıcı
olduğunu teklif ile beraber belgelendirmelidir.
Phospho-Akt(Ser473) Antibody Teknik Şartnamesi
1. Antikor western Blot, immünopresipitasyon, immünofloresan ve flow sitometri
uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.
2. Reaktivitesi insan, fare, sıçan, hamster, D. Melanogaster, sığır, köpek, domuz
olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 60 olmalıdır.
4. İzotipi tavşan olmalıdır.
5. Poliklonal olmalıdır.
6. Fosfo-Akt antikoru Ser473’den fosforlanmış Akt1, Akt2 ve Akt3 proteinlerinin endojen
seviyelerini algılayabilir olmalıdır.
7. Paketinde 100 ul olmalıdır.
8. Gerektiğinde satın alınmak üzere 20ul ve 300ul’lik boyu bulunmalıdır.
9. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
10. Herbir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış
olmalıdır.
11. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir, çalışmadığı
durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
12. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
13. Teklif ile birlikte teknik şartnameye cevap verilmelidir. Teknik şartnameye cevap
vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
14. Teklif veren ithalatçı firma ise teklif verdiği markaların Türkiye ithalatçısı olduğunu
belgelemelidir. Bayi ise ithalatçı firmanın yetki belgeleri ile beraber yetkili satıcı
olduğunu teklif ile beraber belgelendirmelidir.
Akt Antibody Teknik Şartnamesi
1. Antikor western Blot, immünopresipitasyon, immünofloresan ve flow sitometri
uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.
2. Reaktivitesi insan, fare, sıçan, hamster, maymun, tavuk, D. Melanogaster, sığır, köpek,
domuz, guinea pig olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 60 olmalıdır.
4. İzotipi tavşan olmalıdır.
5. Poliklonal olmalıdır.
6. Akt antikoru toplam Akt1, Akt2 ve Akt3 protein endojen seviyelerini algılayabilir
olmalıdır.
7. Paketinde 100 ul olmalıdır.
8. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
9. Herbir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış
olmalıdır.
10. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir, çalışmadığı
durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
11. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
12. Teklif ile birlikte teknik şartnameye cevap verilmelidir. Teknik şartnameye cevap
vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
13. Teklif veren ithalatçı firma ise teklif verdiği markaların Türkiye ithalatçısı olduğunu
belgelemelidir. Bayi ise ithalatçı firmanın yetki belgeleri ile beraber yetkili satıcı
olduğunu teklif ile beraber belgelendirmelidir.
FoxO1 (D7C1H) Mouse mAb Teknik Şartnamesi
1. Antikor western Blot, immünopresipitasyon ve immunofloresan uygulamalarında
kullanılabilir olmalıdır.
2. Reaktivitesi insan, fare, maymun ve sıçan olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 78-82 olmalıdır.
4. İzotipi fare IgG1 olmalıdır.
5. Monoklonal olmalıdır.
6. Antikor total FoxO1 proteinini endojen seviyede algılayabilir olmalıdır.
7. Paketinde 100 ul olmalıdır.
8. Gerektiğinde satın alınmak üzere 20ul boyu bulunmalıdır.
9. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
10. Herbir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış
olmalıdır.
11. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir, çalışmadığı
durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
12. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
13. Teklif ile birlikte teknik şartnameye cevap verilmelidir. Teknik şartnameye cevap
vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
14. Teklif veren ithalatçı firma ise teklif verdiği markaların Türkiye ithalatçısı olduğunu
belgelemelidir. Bayi ise ithalatçı firmanın yetki belgeleri ile beraber yetkili satıcı
olduğunu teklif ile beraber belgelendirmelidir.
FoxO3a (75D8) Rabbit mAb Teknik Şartnamesi
1. Antikor western Blot, immünopresipitasyon ve immunofloresan uygulamalarında
kullanılabilir olmalıdır.
2. Reaktivitesi insan, fare, maymun ve sıçan olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 82-97 olmalıdır.
4. İzotipi tavşan IgG olmalıdır.
5. Monoklonal olmalıdır.
6. Antikor total FoxO3a proteinini endojen seviyede algılayabilir olmalıdır. Aynı protein
ailesinden olan FoxO4 ve FoxO1 proteinlerini tanımamalıdır.
7. Paketinde 100 ul olmalıdır.
8. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
9. Herbir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış
olmalıdır.
10. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir, çalışmadığı
durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
11. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
12. Teklif ile birlikte teknik şartnameye cevap verilmelidir. Teknik şartnameye cevap
vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
13. Teklif veren ithalatçı firma ise teklif verdiği markaların Türkiye ithalatçısı olduğunu
belgelemelidir. Bayi ise ithalatçı firmanın yetki belgeleri ile beraber yetkili satıcı
olduğunu teklif ile beraber belgelendirmelidir.
Phospho-FoxO1 (Thr24)/FoxO3a (Thr32) Antibody Teknik Şartnamesi
Antikor western Blot ve immünopresipitasyon uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.
Reaktivitesi insan, fare, maymun ve sıçan olmalıdır.
Moleküler ağırlığı 78-82,95 olmalıdır.
İzotipi tavşan olmalıdır.
Poliklonal olmalıdır.
Antikor FoxO1/FoxO3a’ü sadece FoxO1 proteini threonine 24 veya FoxO3a proteini
threonine 32 pozisyonundan fosforile olduğu durumda algılayabilir olmalıdır.
7. Paketinde 100 ul olmalıdır.
8. Gerektiğinde satın alınmak üzere 20ul ve 300ul’lik boyu bulunmalıdır.
9. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
10. Herbir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış
olmalıdır.
11. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir, çalışmadığı
durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
12. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
13. Teklif ile birlikte teknik şartnameye cevap verilmelidir. Teknik şartnameye cevap
vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
14. Teklif veren ithalatçı firma ise teklif verdiği markaların Türkiye ithalatçısı olduğunu
belgelemelidir. Bayi ise ithalatçı firmanın yetki belgeleri ile beraber yetkili satıcı
olduğunu teklif ile beraber belgelendirmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Phospho- PTEN (Ser380) Antibody Teknik Şartnamesi
1. Antikor western Blot ve immünopresipitasyon uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.
2. Reaktivitesi insan, fare ve sıçan olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 54 olmalıdır.
4. İzotipi tavşan olmalıdır.
5. Poliklonal olmalıdır.
6. Antikor PTEN proteinini sadece fosforile formda algılayabilir olmalıdır.
7. Paketinde 100 ul olmalıdır.
8. Gerektiğinde satın alınmak üzere 20ul boyu bulunmalıdır.
9. Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
10. Herbir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış
olmalıdır.
11. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir, çalışmadığı
durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
12. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
13. Teklif ile birlikte teknik şartnameye cevap verilmelidir. Teknik şartnameye cevap
vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
14. Teklif veren ithalatçı firma ise teklif verdiği markaların Türkiye ithalatçısı olduğunu
belgelemelidir. Bayi ise ithalatçı firmanın yetki belgeleri ile beraber yetkili satıcı
olduğunu teklif ile beraber belgelendirmelidir.
TXNIP (D5F3E9 Rabbit mAb Teknik Şartnamesi
Antikor western Blot ve immünopresipitasyon uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.
Reaktivitesi insan, fare, maymun ve sıçan olmalıdır.
Moleküler ağırlığı 55 olmalıdır.
İzotipi tavşan IgG olmalıdır.
Monoklonal olmalıdır.
Antikor total TXNIP proteinini endojen seviyede algılayabilir olmalıdır.
Paketinde 100 ul olmalıdır.
Antikor, üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
Herbir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış
olmalıdır.
10. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir, çalışmadığı
durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
11. Her aplikasyon için optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.
12. Teklif ile birlikte teknik şartnameye cevap verilmelidir. Teknik şartnameye cevap
vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
13. Teklif veren ithalatçı firma ise teklif verdiği markaların Türkiye ithalatçısı olduğunu
belgelemelidir. Bayi ise ithalatçı firmanın yetki belgeleri ile beraber yetkili satıcı
olduğunu teklif ile beraber belgelendirmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
EKSPRESYON ÇALIŞMASI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME
1. Ekspresyon çalışması için gerekli olan tüm ürünler (Trizol, Transcriptor High Fidelity
cDNA Kiti, LightCycler 480 Probe Master, RealTime ready Katalog ve Designer Kiti ve
LightCycler 480 Multiwell Plate) için paket halinde teklif verilmeli.
2. Paket halinde teklif verilen ürünlerin bir arada kullanımı ile real time bazlı gen
ekspresyonu çalışılabilir olmalıdır.
3. Paket dâhilinde verilecek olan Trizol (TriPure Isolatıon Reagent Kiti) aşağıdaki özellikleri
taşımalıdır.
a. 100 örneğin RNA, protein, DNA izolasyonunu yapabilecek temiz, kırmızı, fenol ve
guanidium tiyosiyanat içeren monofazik bir trizol solüsyonu olmalıdır.
b. +2/+25 derecede aralığında saklanmalıdır.
c. Bu reaktif ile izole edilecek RNA’nın A260/A280 oranı 1.6-2.0 oranında olmalı ve
klonlama ,RT-PCR,Nothern Blot analizleri hassas bir şekilde yapılabilmelidir.
d. Bu reaktif ile izole edilecek DNA’nın A260/A280 oranı 1,7’den büyük olmalı ve
Southern Blot analizleri hassas bir şekilde yapılabilmelidir.
e. Bu reaktif ile izole edilecek proteinler ile Western Blot analizleri hassas bir şekilde
yapılabilmelidir.
f.
1000000 insan, fare, sıçan hücresinden 5-7ug DNA, dokudan 3-4ug DNA, kültür
1000000hücrelerinden 5-15ug RNA, çeşitli dokulardan 1-10 ug RNA elde
etmelidir.
4. Paket dâhilinde verilecek olan Transcriptor High Fidelity cDNA Kiti aşağıdaki özellikleri
taşımalıdır.
a. Kit, RNA’nın cDNA’ya dönüşümünü gerçekleştirmektedir
b. Transcriptor RT, cDNA’yı oligo peptid kullanımında mRNA’nın 3’-poly(A) ucundan,
random primer kullanımında mRNA’nın spesifik olmayan bir noktasından, dizi
spesifik primer kullanımıda belirlenmiş bir bölgeden sentezlemektedir
c. Kit en az 100 reaksiyon içindir.
d. Çalışma sonucunda oluşan cDNA, PCR’da görüntülenebilir.
e. Kit, Transcriptor High Fidelity Reverse Transkriptaz, deoksinükleotid miksi,
reaksiyon tamponu, oligopeptid primerleri, random primer, RNase inhibitörü, DTT,
kontrol primer miks PBGD, kontrol RNA (immortalize edilmiş 50 ng/ul K562 hücre
serisi) ve steril su içermektedir.
f.
Kitler laboratuarda mevcut real-time PCR sistemine uygun nitelikte ve ürün birliği
içindedir, sistem üretici firması tarafından üretilmiştir.
5. Paket dâhilinde verilecek olan LightCycler 480 Probe Master aşağıdaki özellikleri
taşımalıdır.
a. dNTP’ler,Fast Start Taq DNA Polimeraz enzimini, 2x PCR tamponu, MgCl2 ve
PCR grade bidistile H2O içermektedir.
b. Kit en az 500 reaksiyon içindir.
c. Hot start PCR reaksiyonlarında kullanılabilirdir.
d. Kit içeriği olan dNTP miksi kontaminasyon koruyucu mekanizma olarak dTTP
yerine dUTP içermektedir ve LightCycler Uracil-DNA Glycosylase enzimi ile
birlikte kullanıldığında kontaminasyon koruyucu mekanizma aktif olmaktadır.
e. Kitler laboratuarda mevcut real-time PCR sistemine uygun nitelikte ve ürün birliği
içindedir.
f.
Kitler farklı formattaki problar (hidroliz prob, UPL Probe ve diğer problar) ile
yapılacak RT-PCR çalışmalarında kullanılabilirdir.
6. Paket dahilinde verilecek olan RealTime ready Katalog ve Designer Kiti ve aşağıdaki
özellikleri taşımalıdır.
a. Kit ile hedef gene spesifik 300 reaksiyonluk primer çiftleri ve FAM ile işaretli UPL
prob içeren tüpler hazır olarak gelmelidir.
b. Kit ile referans gene spesifik 300 reaksiyonluk primer çiftleri ve FAM ile işaretli
UPL prob içeren tüpler hazır olarak gelmelidir.
c. İnsan,fare ve sıçan organizmaları ile çalışabilme imkanı sunmalıdır.
d. Kit ile LightCycler sistemleri ile uyumlu olarak gen ekspresyon çalışmaları
yapılmalıdır.
7. Paket dahilinde verilecek olan LightCycler 480 Multiwell Plate aşağıdaki özellikleri
taşımalıdır.
a. Kenarında barkod içeren yüksek kalitedeki beyaz Polipropilen malzemeden
yapılmış, 10-100ul’lik reaksiyon pipetleme kapasitesi olan, 96 kuyucuktan oluşan
plate laboratuvarda kurulu bulunan real-time PCR sistemine uygun ve ürün birliği
içindedir.
b. Her bir MWP 96 kutu ambalajı 10 adet (1x10 plate) plateden ve buna uygun optik
geçirgenlikte 30 adet şeffaf folyodan (sealing foilden) oluşmaktadır.
8. Yapılacak olan ekspresyon çalışmasında çalışmanın standartizasyonu açısından ilgili
reaktif ve kitlerin alımının tek firmadan yapılması tercih edilecektir.
9. Teklif verilen paketteki malzemelerin hepsi aynı marka olmalı, bu şekilde gen ekspresyon
ve mutasyon sonuçları için üretici firma %100 garanti vermelidir.
10. Yapılacak olan ekspresyon çalışması ile ilgili olarak kitleri teklif eden firma kitlerle beraber
çalışılacak cihaz bölüme ücretsiz kurulmalıdır ve firma tarafından gerekli applikasyonlar
yapılarak teslim edilmelidir.
11. Teklif veren firma Türkiye distribitöründen almış olduğu yetki belgesini teklifi ile birlikte
sunmalıdır.
Kimyasallar (GYKI 52466 hydrochloride, (+) MK801 malate (Dizocilpine), Kynurenic
Acid ve Quinaldic acid) için Teknik Şartname
1. Kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır
2. Hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır
3. Bütçe kalemlerinde belirtilen ambalaj şekillerine, marka-katalog numaralarına (veya
muadillerine) ve teknik özelliklerine uygun olmalıdır
Protease/Phosphatase inhibitor cocktail Teknik Şartnamesi
a. İçeriğinde Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin, Sodium Fluoride, Sodium
Orthovanadat, Sodium Pyrophosphate, β-glycerophosphate, EDTA İnhibitörlerini
bulundurmalıdır.
b. EDTA ayrı bir vial içerisinde bulunmalıdır.
c. Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X), 1mL şeklinde ve EDTA
solüsyonu 0.5M (100X), 1mL şeklinde temin edilebilmelidir.
d. Memeli hücrelerinde çalışmaya uygun olmalıdır.
BrdU Cell Proliferation ELISA Kit (colorimetric) Teknik Şartnamesi
1. 200 testlik olmalıdır.
2. Mikroplate okuyucuda kolorimetrik olarak analiz edilebilmelidir.
3. Adherent ve Suspension halindeki hücrelere uygulanabilir olmalıdır.
4. Analiz zamanı yaklaşık 2 saat 30 dk olmalıdır.
5.
Kit içeriğinde; 1x15 µl BrdU Solution, 1x25 mL Conjugate Diluent, 2x20 mL Fixing
Solution, 1x15 µl Peroxidase Goat anti-mouse IgG (2000X), 1x90 µl Plate wash
concentrate (50X), 1x20 mL Prediluted anti-BrdU detecting antibody, 1x25 mL Stop
Solution ve 1x25 mL Substrate bulunmalıdır.
BCA Protein Assay Kit Teknik Şartnamesi
1. BCA Protein Assay Kit 2500 mikroplatelik test için yeterli olmalıdır.
2. İçeriğinde; 500 mL BCA Reagent A
25 mL BCA Reagent B ve
10 x 1 mL, 2 mg/mL, standart Albumin ampulleri bulunmalıdır.
TC Flask T75 için Teknik Şartname
1. Hücre kültüründe kullanıma uygun ve steril olmalıdır
2. Laboratuarımızda bulunan Sarstedt 83.3911.002-100 kodlu ürün ile uyumlu olmalıdır
15 mL ve 50 mL’lik Falcon tüpler için Teknik Şartname
1.
Steril olmalıdır.
2.
Laboratuarımızda bulunan 15 mL’lik Falcon tüpler İsolab 078.02.007 ile 50 mL’lik Falcon
tüpler de İsolab 078.02.008 kodlu ürünlerle uyumlu olmalıdır.
TC Plate 6 Well mikroplate için Teknik Şartname
1.
Hücre kültüründe kullanıma uygun ve steril olmalıdır
2.
Laboratuarımızda bulunan Corning 3516 ile uyumlu olmalıdır
CEDEX Smart Slides için Teknik Şartname
1.
2.
120 testlik olmalıdır.
Laboratuarımızda bulunan Roche 05650801001 ile uyumlu olmalıdır
Download