BES`in ihtiyacı: İnsan Sermayesi

advertisement
BES’TE İNSAN SERMAYESİNİN ÖLÇÜMÜ,
STANDART ANKETLERE GÖRE DAHA NESNEL
BİR RİSK ÖLÇÜMÜ SAĞLIYOR.
VOL.1
|
NİSAN
|
2013
www.gunduzcapital.com
BES’in ihtiyacı:
İnsan Sermayesi
Eğitim hayatımıza yatırım
yaparak aslında bir çeşit
tahvile yatırım yaptık. Çalışma
hayatımızda aldığımız maaşlar
ise bir anlamda bu tahvilin
kupon ödemeleri. Bu yaklaşım
sadece soyut bir benzetim
değil, gerçekte sahip
olduğumuz toplam varlığı, risk
algımızı ve varlık dağılımı
seçimlerimizi etkileyen somut
ve gerçek bir olgu. Bu olgu,
yani insan sermayesi
gelecekte elde edeceğimiz
gelirlerin bugünkü ekonomik
değeri anlamına geliyor.
Toplam Varlık = Finansal
Sermaye + İnsan Sermayesi.
Her ne kadar insan sermayesi
hâlihazırda harcanabilecek bir
varlık olmasa da, genel olarak
toplam varlığın önemli bir
kısmını oluşturur. Örnek olarak,
genç yatırımcıların önlerinde
uzun bir çalışma hayatı
olduğundan tipik olarak insan
sermayeleri yüksek, ancak
geçmiş kısa çalışma hayatı
süresi dolayısıyla birikimleri sınırlı
olduğu için finansal
sermayeleri azdır.
Buna karşılık daha yaşlı
yatırımcıların önlerinde kısa bir
çalışma hayatı kaldığından
insan sermayeleri az, ancak
finansal sermayeleri yüksektir.
Diğer bir deyişle, çalışma
hayatına başlanması ile birlikte
insan sermayesi zamanla
finansal sermayeye dönüşür.
800
Örnek olarak her yıl enflasyon
oranında artan ve aylık bazda
alınan bir maaş, yapısı
itibariyle enflasyona endeksli
bir tahvile benzer bir
yapıdadır. Dolayısıyla bir
yatırımcının finansal sermayesi
olmasa da, sahip olduğu insan
sermayesi, yani gelecekte
Bin TL
Toplam Varlık
600
Finansal Sermaye
400
200
İnsan Sermayesi
25
30
35
40
45
Yaş
50
55
60
65
Şekil 1. 25 yaşında, yıllık net geliri 30 bin TL ve %10 birikim oranına
sahip bir yatırımcının insan sermayesi, finansal sermayesi ve toplam
varlığının değişimi. Finansal sermaye %60 hisse, %40 repo olarak
değerlendirildi. Ortalama yıllık hisse getirisi %10, repo getirisi %6,
başlangıç finansal varlığı 5 bin TL. Enflasyon etkisi ve insan
sermayesideki belirsizlikler ihmal edildi.
BES’TE İNSAN SERMAYESİNİN ÖLÇÜMÜ,
STANDART ANKETLERE GÖRE DAHA NESNEL
BİR RİSK ÖLÇÜMÜ SAĞLIYOR.
www.gunduzcapital.com
alacağı maaşların bugünkü
değeri, bir anlamda bono
veya tahvil benzeri bir varlığa
yapılan yatırımın getirisine
oldukça benzer bir yapıdadır.
Bir anlamda yatırımcının
portföyünde bu tip bir tahvil
bulunmaktadır. Dolayısıyla
varlık dağılımının, insan
sermayesini gözetmeksizin,
sadece sahip olunan finansal
üzerinden değerlendirilmesi
eksik ve yanlış bir yöntemdir.
İnsan sermayesi riskli bir
varlıktır. Aynı yaşta, aynı
maaşa sahip ve aynı yaşta
emekli olacak bir öğretmen
ve bir portföy yöneticisi ele
alalım. Genel olarak portföy
yöneticisinin maaşı hisse
piyasası performansı ile belirli
ölçüde bir korelasyona
sahiptir. Bu korelasyon
öğretmen maaşı için daha
düşüktür. Dolayısıyla portföy
yöneticisinin insan sermayesi,
öğretmene göre daha riskli bir
varlıktır. Portföy yöneticisinin
varlık dağılımında öğretmene
göre daha az hisse senedi
bulunmalıdır. Toplam varlığın
ne kadarının riskli varlıklarda
olduğu düşünüldüğünde,
Oran
100%
Finansal
Sermaye
80%
60%
İnsan
Sermayesi
40%
20%
0%
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Yaş
Şekil 1. İnsan sermayesi, yaşam döngüsü boyunca azalarak finansal
sermayeye dönüşür.
portföy yöneticisinin toplamda
daha riskli bir portföye sahip
olduğu, dolayısıyla finansal
sermayesinin daha az kısmını
hisse senetlerinde
değerlendirilmesi gerektiğini
söyleyebiliriz. Benzer olarak,
maaşı çalıştığı sektörün
performansı ile ilişkili olan
insanlar, finansal varlıklarını
değerlendirirken, bu
sektördeki hisse senetleri
yerine diğer varlıkları tercih
etmelidir.
Bireysel emeklilik ve insan
sermayesi ilişkisi. Bireysel
emeklilikte alınması gereken
en önemli karar, risk iştahına
göre varlık dağılımının
seçilmesi. Ancak risk sadece
sahip olunan finansal varlıklar
ile değil, aynı zamanda insan
sermayesi riski ile ilgilidir. İnsan
sermayesinin ve riskinin doğru
ölçülmesi, toplam varlığın ne
kadarının riskli olduğunu
ortaya çıkaracak, finansal
sermayenin nasıl
değerlendirilmesi gerektiğini
BES’TE İNSAN SERMAYESİNİN ÖLÇÜMÜ,
STANDART ANKETLERE GÖRE DAHA NESNEL
BİR RİSK ÖLÇÜMÜ SAĞLIYOR.
www.gunduzcapital.com
ortaya çıkaracaktır. Örnek
olarak aynı finansal sermaye
sahip iki katılımcıdan, daha
riskli insan sermayesine sahip
olan finansal sermayesinde
daha az hisse senedi
bulunduracaktır. Veya genel
olarak devlette çalışanların
insan sermayeleri daha az riskli
olduğundan, özel sektörde
çalışanlara göre daha fazla
hisse senedi bulunduracaktır.
düşürülmelidir.
Referanslar
3. İnsan sermayesinin riskleri,
hisse senedi piyasası ile olan
korelasyonu yüksek ise, insan
sermayesi de riskli bir varlık
olacağından, hisse senedi
oranı azaltılmalıdır.
1. Bireysel Emeklilik Sistemi
Gelişim Raporu 2011,
http://www.egm.org.tr/bes201
1gr/bes2011gr_tr.pdf
Sonraki ayların gündemi ne
olacak?
Emeklilik planları oluştururken
bunların farkında olmalı:
1. İnsan sermayesini etkileyen
faktörler nelerdir?
1. Katılımcıların uzun dönemli
finansal varlık dağılımlarını
belirlerken, finansal sermaye
ve insan sermayesi dengesi
göz önünde bulundurulmalıdır.
2. İnsan sermayesinin risksiz ve
riskli varlık olarak
değerlendirildiği durumlarda
optimal varlık dağılımları nasıl
bulunur?
2. Daha esnek ve güvenli
insan sermayeleri olan genç
katılımcılar, finansal varlıklarını
hisse senedi gibi yüksek riskli
varlıklarda değerlendirmelidir.
Hisse senedinde
değerlendirilen finansal
varlıklar yaş ilerledikçe
azaltılmalıdır. Ayrıca hisse
senetlerinin yüksek performans
gösterdiği dönemlerde
finansal varlık miktarı
artacağından, hisse oranı
3. Hayat sigortası emeklilik
plana nasıl dahil edilebilir?
2. Ibbotson, R. G., Milevsky, M.
A., Chen, P. and Zhu, K. X.
(2007) Lifetime Financial
Advice: Human Capital, Asset
Allocation, and Insurance, The
Research Foundation of the
CFA Institute, USA.
Download