vklTOBB - Çarşamba TSO

advertisement
~ı
r~
vklTOBB
CAR3AMEA TİCARET VE 3ANAYI ODA3I
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE
ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SÖK. NO:6/A
ÇARŞAMBA / SAMSUN
Tarih
Sayı
Konu
I
: O1/0&/2011
: 0432/«>U^-E
: 25. Dönem Gümrük Birliği Ortak
Komitesi Toplantısı
İlgi: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 23.03.2011 tarihli ve 11627 sayılı yazısı
Gümrük Birliği'ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Birliğin
düzgün işleyişinin temin edilmesi amacıyla oluşturulmuş olan Gümrük Birliği Ortak Komitesi
(GBOK) 25. Dönem Toplantısı 4 Mart 2011 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
Toplantı sonrası Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan '"Türkiye-AB Gümrük Birliği
Ortak Komitesi (GBOK) 25. Dönem Toplantısına İlişkin Not" Birliğimiz web sitesinde
(http://vv\vw.tobb.orü.tr/Savt'alar/Detay.aspx?rid=242&lst : =DuyurularListesi) yayınlanmıştır.
Bilgilerini ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
çoz
ÇARŞAMBA
T ¡ C A RETveJŞANAYİ_OD,
Tarih : . . 0 . . & J İ M 2 Û 1 1
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 0 6 5 3 0 / A N K A R A
Tel: + 9 0 (312) 2 1 8 20 00 (PBX) • Faks: + 9 0 (312) 219 4 0 9 0 - 91 - 92 - 93
e-posta : [email protected] • Internet Adresi : u \ \ » Mbb o n u ı
Ayrıntılı Bilgi İçin: İrmak A T A L A Y - 0312 218 24 38 - [email protected]
<-Q
-1SO-EN
?00
Download