Katılım ve erişilebilirlikten yana, önyargı ve ayrımcılığa karşı.

advertisement
FRANKERAS EJ
FUB betalar
portot
Türkçe / Turkiska
FUB’nin yaptıklarına bazı
örnekler:
• FUB bilgilerin yayılmasını sağlar ve buluşma yerleri
yaratır.
• FUB, zihinsel engelli kişilerin ihtiyacı ve hakkı olan
desteği alması için kamuyu ve yetkilileri teşvik eder.
• FUB'nin yerel şubeleri üyeler için ülke çapında
etkinlikler düzenler. Yerel şubeler belediyelerle
işbirliği yapmaya yetkilidir.
Riksförbundet FUB
SVARSPOST
111 851 900
110 06 Stockholm
• FUB, üyeler için gönüllü olarak çalışanlar tarafından
yürütülen üye danışmanlığı ve hukuk danışmanlığı
hizmetleri sunar. Birlik ofisinde avukatlar ve tarafsız
bilirkişi da vardır.
• FUB, yılda altı kez çıkardığı UNIK isimli gazetesinde
ve web sitesinde mevcut olanaklar ve zorlukları
yansıtır.
• FUB www.fub.se sitesinde bilgi verir. Burada
diğerlerinin yanı sıra üyeler için ”FUB’ye sor”,
bilgilendirme servisini de bulabilirsiniz.
• FUB kalkınma projeleri yapar, araştırma projelerine
katılır ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapar.
• FUB, gelişmekte olan birçok ülkede çeşitli işbirliği
ortakları ile birlikte çalışır.
...ve daha fazlası
Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bizimle temas
kurmaktan çekinmeyin!
fub_for_alla_2010_10_TR.indd 1
FUB Ulusal Zihinsel
Engelliler Birliği
Box 6436
113 82 Stockholm
Web sitesi: www.fub.se
E-posta: [email protected]
Telefon: 08-50 88 66 00
Faks: 08-50 88 66 66
Ziyaretçi adresi:
Gävlegatan 18 C
Bağışlar için Plusgiro
hesabı: 90 005 7–1
Bağışlar için banka
hesabı: 900-8038
Plusgiro: 40 58 88–9
Kuruluş no: 80 20 06-1704
HERKES
İÇİN
FUP
Katılım ve erişilebilirlikten yana,
önyargı ve ayrımcılığa karşı.
www.fub.se
25.10.2011 11:09:15
FUB ile birlikte dünyayı
değiştirin!
Zihinsel engellilik ülkemizde yaklaşık 38 000
çocuk ve yetişkin ile yakınlarını farklı şekillerde ve
önemli ölçüde etkileyen bir işlev bozukluğudur .
Kayıt başvurusu
FUB üyesi olmak istiyorum
FUB, çocuk, genç ve yetişkin gelişim bozukluğu
olan çocuk, genç ve yetişkinler birliği, dini ve
siyasi olarak bağımsız bir sivil toplum örgütüdür.
FUB ülke genelindeki yerel şubelerinde, gelişim
bozukluğu olan kişilerin iyi bir yaşama sahip
olabilmeleri için ihtiyaçları olan desteği alması
için çalışmaktadır.
Zihinsel engelli olan kişilerin yeni şeyleri anlaması ve öğrenmesi uzun zaman alır. Ancak herkes
kendini geliştirebilir. Kişisel bir destek, iyi bir tedavi ve uygun yardımcı araçlarla sıkıntılar azaltılabilir ve zorlukların üstesinden gelinebilir; şöyle ki:
FUB hakkında daha fazla bilgi
edinmek istiyorum
Katılım ve erişilebilirlikten yana, önyargı ve
ayrımcılığa karşı.
• Ne istendiğini kelimelerle ifade
edilemese bile anlayarak
• Okuma ve hesap yapma becerisi
olmadan da zamanı, parayı ve gazete
haberlerini anlamak için doğru yardım
alınarak
• Engelli kişinin gerçekten kendi yaptığı
tüm işlere saygı duyularak
• Her durumda gerekli olduğu kadar
çok doğru destek ve daha fazla bilgi
edinmek için yardım alınarak!
FUB, 50 yılı aşkın bir süreden beri gelişim
bozukluğu olan insanların hakları için
mücadele vermektedir.
Vatandaş olarak herkes toplum içinde
yer almalıdır. Herkes kendi koşullarında
araştırmalı, duyulmalı ve katılımda
bulunmalıdır!
Biz, örneğin anaokulu ve okul, boş zaman, Bedensel
Engelliler İçin Yardım Yasası, sağlık ve hasta
bakımı, sosyal güvenlik, özel ulaşım hizmeti, iş ve
istihdam ve konut gibi önemli alanlarda ulusal,
bölgesel ve yerel olarak çocuk, genç ve yetişkinler
için politikamız doğrultusunda etkili bir şekilde
çalışıyoruz.
Klippan – etki ve katılım!
FUB'de Klippan bölümü vardır.
Zihinsel engelli kişiler burada kendi sorunlarını ele
alırlar ve yeni arkadaşlarla karşılaşırlar.
Daha fazla bilgi için www.klippan.fub.se sitesini
ziyaret ediniz
Birlikte, İsveç'te ve diğer ülkelerde insan
haklarının güçlü bir sesi olabiliriz.
fub_for_alla_2010_10_TR.indd 2
Zihinsel gelişim bozukluğunun, örneğin bir kromozom
değişikliği, doğum sırasında bir fetal hasar ya da ergenlik
döneminde ortaya çıkan başka bir hasar gibi farklı
nedenleri olabilir.
Zihinsel gelişim bozukluğu ile birlikte, örneğin hareket
kısıtlaması, otizm, görme veya işitme bozukluğu gibi
başka fonksiyon kısıtlamaları da görülebilir. Gelişim
bozukluğu geniş kapsamlı ya da çok hafif olabilir.
FUB üyesi olarak kişiye özel
sigorta yaptırmanız mümkündür.
www.unikforsakring.se
Adı:
Namn:
Aile üyeleri:
Familjemedlemmar:
Adres:
Adress:
Posta Kodu:
Postnummer:
Posta adresi:
Postadress:
Telefon, ikamet yeri:
Telefon, bostad:
E-posta:
E-post:
[email protected] sitesinden üye olun ya da
başvuru formunuzu [email protected] adresine
e-posta ile gönderiniz.
Bu kuponu göndermek ya da FUB’yi,
08-508 866 00 numaralı telefondan
arayarak da üye olabilirsiniz.
FUB’yi bir bağışla destekleyebilirsiniz:
Bağışlar için Plusgiro hesabı: 90 005 7-1
Bağışlar için banka hesabı: 900-8038
ya da doğrudan www.fub.se/stod linki
üzerinden
25.10.2011 11:09:24
Download