Nimetullah Erdoğmuş

advertisement
Hûn bi xêr hatin ser seran û ser çavan re hatin, silav û rêz.
Şima xêyr amey, şima sarî çimon ser amey.
Değerli dostlar, kıymetli misafirlerimiz, basın emekçileri, analar, seydalarımız; gencinden yaşlısına
burada bugün bu kampanyanın başlangıcında bulunmak üzere toplanan tüm dostlara, Amed’den
İstanbul’a İzmir’e selam olsun. Ve yine Amed’den bütün özgürlük aşıklarına selam olsun.
Bildiğiniz gibi coğrafyamız çok zengin kültürel ve tarihi mirası içerisinde barındıran bir coğrafyadır.
Böyle bir coğrafyada sefaletin ve ataletin hüküm sürmesi asla ve asla coğrafyaya bu coğrafyanın
tarihine burada yaşayan halklara ve inançlara mal edilemez. Ancak hüküm süren iktidarlar, bölgesel
tiranlar bu zenginlikleri sömürmek için gerçek dışı iddia ortaya attılar. Bazen İslam dünyası içinde bu
tartışma gereksiz bir şekilde yürütülüyor. Deniliyor ki sizin medeniyetiniz böyle bir köprü ve zengin
mirasa sahipse niçin sizde kavgalar gürültüler bitmiyor. Biz de diyoruz ki demokratik zeminde, 21. yy
dünyasında biz bu hakikat dışı tezin artık çürütüleceğinin gününün başladığını, bizim o eşiği
geçtiğimizi hak ettiğimizi buradan yeniden ilan ediyoruz.
İslam’ı onların istismarından kurtarmanın zamanı geldi
En kutsal görevlerimizden bir tanesi de şudur; İslam’ı ve ümmetini, fetihçilikten, ganimetçilikten,
iktidar, sultan Müslümanlığından onların sömürüsünden, onların istismarından kurtarmanın zamanı
geldi. Karşı devrimin nasıl bir maliyeti varsa karşı İslam da Emevi saltanat darbesiyle başladı. O melun,
lanetli kerbela katliamı ile tarihe geçti. Kıyamete kadar da o melun darbe lanetlenecek ve Hz. Hüseyin
efendimizin Kerbela Meydanı’nda söylediği ‘artık kimse zilleti bize yakıştıramaz’ dediği çizginin bugün
takipçileriyiz.
‘Hak’ demek içim bir şeye, adaletin ve eşitliğin olması gerekiyor. Hakkın, hakikatin olmazsa olmaz iki
temel kuralı var. Bunlardan biri eşitlik, diğeri adalettir. Eğer bugün eşitlik ve adaletten bizi mahkum
bırakmışlarsa hakikat adına İslam dünyasının kendi muhasebesini yapması gerekiyor.
Özgürlüğün dokunulmazlığı olmazsa olmazdır!
Bizim Anayasa anlayışımız şudur: Bir Anayasa metninin başına, ‘özgürlüğün dokunulmazlığı’
yazılmazsa bizim yolumuz başlangıçtan itibaren ayrılır. Özgürlüğün dokunulmazlığı maddesi olmazsa
olmazdır. Çünkü özgürlük kimileri için, kimi sistemler için tehditken bizim için özgürlük uğruna can
vereceğimiz en önemli hedefimizdir, en büyük gayemizdir.
‘Korkmayız biz idamınızdan, darağacınızdan’
Onlar kampanyayı başlatırken, yazılı olmayan prensiplerini anayasaya ilave ederek meydanlara çıkıp
ilk olarak idamı, darağacını vaat ettiler. Soruyoruz hükümete, ‘siz idamdan ne ümit ediyorsunuz”.
Amed’ten haykırıyoruz; biz Amed halkı olarak, Şeyh Sait Efendi’nin Dağkapı meydanında darağacına
arkadaşlarıyla beraber çekildikleri gün, Şeyh Sait efendinin yoldaşı Salih Efendi’nin ‘korkmayız biz
idamınızdan, darağacınızdan’ dediği günden bugüne baltamız elimizde kök salan darağacınızın kökünü
getirdik biz.
Gençlere diyorlar ki, sizleri mebus yapacağız diyorlar. Siz saçı yaşlarından önce ağaran şu gençlerin ne
istediğini, nasıl özgürlük sevdalısı olduklarını halen anlamadınız mı?
Siz kadını tanımadınız. Kadın vicdandır, vicdanın sesidir. İşte siz 16 Nisan’da o vicdanın gizli sesini
gümbür gümbür HAYIR’la duyacaksınız.
HDP olarak bizim iktidar ve sistem tarafından kötürümleştirilmek istendik. Kollarımızı bileklerden,
dirseklerden, omuzlardan ustaca ayırdılar. Başımızı koparıp zindanlara koydular.
Ayaklarımızı,dizlerimizi ayırdılar. Ortaya bir gövde koydular ve buyurun haydi referanduma dediler.
Sizin o kötürümleştirdiğiniz, o sizin gözünüzde ölümle pençeleşen, size göre can çekişen o gövde bu
halkın bağrından çıktı. Kendisini yenileyecek, tazeleyecek. Yeni bir diriliş ile, yeniden diriliş ile 16
Nisan’da sadece Türkiye halkları değil, bütün cihan şahit olacak ki bu halkın iradesi bilinçli, kararlı bir
şekilde gelişiyor, büyüyor ve istikrar vaat ediyor.
Kampanyamızın Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün sınırlar içinde asgari bir
adalet için yürüdüğümüz yolda, referandumda hayır diyecek ve hayırla beraber hep birlikte
kazanacağız diyorum
Download