Doğrudan Borçlandırma Çalışma Grubu Toplantısı

advertisement
Doğrudan Borçlandırma Çalışma Grubu
Toplantı Notu
12 Eylül 2002
Doğrudan Borçlandırma (DB) Çalışma Grubu 2. toplantısını 12 Eylül 2002 tarihinde
üye bankalardan ve TC Merkez Bankası’ndan (TCMB) 19 katılımcı ile Birliğimiz
Akmerkez ofisinde gerçekleştirmiştir.
Bir önceki toplantıda da görüşüldüğü üzere alt yapının hazırlanmasına yönelik olarak
Çalışma Grubu iş yönetimi, hukuk ve teknik olmak üzere üç ana alanda çalışmalarını
yürütecektir.
Toplantıda, Zambiya ve Polonya örnekleri incelenmiştir.
Görüşülen Konular :
-
Bankaların kurumsal ve bireysel müşteriler ile yapacağı sözleşmeler ve TCMB
ile bankalar ve bankalar ile bankalar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi için
nasıl bir çalışma yapılacağı ve bu kurumlar arasında yapılacak sözleşmelerin
neleri kapsayacağı,
-
Müşteri ile alacaklı banka, müşteri ile borçlu banka (yetkilendirme) ve
alacaklı banka ile borçlu banka arasında olmak üzere üç değişik sözleşme
yapılması, sözleşmelerde yer alması düşünülen hususların hukukçuların da
katılacağı bir toplantıda görüşülmesi, bireysel ve kurumsal müşteriler için
transferlerde limit kullanılması, komisyon ve masrafların belirlenmesi, yanlış
ödemelerin geri ödenmesi gibi hususların sözleşmeler veya işletim
kurallarında yer alması,
-
TCMB EFT sisteminde yapılacak havalelere ait bilgilerin ve bu havalelerle
ilgili akıbet mesajlarının önceden belirlenmesi ve EFT işletim kurallarında
doğrudan borçlandırma ile ilgili kısımda bir takım değişiklikler yapılması - bu
konuda EFT işletim kurallarında değişiklik yapmak yerine bankaların kendi
aralarında yapacakları sözleşmelerle bir takım sorunların çözülmesinin daha
uygun olacağı konusunda farklı düşünceler ileri sürülmüştür.
-
Bankalar tarafında ise mesajların EFT sistemine aktarılması için her bankanın
kendi sistemine uygun ara yüz ve karşı bankadan gelecek bilginin güvenliğini
test edecek mekanizmalar geliştirmesi gerektiği konuları üzerinde görüşmeler
yapılmıştır.
Toplantıda Çalışma Grubu başkanlığı için seçim yapılmış ve başkanlığın Citibank
NA’dan Sayın Barış Tezcan’ın yürütmesine karar verilmiştir. Bir sonraki toplantı 24
Eylül 2002 tarihinde Birliğimiz merkezinde yapılacaktır.
Sözleşmeler ve bu sözleşmelerde yer alacak bilgiler:
S3
Borçlu
Banka
TCMB
EFT
Alacaklı
Banka
S2
S1
Borçlu
Hesap
Alacaklı
Hesap
Müşteri (Alacaklı) ile alacaklı banka arasında yapılacak sözleşme (S1) :
Alacaklı firma ile yapılan anlaşma aşağıda detayları belirtilen yetki belgesi ile uyumlu
olacaktır (yetki belgesinin bir nüshası alacaklı firma tarafında da bulunmalıdır).
Müşteri ile yapılan anlaşma bankaların kendi iç prosedürlerine bağlıdır.
Müşteri (borçlu) ile borçlu banka arasında yapılacak sözleşmenin içereceği bilgiler
(S2) :
Alıcı banka no
Alıcı şube no
Alıcı hesap no
Satıcı banka no
Satıcı şube no
Satıcı hesap no
Vade tarihi
Fatura no / Abone no
Telefon no
...
şeklinde olabilecektir. Bankalar 24 Eylülde yapılacak toplantıda tartışmak amacıyla
mevcutta kullanılmakta olan yetki belgesi örnekleri üzerinde çalısma yapacaklardır.
Yetki belgesinin içeriğinde yukarıdaki bilgilere ek olarak ödemenin hangi şekillerde
iade edilecegine dair bir ibare olması konusunda çalışma yapılacaktır.
Alacaklı Banka ile borçlu banka arasındaki sözleşme (S3) :
Bu konuda EFT işletim sistemine bir takım ekler yapılabileceği gibi ayrı bir sözleşme
de hazırlanabilir. Bu konu ilerideki toplantılarda daha detaylı olarak ele alınacaktır.
Katılımcı Listesi :
Adı / Soyadı
Unvanı
Banka
İlker Durusoy
Sistem Uzmanı
T.C. Merkez Bankası
Kamil Kocameşe
Müdür Yardımcısı
Akbank TAŞ
Nil Berki
Uzman
Akbank TAŞ
Sedef Işıksel
E-Solutiın Manager
Citibank NA
Barış Tezcan
Citibank NA
Yeşim Pehlivan
Yönetici Yardımcısı
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.
Zeynep Pak
Operasyon Müdürü
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.
Kadri Metin
Müdür
Finans Bank A.Ş.
Tevhide Ünlüsoy
Müdür Yardımcısı
Finans Bank A.Ş.
B. Cahit Sabır
Grup Başkanı
T. Bankalar Birliği
Cemal Erdoğdu
Yönetici
T. Bankalar Birliği
İbrahim Erkmen
Yönetmen
T. Garanti Bankası AŞ.
Serap Taşar
Müdür Yardımcısı
T. İş Bankası AŞ.
Göknil Sarıoğlan
Uzman
T. İş Bankası AŞ.
Levent Öztürk
Yönetmen
T.C. Ziraat Bankası
Barış Haboğlu
Uzman
T.C. Ziraat Bankası
Meltem Karslıoğlu
Yönetmen
Yapı Kredi Bankası AŞ.
Ersegün Koçoğlu
Ürün Yönetmeni
Yapı Kredi Bankası AŞ.
Mete Şakir Yener
Yönetmen Yardımcısı
Yapı Kredi Bankası AŞ.
Download