FEN VE TEKNOLOJİ VUCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

advertisement
FEN VE TEKNOLOJİ VUCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM TEST
Her soru 4 puandır. Başarılar
Adı Soyadı:.........................
Sınıf ve nu:..........................
1.Hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir?
A.baş
B.boyun
C.gövde
D.kollar ve bacaklar
2. Aşağıdakilerden hangisi kasların ve iskeletin ortak görevlerinden biridir?
A.Vücudumuzu hareket ettirmek.
B.Vücudumuzu dik tutmak.
C.Organların üstünü kaplamak.
D.Vücudumuza enerji sağlamak.
3.İskelet sisteminde kemiklerin birbirine bağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
A.omur
B.eklem
C.omurga
D.kıkırdak
4.Kaval kemiğinin türü nedir?
A.sert kemik
B.uzun kemik
C.kısa kemik
D.yassı kemik
5.İskelet hangisini yapmaz?
A.Bizi mikroplardan korur.
B.Kan yapımına yardım eder.
C.Ayakta durmamızı sağlar.
D.Vücudumuza şekil verir.
6.Aşağıdaki minerallerden hangisi, kemiklerimizin yapısında daha fazla bulunur?
A.florür
B.fosfat
C.kalsiyum
D.magnezyum
7.Hangi seçenekte yassı kemiklerin koruduğu yapılar bir arada verilmiştir?
A.kalp-ilik
B.ilik-akciğer
C.akciğer-beyin D.damarlar-kalp
8.Vücudumuzda en az eklem bulunan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A.kafatası
B.üyeler
C.göğüs kafesi D.omurlar
9.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.Kaslar kasılınca kısalır.
B.kaslar yumuşaktırlar
C. Kaslar lifli yapıdadırlar.
D. Kaslar gevşeyince uzarlar.
10.Ali’nin bütün beyaz kasları zarar görse hangi organı fazla etkilenmez?
A.kalp
B.mide
C.bağırsak
D.akciğer
11.İçinde sinir kanalı olan ve tüm kemikleri taşıyan iskeletin bölümü aşağıdakilerden
hangisidir?
A.omurga
B.eklem
C.kalça kemiği D.kafatası
12.Kasların kemiklere bağlandığı çok sağlam bölüme ne ad verilir?
A.tendon
B.kas
C.eklem
D.lif
13.Hangi seçenekte eklem çeşidi yanlış verilmiştir?
A.düz eklem
B.oynar eklem
C.yarı oynar eklem D.oynamaz eklem
14.Verilen kas çeşitlerinden hangisi veya hangileri hareket etmemizi sağlar?
1.çizgili kas 2.düz kas 3.kalp kası
A. 2ve 3
B.1, 2 ve 3
C.yalnız 2
D.yalnız 1
15.Vücudumuzda kaç çeşit kemik vardır?
A.212
B.300
C.206
D.306
16.Kaslarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.kasılıp gevşerler
B.sert yapıdadırlar
C.iskeletle birlikte vücuda şekil verirler.
D.Vücudun hareketini sağlar.
17. Televizyon seyrederken hangi kaslarımızın büyük bir bölümü çalışmaz?
A.düz kaslar
B.çizgili kaslar
C.kalp kası
D.hiç biri
18.Aşağıdaki kas ve kas çeşitlerinden en güçlü kasımız hangisidir?
A.Mide kası
B.boyun kası
C.kalp kası
D.el ve ayak kasları
19.Hangi seçenekte kas görevi yanlış verilmiştir*
A.Kan yapımına yardım eder.
B.Eklemleri hareket ettirir.
C.İç organları çalıştırır.
D.Vücudumuza şekil verir.
20.Kasların kemikleri hareket ettirmesi aşağıdaki özelliklerden hangisi ile olur?
A.uzama
B.kısalma
C.yumuşak olma
D.kasılıp-gevşeme
21.Orçun’un kaburga kemiklerinin zarar görmesi nasıl bir olumsuzluğa yol açar?
A.Yemek yemesi zorlaşır
B.Nefes alıp vermesi güçleşir.
C.Cisimleri istediği gibi tutamaz.
D.Ayak parmaklarını hissetmez.
22.Aşağıdakilerden hangisi kas ve kemik sağlığımız için faydalı bir hareket değildir?
A.Dik oturmak
B.Spor yapmak C.Ağır cisimleri kaldırmak D.Cisimleri dengeli taşımak
23.Kol kemikleri gövdeye ne ile bağlıdır?
A.Omuz kemikleri
B.Kalça kemikleri
C.Göğüs Kemikleri
D.Kaburga kemikleri
24. Vücudumuzun omurga kısmı aşağıdaki hangi harfe benzer?
A.T
B.J
C.S
D.O
25. Kafatasımızda bulunan kemiklerden hangisi oynar eklemlerdendir?
A.Alın kemiği
B.Çene kemiği
C.Şakak kemiği
D.Elmacık kemiği
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards