ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı

advertisement
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı: TGS Dış Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Adresi: Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9
Güneşli – Bağcılar / İSTANBUL
Telefon ve Faks No: 212 644 58 58 - 212 504 84 15
Açıklama Tarihi: 20/03/2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı: Hayır
Özet Bilgi: TGS Dış Ticaret A.Ş. Pay Devirleri Hakkında
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz eski ortaklarından İnci Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne ait olan Şirketimize ait 750.000 adet
payların 26.12.2012 tarihinde devredildiği ve yeni ortakların bildirimi üzerine pay devirlerinin pay defterine
işlendiği 26.12.2012 tarihinde KAP 'ta kamuoyu bilgisine sunulmuştu.
Ancak İNFO Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirketimiz eski ortaklarından Tanrıverdi Yatırım Holding
A.Ş. arasında 12.07.2012 tarihinde imzalanan "Girişim Sermayesi Yatırımı Sözleşmesi" çerçevesinde; Tanrıverdi
Yatırım Holding A.Ş. 'nin 200.000 adet C grubu hamiline payları 2.850.000.- TL bedel karşılığında İNFO Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'ne satıldığı ve devredildiği; İNFO Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin
yapmış olduğu girişim sermayesi yatırımının teminatı ile ilgili hususları içeren 12.07.2012 tarihli "Teminat
Sözleşmesi" ve 26.09.2012 tarihli "Yetkilendirme Sözleşmesi ve Muvafakatname ‘nin taraflarca imzalandığı;
12.07.2012 tarihli sözleşme hükümleri çerçevesinde İnci Tekstil Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. hesabında bulunan
750.000 adet Şirketimiz payları üzerine İNFO Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine rehin tesis edildiği ve
26.09.2012 tarihli sözleşmelerin muaccel hale geldiği ileri sürülerek 12.02.2013 tarihi itibariyle İnci Tekstil Ürünleri
Sanayi ve Tic. A.Ş. hesabında bulunan 750.000 adet Şirketimiz paylarının İNFO Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
A.Ş. hesabına virman edildiği KAP 'ta yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır.
Şirketimiz dışında gerçekleşen görüşmeler sonucunda taraflar arasında 19.03.2013 tarihli yeni bir Girişim
Sermayesi Yatırımı Rehin ve Teminat Sözleşmesi'nin imzalandığı, söz konusu anlaşma uyarınca 750.000 adet
Şirketimiz paylarının İNFO Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine rehin edilmek üzere,
Cavit Ortaç ÖZORTAÇ hesabına 110.000 adet
Mehmet GÜDEN hesabına 200.000 adet
Şahin Volkan GÜZELCE hesabına 240.000 adet
Mustafa Koray ARICI hesabına 200.000 adet
olacak şekilde geçirildiği şirketimize bildirilmiştir. Böylece Şirketimiz pay defteri kayıtları ile MKK kayıtları arasındaki
uyumsuzluk herhangi bir uyuşmazlık olmaksızın giderilmiş bulunmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ancak MKK kayıtlarından ve hesap hareketlerinden edindiğimiz bilgiye göre Şahin Volkan GÜZELCE kendisine ait
olan 240.000 Adet B grubu hissenin 230.000 Adetlik kısmını borsa da satmıştır.
SPK tarafından daha önce de istendiği üzere, Şirketimizin resmi defterlerinde yer alan kayıtlara göre son durum
itibariyle ortaklık yapısı ve detayları ekteki gibidir.
TOPLAM
A GRUBU
İMTİYAZL
I HİSSE
ORANI
B GRUBU
İMTİYAZS
IZ HİSSE
ORANI
TOPLAM
HİSSE
ORANI
449,551.20
1,363,394.40
12.18%
5.99%
18.18%
ORTAK İSMİ
A GRUBU
İMTİYAZLI
HİSSE
B GRUBU
İMTİYAZSIZ
HİSSE
BURAK TANRIVERDİ
913,843.20
ÇAĞLA POLAT
370,960.20
247,306.80
618,267.00
4.95%
3.30%
8.24%
FEZA MEFRUŞAT SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ
201,922.80
134,615.20
336,538.00
2.69%
1.79%
4.49%
ÖZGÜR TEKTİL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ
114,087.00
76,058.00
190,145.00
1.52%
1.01%
2.54%
İNCEBEYLER GİYİM SANAYİ VE
TİCARET LTD.ŞTİ
93,750.60
62,500.40
156,251.00
1.25%
0.83%
2.08%
435.60
2.40
0.00
255,000.00
215,000.00
231,000.00
203,471.80
60,000.00
100,000.00
124,000.00
116,526.40
3,000,000.00
290.40
1.60
2,750,948.60
65,000.00
60,000.00
62,000.00
54,710.20
110,000.00
200,000.00
10,000.00
217,017.60
4,500,000.00
726.00
4.00
2,750,948.60
320,000.00
275,000.00
293,000.00
258,182.00
170,000.00
300,000.00
134,000.00
333,544.00
7,500,000.00
0.01%
0.00%
0.00%
3.40%
2.87%
3.08%
2.71%
0.80%
1.33%
1.65%
1.55%
40.00%
0.00%
0.00%
36.68%
0.87%
0.80%
0.83%
0.73%
1.47%
2.67%
0.13%
2.89%
60.00%
0.01%
0.00%
36.68%
4.27%
3.67%
3.91%
3.44%
2.27%
4.00%
1.79%
4.45%
100.00%
ALİ TANRIVERDİ
ENES PERÇİN
HALKA AÇIK
AHMET AKCAN
İRFAN ÖZORTAÇ
SEDAT ÖZDEMİRCİ
ÇAĞLAR ÇAĞ
CAVİT ORTAÇ ÖZORTAÇ
MEHMET GÜDEN
ŞAHİN VOLKAN GÜZELCE
MUSTAFA KORAY ARICI
TOPLAM
Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download