dtm yardımları sunumu

advertisement
T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ
M.Emrah SAZAK
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Dairesi
3 Aralık 2010
GEBZE
VİZYONUMUZ
Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan
yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak
sağlayarak işbirliği kuruluşlarının önderliğinde
ihracat seferberliği başlatmak
İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI
•
•
•
•
•
•
•
İhracatçı Birlikleri
İl Ticaret ve Sanayi Odaları/Sanayi Odaları
Organize Sanayi Bölgeleri
Endüstri Bölgeleri
Sektörel Üretici Dernekleri
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya
kooperatifler
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARINDA
İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINI
DESTEK MEKANİZMASINA DAHİL EDEN
KÜMELENME VE PROJE BAZLI
YENİ ANLAYIŞ”
PROJE ANLAYIŞIMIZ
İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda firmalarımızın;
• Ortak vizyon anlayışı içinde,
• Plan ve program yaparak,
• İhracat stratejileri geliştirmelerinin özendirilmesi.
KÜMELENME ANLAYIŞIMIZ
Firmaların işbirliği kuruluşları önderliğinde;
• İş ortaklıkları yaparak
• Ortak proje üretmeleri
• Organize olmaları
İhracata Yönelik Faaliyetlerinin Desteklenmesi
BÜROKRASİYİ AZALTIYORUZ
Eski Destek
Mekanizması
Rekabetçilik Tebliği
Destek Mekanizması
• Şirketlerin bürokratik
sürece girerek bireysel
başvuru yapması
• Şirketlerin bürokratik
süreçlerden
arındırılması, işbirliği
kuruluşlarının başvuru
yapması
İHRACAT KOÇLUĞU ANLAYIŞIMIZI
KURUMSALLAŞTIRIYORUZ
Kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı
çerçevesinde şirketlerimizin proje bazlı eğitim
ve/veya danışmanlık, istihdam, yurt dışı
pazarlama veya alım heyeti ve bireysel
danışmanlık programlarının birbirine bağlı
şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek
mekanizması
TANIMLAR
• Proje: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet
sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen çıktıları
belirlenmiş faaliyetler bütünü
• Program/Ana Faaliyet: Proje kapsamında
gerçekleştirilecek olan eğitim, danışmanlık, yurtdışı
pazarlama,alım heyetleri ve istihdam faaliyetleri
PROJE BAZLI PROGRAMLAR
•
BAŞVURU MERCİİ
İGEME
•
NİHAİ MERCİİ:
PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
•
HEDEF GRUP:
İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI
•
DESTEK ORANI:
% 75
•
DESTEK KONULARI:
PROJE BAZLI;
- EĞİTİM VE DANIŞMANLIK
- YURTDIŞI PAZARLAMA
- ALIM HEYETİ
- İSTİHDAM
»
Programın İşleyişi
İşbirliği Kuruluşu
Proje Sunumu
1. Aşama
Eğitim ve/veya Danışmanlık
İhtiyacının Tespiti
2. Aşama
İstihdam Desteği
Eğitim ve/veya Danışmanlık
Programı
3. Aşama
Bireysel Danışmanlık
Programı
4. Aşama
Yurtdışı Pazarlama ve/veya
Alım Heyeti Programları
PROJE BAZLI EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK PROGRAMLARI
DESTEK KONULARI:
•
•
•
•
•
•
Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi
İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi
İhracat potansiyelinin belirlenmesi
Süreç iyileştirme ve yönetimi
Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı
Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve
coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası
rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması
• Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular
DESTEK MİKTARI:
PROJE BAŞINA 400.000 $
PROJE BAZLI YURTDIŞI PAZARLAMA
VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI
• Yurtdışı Pazarlama Programları (Maks. 5 adet)
Program başına 150.000 $
– Ortak pazar araştırmaları
– Pazar ziyaretleri
– Ticaret heyetleri
– Yurtdışı fuar ziyaretleri
– Eşleştirme
– Küme tanıtım faaliyetleri
• Alım Heyeti Programları (Maks. 10 adet)
Program başına 100.000 $
– Alım heyetleri
• DESTEK KALEMLERİ: Ulaşım
Konaklama
Tanıtım ve Organizasyon Giderleri
(Tercümanlık, görüşme mekanı kiralama, görsel ve
yazılı tanıtım, halkla ilişkiler)
PROJE BAZLI İSTİHDAM DESTEĞİ
AMAÇ
-Projelerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması,
-Proje kapsamındaki programların organizasyon ve koordinasyonunun
yürütülmesi
DESTEK LİMİTİ
-2 Uzman Personel, maks. 3 yıl
DESTEK MİKTARI
-İşbirliği Kuruluşu emsal personel brüt ücreti
PROJE BAZLI BİREYSEL
DANIŞMANLIK PROGRAMLARI
BAŞVURU MERCİİ
İGEME
HEDEF GRUP
PROJE BAZLI PROGRAMA KATILAN
ŞİRKETLER
DESTEK ORANI
% 70
DESTEK KONULARI
BİREYSEL DANIŞMANLIK
DESTEK MİKTARI
50.000 $
DESTEK SÜRESİ
3 YIL
PROJE BAZLI PROGRAM
DESTEKLERİ
%75 HİBE DESTEĞİ
DESTEK MİKTARI
PROGRAM
TOPLAM
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
YURTDIŞI
PAZARLAMA
ALIM HEYETİ
400.000 $
150.000 $
100.000 $
-
5 ADET
10 ADET
400.000 $
750.000 $
1.000.000 $
PROJE İŞ AKIŞ ŞEMASI
İŞBİRLİĞİ KURULUŞU
Proje Başvurusu
- Proje Başvuru Formu (PROJE EK-I)
- Proje Faaliyet Çizelgesi (PROJE EK-I A)
- Eğitim Programı Başvuru Formu (EK-I A-1)
- Danışmanlık Programı Başvuru Formu (EK-I A2)
- Yurt Dışı Pazarlama Programları Başvuru Formu (EK-I A-3)
- Alım Heyetleri Programları Başvuru Formu(EK-I A-4)
- İstihdam Desteği Başvuru Formu (EK-I A-5)
- Katılımcı Şirket Bilgi Formu (PROJE EK I-B)
- Katılımcı Şirket Talep Yazısı (PROJE EK I-C)
Uygulama
- Faaliyet Bilgi Formu (PROJE EK III)
1
4
Proje
başvuru
sonuç
bildirimi
5
Destek Başvurusu
- Destek Ödemeleri İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler
(PROJE EK-VI)
6
İGEME
Ödeme emri
Proje Değerlendirme
Komisyonu
(DTM + İGEME)
- Proje Değerlendirme Formu (PROJE EK II)
Projenin
onaya
sunulması
Projenin
3 onaylanması
2
DTM
TCMB
İŞBİRLİĞİ ANLAYIŞI İLE
REKABETÇİLİĞE DOĞRU
“ BİR ARAYA GELMEK BAŞLANGIÇTIR.
BİR ARADA DURABİLMEK İLERLEMEDİR.
BİRLİKTE ÇALIŞMAK BAŞARIDIR. ”
Henry FORD
İŞBİRLİĞİ ANLAYIŞI İLE
REKABETÇİLİĞE DOĞRU
TÜM İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARIMIZI
İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYOR
VE
PROJELERİNİ BEKLİYORUZ…
TEŞEKKÜRLER
T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi
TEL : (0 312) 204 77 23
FAKS : (0 312) 212 88 81
REKABETÇİLİK TEBLİĞİ
İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE
ORTAK SORUN, ORTAK FIRSAT
ANLAYIŞI İLE
ORTAK ÇÖZÜMLERE DOĞRU…
Download