Demir İnözü

advertisement
Sayın Bürokratlar, Değerli Başkanlar,
TürkMMMB'nin Değerli Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
10. Teknik Müşavirlik Kongremize hoş geldiniz.
Hepimizin bildiği gibi Risk, en kısa tanımla zarara uğrama tehlikesidir. İstemediğimiz
olayların gerçekleşmesi olasılığıdır.
Günlük yaşantımızda yaptığımız her şey ve karşılaşmamız mümkün olan tüm olaylar belli
ölçüde riskler içerir. Sigara içmek, alkol kullanmak, otobüste yolculuk yapmak, uçak
yolculuğu, araç kullanmak, yürümek, yolun karşısına geçmek, doğru şekilde
beslenmemek, hastalıklar, iş kazaları, hava kirliliği ve benzerleri...
Çalışma yaşamında hiç risk almamak hiçbir iş yapmamaktır; hatalardan ders çıkarmamak
ve doğruları öğrenememektir. Önemli olan sağlığımıza, geleceğimize, ailemize, işimize,
çevremize zarar verebilecek tehlikeleri bilmek, gereken önlemleri zamanında almak,
böylece karşılaşabileceğimiz zararları en aza indirmektir.
Bizler de mimarlar, mühendisler, müteahhitler olarak tasarım, inşaat, proje yönetim
süreçlerinin çeşitli aşamalarında sürekli olarak çeşitli risklerle karşı karşıyayız. Bunların
başlıcaları;
• işlerin başlangıçta öngörülen program ve bütçe içinde tamamlanamaması,
• pazar riskleri,
• politik ve jeopolitik riskler,
• küresel ekonomik krizler,
• enflasyon ve döviz kuru değişiklikleri,
• tasarıma, inşaata ve mevzuat değişikliklerine bağlı riskler,
• iş kazaları,
• doğal afetler,
• öngörülemeyen zemin ve iklim koşullarından kaynaklanan riskler,
• eleman ve mali kaynak teminindeki sıkıntılar,
• işverenlerin ve alt-yüklenicilerin sözleşme hükümlerine uymamasından
kaynaklanan sorunlar
olarak sıralanabilir.
Tüm bu risklerin yol açacağı olumsuzluklar projelerin hedeflerine ulaşmasını
engellemekte ve başarısızlıklara neden olmaktadır. Projelerdeki başarısızlıklar kurumsal
risklere dönüşmektedir.
Risk Yönetimi, risk yaratabilecek sorunların ve tehlikelerin gerçekleşmesini önlemeye
yönelik olarak projenin gerçekleştirilme sürecinde her aşamada oluşabilecek risklerin
belirlenmesini, analizini, risklere karşı önlem alınmasını, risklerin izlenmesini, kontrolunu
ve risklerin oluşması halinde uygulanacak eylem planlarının hazırlanmasını içerir.
Kısacası; risk yönetimi bilinç, farkındalık, denetim gerektirir. Bir yönetim ve sistem
sorunudur.
Teknik müşavirler olarak biz risk yönetimini sadece teknik ve mesleki olarak en doğru
şeyleri yapmanın ötesinde, topluma karşı olan sorumluluğumuzun gereklerini yerine
getirmek olarak görmeliyiz.
Ölümcül iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer alan Türkiye'de
İnşaat Sektörü, madencilik ile birlikte en fazla ölümcül iş kazasının yaşandığı, büyük
güvenlik riskleri taşıyan bir sektör olarak öne çıkmaktadır. İnsan yaşamını tehdit eden
tüm risklerin en aza indirilmesini sağlamak için gereken iş güvenliği kültürünün
oluşması, ortak aklın ön plana çıkması, toplumsal duyarlılık ve risklere karşı
farkındalık yaratılması İnşaat Sektörümüzde risk yönetiminin ana unsurları arasında yer
almalıdır.
Söz ettiğim tüm konuları ayrıntılı şekilde ele almamızı ve değerlendirmemizi sağlayacak
bu Kongrenin gerçekleşmesini sağlayan Organizasyon Komitesi'ndeki arkadaşlarıma,
Birlik çalışanlarımıza, değerli konuşmacılara, panelistlere ve katılımcılara teşekkür eder;
hepinizi saygıyla selamlarım.
Demir İnözü
TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı
16.04.2015
Download