matematik_yazilisi

advertisement
Adı Soyadı:
Sınıfı:
No
Aldığı Puan:
4-H SINIFI MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV
1. Aşağıda verilen geometrik cisimleri isimlendirip
altlarına kenarları ve kenar uzunluklarını sembolle
yazınız.
6
4
3
4
3
5
Adı1…………………..
……………………………
……………………….
Adı2…………………..
……………………………
…………………….. ..
Adı3…………………..
……………………………
……………………….
Adı4…………………..
Kenarları:
……………………………
Kenarları:
……………………..
4.Aşağıda verilen geometrik cisimlerin altlarına
köşe, kenar ve açı sayılarını yazınız.
Köşe sayısı:……. Köşe sayısı:…….. Köşe sayısı:…..
Kenar sayısı:….. Kenar sayısı:…... Kenar sayısı:…..
Açı sayısı:………. Açı sayısı:………. Açı sayısı:……
5.Aşağıdaki üçgende ? olan yerin açısı kaç
derecedir?
50
Kenarları:
1…………………..
1. …………………
1……………………
2…………………..
2. …………………
2……………………
3…………………..
3. …………………
3……………………
4…………………..
4. …………………
4………………………
2.Aşağıdaki Tümcelerden Doğru Olanın Başına (D)
Yanlış Olanın Başına (Y) Koyunuz.
1.(
) İki tane dik açısı olan üçgene dik üçgen
denir.
2.(
) Karenin kenar uzunlukları birbirine eşittir.
3.(
) Açının kenarları uzatıldığında açının ölçüsü
değişir
4.(
)Eşkenar üçgenin kanar uzunlukları birbirine
eşittir
5.(
) En büyük dar açının ölçüsü 89° dir.
6.( ) Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 ̊dir.
7.( )Üç açısı da geniş açı olan üçgenlere geniş açılı
üçgen denir.
8.( )Üçgen sembolle gösterilir, kare ve dikdörtgen
sembolle gösterilmez
9.( ) Doğru açının ölçüsü 180 derecedir.
10.( ) İkiz kenar üçgenin üç kenarının uzunluğu
birbirine eşittir.
3. Aşağıda verilen geometrik şekilleri isimlendirip
altlarına yazınız.
?
6. Aşağıdaki açıları gösterip, isimlendirip, açı
ölçerinizle ölçerek altlarına açı çeşitlerini yazınız.
……………………
………………………..
……………………….
……………………………..
7. Aşağıda verilen geometrik şekillerin
köşegenlerini çizerek gösteriniz.
8.Aşağıda verilenlere göre istenen açıyı
hesaplayınız.
A
70°
….………………
…………………….
………………….
30°
B
?
C
9.Aşağıda verilenlere göre A açısını kaç derece
hesaplayınız. A
B= 40
A açısı kaç derecedir.
B
5
cm 4 cm
5
cm
4 cm
4 cm
13.Aşağıda verilen üçgenleri
kenarlarına göre çeşitlerin yazınız.
4 cm
C
5
3 cm
10.Aşağıda verilen üçgenleri açı çeşitlerine göre
eşleştiriniz.
3 cm
………………………………………
……………………………… …………………………….
cm
…………………………………….. ……………………………… …………………………….
14.Aşağıdaki geometrik şeklin kenarlarına ait
isimlendirmelerden hangisi yanlıştır.
K
L
M
N
A) [KM] C) [LM]
B) [MN] D) [NL]
Dik Açılı Üçgen Dar Açılı Üçgen Geniş Açılı üçgen 15.Aşağıdaki açılardan hangisi bir geniş açıdır?
A) G 89°
11.Aşağıdaki üçgende istenilen açıyı hesaplayınız.
A
A= 57˚ ve B= 73˚
S(C)=?
16
Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit,
bütün açıları aynıdır.
?
B
C)M=90 ° D) H=91°
B) B= 19°
.
Miki Fare’nin anlattığı üçgen
aşağıdakilerden hangisidir.
C
A) Eş açılı üçgen
B) İkiz kenar üçgen
C) Çeşit kenar üçgen
D) Eşkenar üçgen
12.Aşağıda ölçüleri verilen açıları iletki ile çiziniz.
Hangi açı çeşidi olduğunu yazınız.
17. lABl= 4 cm ve lBCl= 2 cm olan bir ABCD
^
^
^
dikdörtgeni çiziniz
s(D)=180
s( HKL)= 120
s( C )=70
18.harflerden hangisinin birden fazla simetri
doğrusu vardır?
A )
12. Aşağıdaki üçgende istenilen açıyı hesaplayınız.
K M= ?
A
L
C )
B
D )
C
19.
B
K N
78
M
B )
E
M
N
Y
P
Yukarıda verilen şekle göre aşağıdakilerden
hangisi köşegen değildir?
A) [AE]
B)[CN]
C)[EP]
D)[KP]
------------------------------------Puanlama;
1 ve 2.sorunun doğru cevabı; 10 puan,
diğer soruların doğru cevapları 5’er puandır
Süre 40 dakikadır.
Başarılar !!!
İnan ÖVET
Download