GÖZ ANATOM* VE F*ZYOLOJ*S*NE G*R**

advertisement
GÖZ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİNE
GİRİŞ
KAFA KEMİKLERİ
• Latince kafa caput demektir.
• İşitme kemikçikleri ve dil kemiği hariç toplam
22 kemikten oluşur.
• Baş iskeletine kafatası (cranium) adı verilir.
• Kafatasının iki bölümü vardır:
• -Neurocranium
• -Splanchonocranium
KAFA KEMİKLERİ
Neurochranium:
• Kafatasında içinde beynin yerleştiği saçlı deri
altında kalan bölüm.
Splanchnocranium:
• Yüz iskeletini oluşturan kafatası bölümüdür.
KAFA KEMİKLERİ
Neurocranium kemikleri:
• Os frontale (Alın kemiği)
• Os parietale (Çeper kemik)
• Os occipitale (Ardkafa kemiği)
• Os temporale (Şakak kemiği)
• Os sphenoidale
• Os ethmoidale (Kalbur kemik)
KAFA KEMİKLERİ
Splanchonocranium kemikleri (yüz kemikleri)
• Maxilla (Üstçene kemiği)
• Os zygomaticum (Elmacık kemiği)
• Os lacrimale (Gözyasi kemiği)
• Os nasale (Burun kemiği)
• Os palatinum (Damak kemiği)
• Concha nasalis inferior
• Mandibula (Alt çene kemiği)
• Os hyoideum (Dil kemiği)
KAFA KEMİKLERİ
KAFA KEMİKLERİ
KAFA KEMİKLERİ
GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
-
Göz kürelerine glob ya da bulbus okuli denir.
22 – 26 mm yarıçapında bir küredir.
Yaklaşık 1/5’i dışarıdan görünür haldedir.
Alt ve üst göz kapakları gözleri dış etkenlerden
korur.
- Göz kapaklarının kırpma refleksi gözleri dış
etkenlerden korur.
- Kafa kemiklerinin bazılarının bileşkesinden göz
çukuru oluşur.
GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
• Göz kapakları dışında gözyaşı bezleri (glandula
lakrimalis) ve onun drenaj sistemleri
(nazolakrimal sistem) bulunur.
• Bunlar gözün diğer yardımcı organları.
• Kirpikler
GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Gözün kasları:
• Gözün hareketini sağlayan altı tane kas
bulunmaktadır.
• Göz çukuru orbita içerisinde gözün
sabitlenmesini ve hareketini dört tane rektus
kası, iki tane oblik kas sağlamaktadır.
• Pupiller kaslar
• Silier kaslar
GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Gözün sinirleri:
• Doğrudan beyinden çıkan 12 çift sinir
bulunmaktadır.
• Bunların altı tanesi gözler ile ilgilidir.
GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Gözdeki fizyolojik mekanizmalar:
• Göz dışı kaslar gözü hareket ettirir
• Pupiller ve silier kaslar ışığın geçişini
ayarlayacak şekilde gözün parçalarını
şekillendirir.
• Gözyaşı sistemi
• Aköz hümor salınımı, dolaşımı ve emilimi
• Zengin damarlanma ağı
GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
• Işığı çeşitli kırma güçleri olan saydam ortamlar
• Işığın retinada odaklanması
• Odaklanan ışık, fotokimyasal reaksiyonla
elektrik enerjisine çevrilir.
• Optik sinir bunu beyne iletir.
• Beyinde görüntü oluşur.
GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
•
•
•
•
Gözün uyaranı ışıktır.
Işık doğada dalgalar halinde yayılır.
Dalga boyu.
İnsan retinası tarafından görülebilen en kısa
dalga boyu 380 nm (nanometre).
• En uzun dalga boyu ise 760 nm.dir.
• Işık kolaylıkla göze girer. Aynı şekilde geri de
çıkar.
GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Gözün saydam ortamları:
• Kornea
• Lens
• Hümör aköz
• Vitreus
Download