bilgi notu

advertisement
BİLGİ NOTU
Göç Politikaları Bağlamında, Hollanda’daki Siyasi Partilerin Seçim Programları
14 Şubat 2017
Giriş
Hollanda halkı 15 Mart 2017’de parlamento seçimleri için sandık başına gidecek. Bu
kapsamda seçime katılacak olan siyasi partiler (geçici) seçim programlarını açıkladı. Bu bilgi
notunda partilerin seçim programlarında; göç, entegrasyon, ayrımcılık ve aşırıcılıkla mücadele
konularını nasıl ele aldığı açıklanmaktadır1.
Güncel Durum ve Seçimlere Katılacak Olan Siyasi Partiler
Hollanda parlamentosundaki (Temsilciler Meclisi, Tweede Kamer) 150 sandalyeden en az 1
veya 2’sini
kazanma olasılığı olan siyasi partiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.2
Parlamentonun mevcut sandalye dağılımı da tablodadır.
Bu bilgi notunda kaynak olarak kullanılan rapor: Ewoud Butter. (21 Kasım 2016). Wat zeggen de politieke
partijen over integratie en inclusie? Een inventarisatie van de verkiezingsprogramma’s over immigratie,
integratie, discriminatie en tegengaan van radicalisering. Kennisplatform Integratie & Samenleving.
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/verkiezingsprogrammas-politiek-over-diversiteitinclusie.pdf Erişim: 19 Aralık 2016
1
Entegrasyon ve Toplum Bilgi Platformu (Kennisplatform Integratie & Samenleving - KIS) Hollanda’da
entegrasyon, göç ve çeşitlilik konuları üzerinde araştırma yapan ve tavsiye veren bir kurumdur. KIS hazırladığı
bilgi ve raporları, belediyede ve diğer devlet kurumlarında çalışan yetkililerle, siyasetçilerle, uzmanlarla ve
göçmen kuruluşlarla paylaşmaktadır.
Kadir Canatan, Ahmet Yükleyen, Fatih Serbest ve Fatih Okumuş. (2015). 2014 Yılı Hollanda İnsan Hakları
Raporu. İstanbul Zaim Üniversitesi.
2
1
Siyasi Görüş
Siyasi Parti3
Parlamentoda
Sandalye Sayısı
4
Anketler5
Anketler yüzdelik oran
(12 Şubat 2017)
(12 Şubat 2017)
Liberal Parti (VVD)
Muhafazakar-liberalizm
40
22 ila 26
15% ila 17%
İşçi Partisi (PvdA)
Sosyal Demokrasi
35
11 ila 15
7% ila 9%
Özgürlük Partisi (PVV)
Popülizm
12
25 ila 31
17% ila 20%
Hristiyan Demokrat Parti (CDA)
Hristiyan Demokrasi
13
14 ila 18
10% ila 11%
Demokratlar 66 (D66)
İlerici liberalizm
12
14 ila 18
10% ila 11%
Yeşil Sol (GroenLinks)
Ekolojizm
4
13 ila 17
9% ila 11%
Sosyalist Parti (SP)
Sosyalizm
15
12 ila 16
8% ila 10%
50+ (50PLUS)
Yaşlılar
1
7 ila 11
5% ila 7%
Hristiyan Birlik Partisi (CU)
Hristiyan sosyal
5
5 ila 7
4%
Hayvan Hakları Partisi (PvdD)
Hayvan Hakları
2
3 ila 5
3%
Devletçi Reform Partisi (SGP)
Reformcu
3
3 ila 5
2,5%
Hollanda İçin (VNL)
PVV’den ayrılan
2
0 ila 1
0% ila 0,5%
Denk
İşçi Partisinden ayrılan
2
0 ila 2
0% ila 1%
6
Seçim Programları
Partilerin (geçici) seçim programlarında, aşağıda belirtilen konular hakkındaki görüşleri
incelenmiştir:
1. Mülteciler ve göçmenler
2. Vatandaşlığa geçme ve entegrasyon
3. Çeşitlilik
4. Ayrımcılık, polisin etnik kökeni dikkate alarak hareket etmesi7 ve din özgürlüğü
5. Radikalleşme ve terör
Daha ayrıntılı bilgi için ‘Hollanda’daki Siyasi Partiler’ isimli bilgi notuna bakınız.
Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2016). Fracties. https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/fracties Erişim:
30 Aralık 2016
5
Peilingwijzer, update 12 februari 2017. http://peilingwijzer.tomlouwerse.nl/ Erişim: 14 Şubat 2017
6
Türkiye kökenli Hollanda milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk, 2014’ün Kasım ayında İşçi
Partisi’nden ihraç edildikten sonra 9 Şubat 2015’te DENK’i kurmuşlardır.
7
Uluslararası Af Örgütü Amnesty International tarafından “ayrımcılığın bir çeşidi olarak tanımlanan ‘etnisch
profileren’ (polisin etnik kökeni dikkate alarak hareket etmesi)
Hollanda’daki yabancılar, Hollandalılara kıyasla daha fazla polis müdahalesine maruz kalıyor. Bu durum
Uluslararası Af Örgütü’ne (Amnesty International) göre insan haklarına aykırıdır.
https://www.amnesty.nl/etnischprofileren Erişim: 2 Ocak 2017
3
4
2
1. Mülteciler & Göçmenler

Çatışma Bölgelerinin Etrafındaki Ülkelerde Mültecilere Yönelik Verilen Hizmetler
VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA, CU, PvdA, 50PLUS, VNL, SGP, DENK ve
PvdA bölge ülkelerdeki mültecilere yönelik barınma merkezlerinin/kuruluşlarının
daha kaliteli hale getirilmesi için yatırım yapılmasını istiyor. Böylece mülteciler; daha
güvenli, sağlıklı bir ortamda olacak. Aynı zamanda daha iyi eğitim ve sağlık
hizmetlerinden de yararlanacak. Hatta VVD’ye göre bölge ülkelere yapılan bu yatırım
sayesinde Avrupa’ya yönelik iltica başvuruları azalacak. VVD, bölge ülkelerinin
mültecilere oturma izni vermesini de istiyor. SGP ise baskı altında olan Hristiyanların
ayrıca önemsenmesini istiyor.

İnsan Kaçakçıları
CU, SGP ve PvdD insan kaçakçılarına yönelik sert bir politika uygulamak istiyor.
D66, GroenLinks ve PvdA’ya göre mülteciler için daha güvenli ve yasal rotalar
oluşturulmalı. D66 buna ek olarak “Avrupa sınır ve sahil güvenliği” birimi
oluşturulmasını istiyor. PvdD’ye göre ise Türkiye ile mülteci anlaşması feshedilmeli.

Sınır Kontrolleri Ve Başvuru Noktaları
VVD, D66, SP, 50PLUS, CDA ve CU Avrupa’daki sınır kontrollerinin
artırılmasından yana. SP ve D66 ise Avrupa sınırlarında ‘başvuru merkezlerinin’
oluşturulmasını ve bu noktalarda sığınmacıların mecburi olarak başvuru yapmasını
istiyor.
Buna karşın GroenLinks da iltica başvurularının AB’nin diplomatik noktalarında
yapılmasını istiyor. CU İtalya ve Yunanistan’daki kampların koşulların düzeltilmesi
için AB aracılığıyla finansal destek sağlanmasını istiyor. PvdA, D66, DENK ve CU,
Avrupa ülkeleri için özel bir ‘Avrupa geri dönüş politikası’ oluşturmak istiyor. Bu
politika ile mültecilerin geldikleri ülkeye geri gönderilmesini belirleyen şartların ele
alınması isteniyor.
3

Sığınmacıların Avrupa’daki Yerleşimi
SP, VVD, CU, PvdD, DENK, CDA, GroenLinks, PvdA, D66 ve 50PLUS
partilerine göre, mültecilerin Avrupa ülkeleri arasında adaletli şekilde dağıtılması
gerekiyor. Hatta PvdA, DENK, CDA ve PvdD bu kapsamdaki anlaşmalara uymayan
ülkelere yaptırım uygulanmasından yana. D66 ‘Avrupa mülteci politikası’ oluşturmak
istiyor. D66 ayrıca AB’nin mültecilerle ilgili bir Avrupa komiseri atamasını ve çok
sayıda mülteci alan AB ülkelerinin finansal olarak ödüllendirilmesini istiyor. 50PLUS
ise mülteci dağılımında AB ülkelerinin nüfusunun hesaba katılması gerektiğini
savunuyor.

Hollanda’daki Mülteci Başvuru İşlemleri
Siyasi partiler, bu prosedürün daha hızlı tamamlanması taraftarı. GroenLinks iltica
başvurularının bir sene içerisinde sonuçlanmasını ve iltica başvurusuyla aile birleşimi
için de başvuru yapılmasını mümkün kılmak istiyor.
VVD ise mültecilerin, iltica başvurusunu tekrarlaması durumunda, sözkonusu kişinin,
sonuç alınana kadar geçen süreçte ülkede beklemesini yasaklamaktan yana. Parti
ayrıca bu duruma engel olmak için; başvurusu reddolanların temyize gitme imkanını
ortadan kaldırmak istiyor. Buna paralel olarak SGP de, iltica başvurularının
tekrarlanmaması için önlem alınması gerektiği görüşünde. (Örn: Mültecilerin ikinci bir
başvuru sürecindeki hukuki masrafları devlet tarafından daha az desteklenmeli.) SGP
ayrıca aile birleşimine de kısıtlama getirilmesi taraftarı.

Kimlerin İltica Başvurusu Kabul Edilmeli?
PVV ve VNL mültecilere tamamen karşı. PVV ayrıca Müslüman ülkelerden gelen
göçmenlerin ülkeye girişinin yasaklanmasını istiyor. Buna ek olarak PVV, daha önce
verilmiş olan oturma izinlerini de iptal etmek istiyor. Parti ülkedeki bütün mülteci
barınma merkezlerini kapatmak istiyor.
Öte yandan VNL ve SGP’ye göre sınır kontrolleri artırılmalı. VNL, Avustralya
modelinde olduğu gibi katı bir göç politikası istiyor. VNL’ye göre çocuk yaştakilerle
4
evlilik yapan göçmenler ise doğrudan sınır dışı edilmeli. Parti ayrıca kaçtığı ülkeye
geri tatile giden mültecileri de sınır dışı etmekten yana.
PvdA, Hollandalı işçilerin, gelen mülteciler nedeniyle mağdur olmamasını şart
koşuyor. Ayrıca PvdA, D66 ve VVD ‘beyin göçünün’ önemine dikkat çekiyor. D66
ve CU ise bir Mavi Kart sistemi oluşturmak istiyor. Böylelikle D66’ya göre işverenler
çalışanları farklı ülkelere de gönderebilecek ve AB-ülkelerinde bir işçinin çalışması
kolaylaşacak. Buna ek olarak CU, Mavi Kart sistemini genişletmek de istiyor.
VNL’ye göre ise Hollanda sadece ekonomik katkıda bulunabilecek insanlara
kapılarını açmalı.
SGP’ye göre iltica başvurusunda bulunanlar; kendi ayakları üzerinde durabileceklerini
ispat etmeli, aksi takdirde bu kişilerin göç etmesi ve aile birleşimi engellenmeli. VVD
ise AB genelinde evlilik yoluyla oturma izni alan göçmenlere yönelik kuralları
katılaştırmak istiyor.
Siyasi partiler ayrıca kabul edilmesi gereken göçmenleri sınıflandırıyor. PvdA,
GroenLinks, CU ve PvdD cinsel eğilim, cinsiyet, din veya siyasi görüşlerinden
dolayı sığınan göçmenlere ayrıca özen gösterilmesi gerektiği görüşünde. Buna ek
olarak PvdA insan ticareti mağdurlarına, tek başına seyahat eden; kadın, çocuk ve
engellilere dikkat çekiyor. SGP ise öncelikle Müslüman ülkelerde şiddete maruz kalan
Hristiyanlara kapıların açılması gerektiğini savunuyor. CU ise “din değiştirenlere,
insan ticareti mağdurlarına, çocuk yaşta evlenenlere, savaş suçu işlediğinden
şüphelenilenlere” ayrıca vurgu yapıyor. DENK mültecilerin statüsüne dair
sözleşmenin
ilgili (1F) maddesinin uygulanması sırasında eşitlikçi olunması
gerektiğini savunuyor.

Mülteci Barınma Merkezleri
CU ve D66 çocukların iltica işlemleri sırasında olabildiğince az mekan değiştirmesini
istiyor. D66, CDA, GroenLinks, PvdD, SGP, SP ve DENK bölgenin demografisi
göz önünde bulundurularak küçük ölçekte barınma merkezlerinin oluşturulmasından
yana. CU ve SGP’ye göre merkezlerde mültecilerin, zamanlarını kaliteli ve verimli
5
şekilde değerlendirebilmelerini sağlayacak imkanlar sağlanmalı ve bu yönde sivil
toplum kuruluşlarının girişimleri desteklenmeli.

Mülteci Barınma Merkezlerinde Hassas Gruplar
VVD, PvdA, D66, CU, SP ve GroenLinks Mülteci Barınma Merkezlerinde bulunan
hassas mülteci grupların ayrımcılığa, dışlanmaya ve tehdite karşı korunmasını istiyor.

Çocuk Affı
("Çocuk Affı" uzun süre önce Hollanda'da yaşayan mülteci çocuklar için çıkarılan bir
uygulama. Buna göre, 18 yaşına bastıklarında 5 yıldan daha uzun süre Hollanda'da
yaşayan ve iltica başvurusu yapmış ailelerin çocuklarına oturma izni veriliyor. Amaç
Hollanda'da büyümüş çocukları mağdur etmemek.)
VVD çocuk affı uygulamasını kaldırmak istiyor. SGP ise uygulamaya kısıtlamalar
getirmek istiyor. Öte yandan D66, CU, SP, PvdD ve GroenLinks ise çocuk affının
genişletilmesini istiyor. Özellikle de GroenLinks, sığınmacı çocukların haklarının
genişletilmesinden yana. PvdA seçim programında çocuk affı konusuna yer vermiyor.
Ancak PvdA çocukların ve onların haklarının daha iyi korunmasını istiyor ve
refakatçisiz seyahat eden çocukların güvenliğini artırmak istiyor. (Örn: Yunanistan ve
İtalya’dan gelecek olan sığınmacılarda çocuklara öncelik tanınması…)

İltica Başvurusu Olumsuz Sonuçlanan Mülteciler
Bütün siyasi partiler iltica başvurusu olumsuz cevaplanan mültecilerin mümkün
olduğu kadar çabuk ülkelerine geri gönderilmesini istiyor. Ancak uygulamada her
mülteci Hollanda’dan ayrıl(a)mıyor. Bu insanlar bazı belediyelerde ‘bed-bad-brood’
isimli hizmetten yaralanıyor. Bu hizmet aracılığıyla belediyeler mültecilerin temel
ihtiyaçlarının giderilmesi için devletten bağımsız olarak yardım sunuyor.
VVD’ye göre iltica başvurusuna olumsuz cevap alanlar ülkeyi terketmeye zorlanmalı.
Belediyeler bu süreci desteklemeli ve mültecilere ‘bed-bad-brood’ hizmeti
sunmamalıdır. VVD ayrıca sözkonusu göçmenlere ve onlara yardım edenlere yaptırım
uygulamak istiyor. PvdA ve VVD bu göçmenlerin geldikleri ülke tarafından geri
6
alınması için sözkonusu ülkelerle katı anlaşmalar yapılmasını istiyor. SGP de
sözkonusu göçmenlerin zorla geri gönderilmesi için daha fazla yatırım yapılmasını
istiyor.
CDA ise ‘güvenli ülkelerden’ gelen göçmenlerin geri dönmesi için; Hollanda’nın bu
ülkelerle anlaşma yapmasını istiyor. Ayrıca CDA bu sürece katkı sağlamayan ülkeleri,
bazı yardımlardan muaf tutarak baskı altına almaktan yana.
CU ve D66 göçmenlerin zorla geri gönderilmesi konusunda diğer Avrupa ülkeleriyle
birlikte çalışmak istiyor. D66, SP, PvdD ve CU’ya göre devlet; iltica başvurusu
reddedildikten sonra Hollanda’yı terk etmeyen göçmenlerin sokakta kalmaması için,
bu göçmenlere yardım sunan belediyeleri desteklemeli.
Diğer partilere kıyasla GroenLinks, göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda biraz
daha esnek. Parti, geri gönderilmesi mümkün olmayan göçmenlere 3 sene geçici
oturma izni verilmesi taraftarı. 3 sene sonra hala geri gönderilmeleri mümkün değilse,
oturma izninin kalıcı olması gerektiğini savunuyor. CU’ya göre ise eğer göçmenler
bütün gayretlere rağmen geri dönemiyorsa; bir senelik oturma izni verilmeli.
2. Vatandaşlığa Geçme ve Entegrasyon

Göçmenlerin Hollanda’da Yerleşimi
PvdA; mültecilerin Hollanda’ya ilk ayak bastıkları yerde ikamet etmelerinden yana.
Ayrıca parti ev sayısının az olduğu bölgelerde, sığınmacılara öncelik tanınmasına
karşı; bu sığınmacılara özel, geçici küçük evler inşa edilmeli. D66 ise iltica süreci
devam eden sığınmacılar için gelecekte 100 bin yeni (düşük gelirli kişilere devlet
destekli) konut inşa edilmesi taraftarı. Buna karşın DENK ise mevcut boş evlerin daha
iyi değerlendirilmesinden yana. SP de maddi gücü olan belediyelerin de mültecilere
kapılarını açması gerektiği görüşünde.
7

Göçmenler İçin Eğitim ve İstihdam
D66, CU ve GroenLinks; mültecilerin ülkeye geldikleri andan itibaren dil dersi
almalarını ve (gönüllü) iş imkanından yararlanmalarını istiyor. DENK de mültecilerin
yasal yollardan eğitim ve çalışma imkanına daha çabuk sahip olabilmesini istiyor. SP
sığınmacıların, oturma izni alır almaz Flamanca öğrenmesini istiyor. PvdD de dil
eğitiminin önemine vurgu yapıyor. Ayrıca SP ve CDA; devletin dil eğitimi konusunda
destek sağlamasını istiyor.
D66, göçmenlerin ülkeye geldiklerinde; iki senelik uluslararası hazırlık sınıflarına
(internationale schakelklas = ISK) yerleştirilmesini istiyor. D66, 16 yaşının
üzerindekiler için ise özel eğitim programları oluşturulmasını ve diploma denklik
sürecinin hızlı yürütülmesini istiyor. PvdA “entegrasyon eğitiminin” kalitesini
artırmak ve bunu Hollanda eğitim sistemiyle uyumlu hale getirmek istiyor.
DENK mültecilere ve mülteci çocuklara yönelik eğitim ve sağlık hizmeti için daha
fazla finansal yatırım yapılmasından yana.
SP, GroenLinks, 50PLUS, PvdA ve CU, Hollanda’daki özgürlüklerin ve anayasanın,
mülteciler tarafından kabul edilmesi gerektiği konusuna özellikle vurgu yapıyor. Bu
kapsamda PvdA; hoşgörü, özgürlük, eşitlilik, sağduyu ve insan hakları gibi konulara
saygı duyulacağına dair mültecilerin imza vermesini istiyor. 50PLUS Belçika
örneğinde olduğu gibi bir beyanname oluşturulup imzalanmasından yana. VVD ise
“Sadece ‘bizim’ özgürlüklerimizi benimsedikleri takdirde mülteciler, Hollanda’ya ait
kabul edileceklerdir” ifadelerini kullanıyor. SGP de Hollanda tarihini, kültürünü ve
geleneklerini öğrenmeyi reddedenlerin “Hollanda’da ikamet etmeyi unutmasını”
söylüyor. SGP uyum kurslarında dile ek olarak Hollanda’nın ulusal marşı ve önemli
(bayram) günlerin öğretilmesini istiyor. Bir diğer dikkat çeken nokta ise CU’nun
imzalatmak istediği ‘sadakat beyannamesi’nde; hukuk devleti, din özgürlüğü, eşitlik,
kadın/ azınlık haklarının gözetilmesi ön planda.
8

Vatandaşlığa Geçme Masrafları Ve Uyum Zorunluluğu
PvdA’ya göre vatandaşlığa geçme masraflarına devlet katkı sağlamalı. VVD ise tam
tersi görüşte. VVD ayrıca dil öğrenmek için gayret göstermeyenlerin, finansal
yardımlardan faydalanmasını hatta oturma izninin sürmesini istemiyor. SGP de
entegrasyon şartlarına uymayanların finansal yardımdan mahrum bırakılmasını istiyor.
D66 ve CDA; sınır dışı etmek gibi yaptırımlardan bahsediyor. Aşırı sağcı bir parti
olan
VNL
ise
mültecilerin
ilk
10
sene
sosyal
devlet
imkanlarından
yararlanamamasından yana.

Vatandaşlık, Çifte Vatandaşlık ve Ulusal Bayramlar
VVD, VNL ve 50PLUS yabancılara vatandaşlık verilmesini zorlaştırmak istiyor. Bu
partilere göre vatandaşlık için bekleme süresi 10 yıla çıkarılmalı. Hatta 50PLUS:
göçmenlerin suça karışmamış olmalarını, Flamancaya hakim olmalarını ve anayasayı
kabul yemini etmelerini şart koşuyor. VVD’ye göre ise bir göçmen, devlet yardımına
“fazlasıyla muhtaç” olduğunda vatandaşlık başvurusu kabul edilmemeli. Ayrıca; suça
karışmış olmak ve “toplum için tehdit oluşturmak” da VVD için reddedilme sebebi.
D66 ise vatandaşlık için bekleme süresini 5 yıla indirmek istiyor. CDA göçmenlerin
topluma özel veya büyük bir katkı sağlaması durumunda, vatandaşlık için bekleme
süresini azaltmak istiyor.
50PLUS, SGP ve CDA çifte vatandaşlığı olabildiğince kısıtlamak istiyor. VNL çifte
vatandaşlığa sahip olanların (belirli suçlara) suça karışması durumunda Hollanda
vatandaşlığından atılması taraftarı. PVV ise çifte vatandaşlığı olan suçluları,
vatandaşlıktan atıp sınır dışı etmek istiyor. D66 ise çifte vatandaşlık konusunda en
esnek davranan parti.
VNL ulusal bayramların korunmasını istiyor. SGP de
Hristiyan dininin/özel
günlerinin yasalardan silinmesine ve İslami bayramların resmi bir gün olarak
kutlanmasına karşı.
DENK ise (çokkültürlülük açısından) farklı insanların ortak özelliklerinin kutlandığı
bir “Ulusal Devlet Vatandaşlığı Günü” ilan edilmesini istiyor.
9

Entegrasyon ve Ayrışma
PvdA, SP ve VNL entegrasyon konusunda bazı planlar ortaya koyuyor. SP uyum
konusunda çok zayıf kalan göçmenlere yönelik özel bir entegrasyon politikası
oluşturmak istiyor. VNL entegrasyon politikalarında Flamanca’nın özellikle
önemsenmesi taraftarı.
SGP, ayrışma konusunda belediyelere görevler yüklüyor. Batılı olmayan göçmenlerin
bir bölgede yığılıp kalmamasını isteyen parti, onların topluma karışmaları için özel bir
yerleşim politikası oluşturmak istiyor. PvdA da aynı şekilde göçmenlerin topluma
karışmasını istiyor. Aynı zamanda PvdA farklı etnik kökenli öğrencilerin birarada
eğitim aldığı okulların oluşturulmasından yana. SP, öğrencileri; kimliği ve vizyonu
nedeniyle reddeden okullara devletin finansal destek vermesine karşı çıkıyor.
PvdA toplumdaki farkılıklara rağmen herkesin eşit olduğu düşüncesinin, okullarda
öğretilmesini istiyor. SP de eğitimde; toplumdaki farklılıklara ve farklı düşüncelere
önem verilmesi taraftarı.
DENK, birbirinden farklı kültüre sahip öğrencilerin irtibat halinde olmasını
önemsiyor. Parti bu bağlamda yasalarla kardeş okulların oluşturulması gerektiği
görüşünde. DENK ayrıca bir entegrasyon sorunundan ziyade, göçmenlerin kabulü
konusunda sorun yaşandığını savunuyor. Hatta parti ‘entegrasyon gözlem sistemi’
yerine ‘karşılıklı kabulü’ ölçen bir ‘kabul gözlem sistemi’ oluşturulmasını istiyor.
DENK ‘Karşılıklı Kabul Bakanlığı’ oluşturulmasını da istiyor. Parti bazı kutuplaştırıcı
ve damgalayıcı kavramların kaldırılmasını da istiyor. (Örn: ‘atokton’ ve ‘alokton’)
3. Çeşitlilik

Çeşitlilik Politikası
PvdA, D66, GroenLinks, SP, CU, DENK ve VVD; devlet kurumlarında kültürel
farklılığın artırılması ve kurumlarda toplumun her kesiminin daha iyi temsil edilmesi
taraftarı. PvdA, SP, GroenLinks ve D66 bu konuda şeffaflık, sistematik takip istiyor
ve kamuda her kesimin temsil edilmesi için devletin daha aktif bir rol alması taraftarı.
10
DENK de özellikle kadınlar ve göçmenler için devlette bir ‘çeşitlilik kotası’
oluşturulması taraftarı. Hatta Hollanda’daki büyük şirketlerde yüksek pozisyonların
yüzde 10’unun göç geçmişi olanlarla doldurulmasını hedefliyor. VVD; çeşitliliğe
önem verdiğini söylese de yasalarla kimsenin zorlanamayacağı ve bu yüzden de kota
sisteminin olmaması gerektiği görüşünde.
4. Ayrımcılık, Polisin Etnik Kökeni Dikkate Alarak Hareket Etmesi8 ve Din Özgürlüğü
VVD ayrımcılıkla mücadalenin önüne; yasaları iyi uygulayarak ve eğitim vererek
geçileceğini savunuyor. Diğer partiler ise yasal düzenlemeler yapmak istiyor. (Örn:
ayrımcılık kayıtlarının oluşturulmasını, polise/ savcılığa daha fazla yetki verilmesi)

Ayrımcılık Çeşitleri
Siyasi partiler seçim programlarında aşağıdaki ayrımcılık çeşitleriyle mücadelenin
önemine dikkat çekiyor:
-
Yaş ayrımcılığı (50PLUS, D66 ve GroenLinks)
-
Yahudi karşıtlığı (CDA, CU, PvdA, SGP, DENK ve D66)
-
Müslüman ayrımcılığı (CU, D66, PvdA. DENK ise İslamofobi ve Afrofobiden
bahsediyor)
-
Cinsel eğilim ve cinsiyet tercihinden dolayı ayrımcılık (GroenLinks, D66 ve
PvdA. DENK ise homofobiden bahsediyor)
CU ve VNL Yahudi toplumunun güvenliğinin artırılmasına da vurgu yapıyor. CU;
devletin Yahudi okulları ve ibadethanelerinin güvenliği için finansal destek vermesini
istiyor.
SGP’ye göre devlet; tarih derslerinde Yahudi Soykırımı konusuna itiraz edilmesinin
önüne geçmeli. Ayrıca mültecilerin uyum eğitiminde bu konuya da önem verilmeli.
SGP hem ülkenin hem de AB’nin, anti-semitik Filistin ders kitaplarına yönelik
finansal desteğin kesilmesini de istiyor.
8
Ethnic/Racial profiling
11

Nefret Suçunun Kayıt Altına Alınması ve Yasal Süreç
PvdA’ya göre ‘ırkçılık’ ‘nefret suçu’ olarak nitelendirilerek cezası ağırlaştırılmalı.
Ayrımcılıkla
mücadele
konusunda
mağdurların;
elektronik
bildirim
uzmanlaşmış
hatları
polis
üzerinden
yetiştirilmeli.
polise
kolayca
PvdA
ihbarda
bulunmasından yana. Ayrıca bu konuda polise /savcılığa daha fazla destek sağlanmalı.
DENK ayrımcılık vakaları için özel bir kayıt sistemi oluşturulmasını istiyor. Bu kayıt
sisteminde ayrımcılık yaptığı ispatlanan kişiler, kamuda çalıştırılmamalı. DENK’e
göre ayrımcılıktan yargılanan kişilerin bir daha bu suçu işlememesi için “Ayrımcılığa
Karşı Eğitici Önlem” uygulamalı. Ayrıca parti; bu kişilere; mağdurlarla iletişime
geçerek görüşmelerini zorunlu hale getirmeyi amaçlıyor. Parti bu uygulamanın ‘kamu
hizmeti cezası’ kapsamına alınmasını da istiyor. DENK ayrımcılık üzerine eğitim
almış ‘ırkçılık polislerinin’ de yetiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

İş Piyasasında Ayrımcılık
SP, GroenLinks ve PvdA iş piyasasında yaşanan ayrımcılıkla mücadele için
kurumların/şirketlerin müfettişler tarafından daha fazla kontrol edilebilmesini istiyor.
SP ayrımcılık yapan şirketlerin ifşa edilmesi ve yargılanmasını da istiyor. PvdA ise
biraz daha ileri giderek, ayrımcılık suçu işleyen şirketlerin yaptıklarının basında ilan
edilmesini istiyor. GroenLinks ise ayrımcılıktan yargılanan şirketlerin geçici olarak
devlet harcamalarından mahrum bırakılması taraftarı.
DENK ‘kurmaca/tuzak iş görüşmeleri’ düzenleyerek, kurumlarda ne derece ayrımcılık
yapıldığını da kontrol etmek istiyor. Staj konusunda ayrımcılığı engellemek için ise
DENK okulların, öğrencilere staj yeri ayarlamasını zorunlu hale getirmek istiyor.
D66 işbaşvurusu sürecinde tarafsızlığı sağlamak istiyor. GroenLinks devletin
“anonim işbaşvurusu” konusunda öncülük yapması taraftarı. Hatta PvdA bunun bütün
devlet ve kamu kurumlarında uygulanmasını istiyor.
12

Polisin Etnik Kökeni Dikkate Alarak Hareket Etmesi9
PvdA, D66, SP, GroenLinks, DENK ve CU polis tarafından yapılan ayrımcılıkla;
polis teşkilatlarında ‘çeşitlilik politikası’ uygulayarak mücadele etmek istiyor. Daha
fazla yabancı kökenli polis memuru istihdam edilerek bu ayrımcılık engellenmek
isteniyor. Ayrıca polisleri daha iyi eğitim vermek de bu probleme sunulan çözümler
arasında.
GroenLinks ve DENK polis memurlarının; vatandaşları, hangi gerekçe ile güvenlik
çevirmesine aldıklarını anlatan bir form doldurmasını istiyor. Buna ek olarak DENK;
vatandaşların bir bildirim hattı aracılığıyla polis memurlarını değerlendirmesini de
talep ediyor. DENK bazı kurumlardaki (vergi daireleri, belediyeler, Vergi İnceleme ve
Soruşturma Bürosu (FIOD), Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Denetimi gibi)
ayrımcılığa ayrıca mercek tutulması gerektiğini savunuyor. Öte yandan VNL’ye göre
ise polisin iş yükü ayrımcılık önlemleriyle daha da artırılmamalı.

Hollanda’nın Sömürgeci Geçmişi ve Kölelik Tarihi
DENK, PvdA, D66, GroenLinks ve CU Hollanda’nın sömürgeci geçmişi ve kölelik
tarihine değiniyor. Partiler ülkenin kara lekesi olan bu geçmişi tartışmasını ve
özeleştiri yapmasını istiyor. DENK’e göre sömürgecilik tarihi daha adaletli ve farklı
bakış açılarıyla yeniden yazılmalı ve bunun için özel bir fakülte de oluşturulmalı.
Hollanda’nın sömürgeci tarihinde kilit rol oynayan kişilerin isimlerinin, sokak ismi
olarak kullanılmaması da maddeler arasında.
GroenLinks hem tarihin olumsuz yanlarının hem de geleneklerin değişime
uğrayabileceğinin kabullenilmesinden yana. (Örn: Aziz Nikola etkinliğindeki Kara
Peter10) DENK de Kara Peter’in ırkçı imgelerden arındırılmasını istiyor. GroenLinks
sömürge tarihindeki savaş mağdurlarının tanınması ve tazminat almaları gerektiği
görüşünde. Buna ek olarak DENK de Hollanda’nın, kölelik geçmişinde ve
Dipnot 7’ye bakınız.
Hollanda’da her yıl geleneksel olarak Aziz Nikola (Sinterklaas) eğlenceleri düzenleniyor. Ülkede Kasım
ayı ortasında başlayan ve 5 Aralık’a kadar süren eğlencelerde, Aziz Nikola ve siyahi yardımcıları
canlandırılıyor. Aziz Nikola ve “Kara Peter” (Zwarte Piet) olarak adlandırılan siyahi yardımcıların;
çocuklara hediye dağıttığı, hastane, alış-veriş merkezi gibi yerleri ziyaret ettiği etkinlikler kölelik
düzeninden izler taşıdığı için büyük eleştiri alıyor. http://gocvakfi.org/hollandada-kara-peter/ Erişim: 2 Ocak
2017
9
10
13
Endonezya’daki işgal döneminde yaptığı toplu katliamlardan dolayı resmi olarak özür
dilemesini ve tazminat ödemesini istiyor.

Ermeni Meselesi
DENK’in dikkat çeken isteklerinden biri de Ermeni meselesine dair bağımsız
uluslararası bir araştırma yapılması.
5. Radikalleşme ve Terör
Bütün partiler programlarında aşırıcılığı ve terör konusuna yer veriyor. Partilere göre
toplum içindeki aşırıcı eğilimlerin gözlemlenebilmesi konusunda; devlet görevlilerine,
eğitim kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine daha fazla yatırım yapılmalı. SGP
terörü övenlerin (DAİŞ ve Hamas bayrakları taşıyanların) yargılanmasını istiyor.
VVD ve SGP savaş bölgelerine gidenleri ve terör suçuna karışanları cezalandırmak
istiyor. VVD’ye göre Hollanda vatandaşlığı olan cihatçıların; sosyal ödenekleri,
pasaportları ve oturma izinleri iptal edilmeli. SGP de bu noktada VVD ile kısmen
benzer görüşlere sahip. Buna ek olarak VNL ve PVV savaş bölgelerinden gelen
cihatçılara giriş yasağı da getirmek istiyor. CDA, SGP ve CU bu kişilerin ülkeye
dönmeleri durumunda tutuklanmalarından yana. SP ise bu kişileri aşırıcılıkla
mücadele programları ile topluma tekrar kazandırmak istiyor. Öte yandan çoğu parti
terörle mücadele kapsamında devletin yetkilerinin genişletilmesini istiyor.
DENK ise programında aşırı sağcı şiddete dikkat çeken tek parti konumunda. Parti
aşırı sağcı şiddetle mücadele için bir eylem planı oluşturmak istiyor.

Güvenlik Önlemleri Ve İnanç Özgürlüğü
-
CU parti programında ‘herkese inanç özgürlüğü’ vurgusu yapıyor.
-
DENK, Müslümanlar için ‘İslami finans’ imkanı istiyor.
-
DENK’e göre hem imam eğitimi olmalı hem de İslami eğitime eşit imkanlar
sunulmalı.
-
PVV Hollanda’yı İslam’dan arındırmak istiyor.
14
-
SGP’ye göre “Hristiyanlık ile İslam” bir değildir, ülke yasalarıyla çelişen İslami
uygulamalar tolere edilemez ve şeriat ülkeye kesinlikle gelmemelidir.
-
CU
erkek
çocuklarının
sünnet
edilmesine
ve
kurban
kesimine
yasak
getirilmemesini istiyor.
-
CU ve SGP’ye göre kamuda peçe gibi yüzü kapatan kıyafetler yasaklanmalı.
-
VVD yüzü kapatan (burka ve kask) kıyafetlerin kamusal alanda tamamen
yasaklanmasını istiyor.
-
VNL de kamusal alanda burka ve peçe yasağı istiyor.
-
PVV kamu görevlileri için başörtüsünün ve “kamu düzenine aykırı diğer islami
sembollerin” yasaklanmasını istiyor.
-
SGP’ye göre camilerin dışarıdan duyulacak şekilde ezan okuması yasaklanmalı ve
camilerin inşasına belediyeler tarafından kısıtlama getirilmeli.
-
PVV’ye göre ise bütün camiler ve islam okulları kapatılmalı ve Kuran
yasaklanmalı.
-
VVD,
CDA,
CU,
SGP
ve
SP;
nefreti
körükleyen
vaizlerin
ülkede
yasaklanmasından yana. VNL, SGP ve CDA ayrıca sözkonusu vaizleri davet eden
camilerin ve kuruluşların da kapatılmasını istiyor.
-
VVD’ye göre dini kuruluşlara finansal destek veren şüpheli organizasyonlara
müdahale edilmeli.
-
SGP de yurt dışındaki radikal grupların Hollanda’daki kuruluşlara yönelik finansal
desteğini yasaklamak istiyor. CDA ve VNL camilerin ve İslami kuruluşların;
başka devletlerden finansal destek almasını yasaklamak istiyor. CU ise dini
toplulukların, siyasi ve kültürel kuruluşların; İran ve Suudi Arabistan gibi
ülkelerden finansal destek almasını yasaklamak istiyor.
-
SP; Fas ve Türkiye gibi ülkelerin, Hollanda’daki insanlar üzerindeki etkisini
engellemek için, bu ülkelerin (hükümetlerin) “uzantısı” olabilecek bazı
kuruluşlarla işbirliği yapılmamasını istiyor.
-
SP, VVD ve D66 selefi kuruluşlara yaptırım ve kısıtlamalar getirilmesini istiyor.
-
SGP’ye göre radikal İslami düşüncelere sertçe müdahale edilmeli, ancak bu
müdahaleden kiliselerin özgürlükleri etkilenmemeli.
15
Özet: Hollanda’da Göçmenlerin Ve Müslümanların Hak Ve Özgürlüklerini Hedef Alan
Söylemler
Seçim programlarında temel hak ve özgürlükleri tehdit edebilecek söylemler şu şekildedir:

SGP aile birleşimine yönelik imkanların kısıtlanmasından yana.
 VVD AB’de evlilik yoluyla oturma izni alan göçmenlere yönelik kuralları
katılaştırmak istiyor.
 PVV ve VNL Hollanda’ya mültecilerin gelmesine karşı.
 PVV Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin ülkeye girişinin yasaklanmasını istiyor.
 PVV mültecilere verilmiş olan oturma izinlerini iptal etmek ve barınma merkezlerini
kapatmak istiyor.
 PVV Hollanda’yı İslam’dan “arındırmak” istiyor.
 VVD “çocuk affına” karşı çıkıyor. (Bakınız: Sayfa 5)
 VVD’ye göre iltica başvurusu olumsuz sonuçlananlar zorla ülkeyi terk etmeli. Onların
ülkede kalmaya devam etmelerine yardım edenlere yaptırım uygulanmalı.
 SP, GroenLinks, 50PLUS, PvdA ve CU Hollanda’daki değer yargılarının,
özgürlüklerin ve anayasal hakların mülteciler tarafından açıkça kabul edilmesini
istiyor. Bu kapsamda göçmenlerden ‘sadakat beyannamesi’ aracılığıyla hukuk devleti,
din özgürlüğü, eşitlik, kadın ve azınlık haklarını gözetmeleri istenmektedir.
 VVD dil öğrenmek için gayret göstermeyenlere, finansal yardımların tamamen
kesilmesini hatta oturma izninin de iptal edilmesini istiyor. SGP de bazı şartlara
uymayanların finansal yardımdan mahrum bırakılmasını istiyor. D66 ve CDA daha
başka durumlarda “sınır dışı etme” gibi yaptırımlardan bahsediyor. VNL ise ilk 10
sene mültecilere sosyal devlet imkanları ve ödenekleri sunulmaması taraftarı.
 VVD, VNL ve 50PLUS’e göre vatandaşlık için bekleme süresi 10 yıla çıkarılmalı.
50PLUS’un diğer şartları şu şekildedir: Göçmenlerin suça karışmamış olmaları,
Flamanca bilmeleri ve anayasayı kabul ettiklerine dair yemin etmeleri.
 VVD’ye göre bir göçmen; devlet yardımına çok fazla muhtaç ise vatandaşlık
başvurusu kabul edilmemeli.
 VNL’ye göre polis memurlarının işyükü ayrımcılık önlemleriyle artırılmamalı.
 50PLUS, SGP ve CDA çifte vatandaşlığı olabildiğince kısıtlamak istiyor.
16
 VNL çifte vatandaşlığı olanların, bazı suçlara karışmaları halinde, Hollanda
vatandaşlığından çıkarılması taraftarı. Buna destek veren PVV, bu kişilerin sınırdışı
edilmesini de istiyor.
 SGP’ye göre “Hristiyanlık ile İslam” bir değildir, ülke yasalarıyla çelişen İslami
uygulamalar tolere edilemez ve şeriat ülkeye kesinlikle gelmemelidir.
 CU ve SGP’ye göre kamuda peçe gibi yüzü kapatan kıyafetler yasaklanmalı. VVD de
aynı görüşte. (VVD somut olarak: burka ve kasktan bahsediyor.) Buna ek olarak VNL
de kamusal alanda burka yasağını destekliyor.
 PVV’ye göre kamu görevindekilerin başörtüsü takması ve “kamu düzenine aykırı
diğer islami semboller” taşıması yasaklanmalı.
 SGP’ye göre camilerin dışarıdan duyulacak şekilde ezan okuması yasaklanmalı ve
camilerin inşasına belediyeler tarafından kısıtlama getirilmeli. PVV’ye göre ise bütün
camiler ve islam okulları kapatılmalı ve Kuran yasaklanmalı.
 VVD, CDA, CU, SGP ve SP; nefreti körükleyen vaizlerin ülkede yasaklanmasından
yana. VNL, SGP ve CDA ayrıca sözkonusu vaizleri davet eden camilerin ve
kuruluşların da kapatılmasını istiyor.
 VVD’ye göre dini kuruluşlara finansal destek veren şüpheli organizasyonlara
müdahale edilmeli. SGP de yurt dışındaki radikal grupların Hollanda’daki kuruluşlara
yönelik finansal desteğini yasaklamak istiyor. CDA ve VNL camilerin ve İslami
kuruluşların; başka devletlerden finansal destek almasını yasaklamak istiyor. CU ise
dini toplulukların, siyasi ve kültürel kuruluşların; İran ve Suudi Arabistan gibi
ülkelerden finansal destek almasını yasaklamak istiyor.
 SP; Fas ve Türkiye gibi ülkelerin, Hollanda’daki insanlar üzerindeki etkisini
engellemek için, bu ülkelerin (hükümetlerin) “uzantısı” olabilecek bazı kuruluşlarla
işbirliği yapılmamasını istiyor.
 SGP’ye göre radikal İslami düşüncelere sertçe müdahale edilmeli, ancak bu
müdahaleden kiliselerin özgürlükleri etkilenmemeli. (mö)
17
Download